Maak kans op een reischeque van € 250,-

Fotowedstrijd Reizigers & Reisleiders

Voorwaarden

Deelname

 • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd, aanvaardt men deze voorwaarden en regels als ook de beslissingen van de jury, die definitief zijn en in alle opzichten bindend.
 • Om deel te nemen aan de fotowedstrijd moet men zich registreren via het wedstrijdformulier.
 • Bij registratie dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig en werkend e-mailadres. De persoonlijke gegevens die men invult, moeten correct en volledig zijn. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig verklaard worden en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs.
 • Een deelnemer kan met meerdere foto's (max. 50) meedingen voor een prijs.
 • Alle inzendingen dienen binnen te zijn vóór 1 oktober 2017.
 • De ingezonden foto's moeten voldoen aan het onderwerp: Foto's van reizigers of reisleiders tijdens een FOX-reis.
 • Medewerkers van FOX zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto's moeten digitaal aangeleverd worden, in een resolutie van (minimaal) 2.000 x 1.500 pixels. Kleinere foto's doen niet mee aan de wedstrijd en worden dus niet geaccepteerd.
 • Beelden groter dan 10 MB, dienen op USB-stick/CD/DVD, per post, gestuurd te worden naar:
  FOX, verre reizen van ANWB, Taurusavenue 18, 2132 LS Hoofddorp, o.v.v. Fotowedstrijd (het materiaal wordt niet geretourneerd).

Prijzen
 • Er worden drie winnaars bepaald, er zijn drie prijzen te winnen.
 • De winnende foto levert een reischeque van € 250,- op, de tweede prijs een reischeque van € 100,- en de derde prijs een reischeque van € 75,-.
 • De te winnen reischeques zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
 • Medio oktober worden via de nieuwsbrief de prijswinnaars publiekelijk bekend gemaakt en krijgen de prijswinnaars persoonlijk bericht.
 • De reischeque is geldig op nieuw gemaakte boekingen, gemaakt na 1 oktober 2017.
 • De reischeque is 2 jaar geldig vanaf datum van uitgifte.
 • FOX stelt de prijzen ter beschikking en de (reis)voorwaarden en reglementen van FOX zijn van toepassing. Deze voorwaarden en reglementen zijn door de deelnemers op te vragen bij FOX, verre reizen van ANWB te Hoofddorp. FOX is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, bij de Vereniging van ANVR- reisorganisatoren, het SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle voorwaarden zijn op FOX, verre reizen van toepassing.
 • Over de uitslag wordt geen correspondentie, noch telefonische communicatie gevoerd.

Privacy policy
 • De gegevens die de deelnemer bij zijn registratie invoert via het registratieformulier, worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen.
 • De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden.
 • Vereffening van auteursrecht en toestemming van afgebeelde personen zijn de verantwoordelijkheid van de fotograaf. FOX behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Aansprakelijkheid
 • FOX is niet aansprakelijk in geval de fotowedstrijd door technische storing gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt.
 • FOX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de fotowedstrijd.
 • De FOX fotowedstrijd loopt van 30 mei 2017 tot en met 30 september 2017 en kan op elk moment door FOX worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
 • Met het uploaden van uw foto's geeft u FOX het recht deze zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken. De foto's worden en blijven eigendom van FOX. Dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s.
 • Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betreffende de geplaatste foto is FOX niet aansprakelijk. Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart u FOX volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.

Terug naar boven