Bij boeking vanaf 2020 ga je akkoord met deze voorwaarden

Aanvullende reisvoorwaarden ANWB

Onderstaand vind je eveneens de Algemene Reisvoorwaarden FOX, verre reizen van ANWB. 
Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden en zijn van toepassing op alle boekingen die tot en met 31 december 2020 gemaakt zijn.
Vanaf 1 januari 2021 zijn de Aanvullende reisvoorwaarden ANWB van kracht als aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden. Deze zijn opgesteld door ANWB Reizen B.V.

 • Aansprakelijkheid excursies ter plaatse

  Indien je naast de door FOX aangeboden excursies in het reisprogramma, alsmede de optionele excursielijst die FOX biedt, ter plaatse zelf andere excursies boekt, kan FOX daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Je reisleider kan hierin niet voor je bemiddelen of je adviseren. Voornoemde excursies maken geen onderdeel uit van het vastgestelde reisprogramma welke bij FOX is geboekt, noch van het FOX-aanbod aan optionele excursies. FOX is aldus niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf geboekte excursies. Deelname is voor eigen risico, FOX kan in deze niet worden aangesproken.

  Ter plaatse zal je gids, of reisleider je een speciaal hiervoor bestemd formulier overhandigen, de afstandsverklaring, die ondertekend dient te worden.

 • Aanvullende Reisvoorwaarden ANWB

  De ANWB reisvoorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden en zijn door ANWB Reizen B.V. opgesteld. Deze aanvullende Reisvoorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan de ANVR–Reisvoorwaarden, tenzij de ANVR-Reisvoorwaarden dit toestaan.

  Van kracht vanaf 1 januari 2020

 • Het gebruik van de Algemene Reisvoorwaarden

  Bij boeking ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden. In deze reisvoorwaarden en in het reisaanbod wordt verstaan onder de volgende definities:


  • Reisorganisator
   FOX Vakanties B.V. handelend onder FOX, verre reizen van ANWB gevestigd te Hoofddorp aan de Taurusavenue 18 hierna te noemen " FOX". Wij bieden op eigen naam, in de uitoefening van ons bedrijf, van te voren georganiseerde pakketreizen en vakanties aan.

  • Reiziger
   Onze wederpartij; degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding aanvaard heeft; degene aan wie overeenkomstig artikel 1.1 van de ANVR Reizigersvoorwaarden de rechtsverhouding tot FOX is overgedragen

  • Pakketreisovereenkomst
   De overeenkomst waarbij FOX zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden georganiseerde rondreis en/of ander reisproduct vanuit het actuele aanbod.

  • Pakketreis / georganiseerde rondreis
   Een door FOX in het reisaanbod gepubliceerde, van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24-uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende reisdiensten combineert: retourvlucht, verblijf, lokaal vervoer, autohuur en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt

  • Landarrangement
   Je boekt zelf je vluchten naar de bestemming maar boekt bij FOX de van te voren samengestelde pakketreis bestaande uit de reisonderdelen: verblijf, vervoer en programma met excursies. Het landarrangement is altijd op aanvraag. Je bent en blijft onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van je vluchtschema op het FOX rondreisprogramma.

  • Reisaanbod
   De aanbieding, waaronder beschrijving en prijsaanbod van alle pakketreizen en reismodules zoals door FOX aangeboden via haar website https://www.fox.nl/ , de FOX brochures en/of andere kanalen. Losse reismodules Alle in het reisaanbod van FOX aangeboden losse reisonderdelen die niet expliciet worden aangeboden als onderdeel van een georganiseerde rondreis zoals losse transfers, losse huurauto’s en extra faciliteiten en andere arrangementen.

  • Accommodatie
   De beschrijving van de hotels en overige accommodaties in het reisaanbod van FOX is zo objectief mogelijk opgesteld. De foto’s in het reisaanbod zijn slechts ter indicatie van de inrichting; afmeting en/of uitzicht. De accommodatie voldoet aan de standaardeisen zoals omschreven in het reisaanbod. FOX hanteert de classificatie zoals deze door de betreffende lokale autoriteiten zijn toegekend. Deze komt niet altijd overeen met de Europese classificatie en kan verschillen per bestemming

  • Verzorging
   * Logies (LG) Logies volgens omschrijving in het reisaanbod.
   * Logies/ontbijt (LO) Overnachting en ontbijt volgens omschrijving in het reisaanbod.
   * Halfpension (HP) Een ontbijt en één warme maaltijd (lunch of diner) per dag volgens omschrijving in het reisaanbod.
   * Volpension (VP) Een ontbijt en twee warme maaltijden per dag volgens omschrijving in het reisaanbod.
   * All Inclusive (AI) Alle maaltijden en drankjes met uitzondering van buitenlandse gedestilleerde dranken zijn inclusief volgens omschrijving in het reisaanbod. Het maaltijd arrangement loopt altijd gelijk aan de internationale hotelbepalingen van in-en uitchecken. Indien vanwege omstandigheden een maaltijd gemist wordt, kunnen daar geen financiële rechten aan ontleend worden.

  • Retourvlucht
   Vluchten die onderdeel uitmaken van een door FOX georganiseerde pakketreis zijn vaak lager van prijs dan een los ticket naar dezelfde bestemming. Daar tegenover staat dat voor deze tickets andere gebruikersregels en voorwaarden gelden

  • Route
   Zoals vermeld in het reisaanbod. De luchthaven van het punt van vertrek naar de bestemming is leidend.

  • Bagage
   Voor al onze rondreizen geldt een bagagevrijstelling voor ruimbagage van maximaal 20 kg per persoon tenzij in je reis anders staat omschreven. Voor handbagage kun je de richtlijn van de luchtvaartmaatschappij aanhouden tenzij in het FOX reisaanbod anders wordt omschreven. Dan dien je voor die specifieke reis de richtlijn aan te houden zoals gemeld in het aanbod.

  • Autohuur
   Een aantal van de door FOX georganiseerde privé rondreizen worden aangeboden met autohuur. FOX werkt op veel van haar bestemmingen samen met een gerenommeerde autohuurspecialist. Indien je de autohuur via FOX boekt zijn naast de ANVR Reizigersvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden FOX, eveneens de algemene huurvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van het autoverhuurbedrijf van toepassing op je reis. Wij adviseren je deze zorgvuldig te bestuderen zodat je op de hoogte bent van de richtlijnen van het autoverhuurbedrijf. FOX kan in geen enkel geval invloed uitoefenen op de toepassing hiervan door het autoverhuurbedrijf.

  • Kind
   Tenzij anders vermeld, een kind van twee jaar of ouder.

  • FOX Momenten
   Dit zijn speciale momenten waarmee FOX haar reizigers wil verrassen. Indien dit moment onverhoopt geen doorgang krijgt, kun je daar geen (financiële) rechten aan ontlenen.

 • Annulering door de reiziger

  Indien de reisovereenkomst wordt opgezegd ben je, naast mogelijk in rekening te brengen reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie, de volgende annuleringskosten aan FOX verschuldigd.

  • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 7e dag (incl.) t/m de dag van vertrek: 100% van de reissom.

  Deze annuleringsvoorwaarden wijken af van de staffel zoals die is opgenomen in de ANVR Reizigersvoorwaarden.

  Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringsstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

  Indien een reiziger uit het reisgezelschap  zijn/haar aandeel voor de pakketreis in de reisovereenkomst annuleert, is hij/zij hierover annuleringskosten verschuldigd.

  Als door deze (deel)annulering extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorberekenen van een éénpersoonstoeslag of andere kosten, dan worden deze kosten met je verrekend. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform deze wijzigingskosten en/of het overzicht kamer- en verzorgingstoeslagen bij je reis. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die FOX hanteert.Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

  Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

  Annuleren kan alleen tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag via ons Customer Contact Center

 • ANVR Reizigersvoorwaarden

  FOX, verre reizen van ANWB (KvK 27153706) is aangesloten bij de ANVR.

  Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement - voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Hiervoor geef je akkoord bij boeking. Klik hier https://www.fox.nl/zekerheid-op-reis voor het lezen en opslaan van de ANVR Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis genomen heeftvan en akkoord gaat met de ANVR - Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR informatie.

  De navolgende bepalingen zijn door FOX, verre reizen van ANWB zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaats gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 • Bereikbaarheid

  In geval van calamiteiten is adequate communicatie en bereikbaarheid van belang. Daarom ontvangen wij bij boeking graag het telefoonnummer en het e-mail adres  waarop je tijdens de reis bereikbaar bent.

 • Bestrijding kindersekstoerisme

  Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for Children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. 

  Informatie is bij de reisleiding beschikbaar. 

   

 • Betalingsvoorwaarden

  • Bij boeking tot zes weken voor vertrek: aanbetaling bedraagt 20 % van de reissom plus verzekeringspremie. Deze betaling dien je per direct te voldoen.
  • Het restant van de reissom moet normaal gesproken uiterlijk zes weken vóór de vertrekdatum vertrek in ons bezit te zijn. Echter, in verband met de coronacrisis hebben wij deze termijn nu tijdelijk aangepast naar uiterlijk twee weken voor de vertrekdatum.
  • Indien de reisovereenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
   

 • Better HolidaysAlinea

  Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 • Bussen en Touringcars

  De ANVR-bus classificatie en het Keurmerk Busbedrijf zijn niet van toepassing op alle bussen die ingezet worden voor onze rondreizen waarbij ter plaatse gebruik wordt gemaakt van het aanbod van lokale leveranciers. Zo tref je niet altijd een airconditioning of toilet aan boord (of mag je hiervan geen gebruik maken). De bussen voldoen uiteraard wel aan de plaatselijke veiligheidsnormen en de eisen die FOX hieraan stelt.  

 • Calamiteitenfonds

  FOX, verre reizen van ANWB  (KvK 34098021) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing  is:

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. 

  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

  Lees: Calamiteitenfonds Garantieregeling

 • Conditie deelnemers

  Deelnemers aan een FOX rondreis dienen te beschikken over een goede conditie en gezondheid. Als je een medische aandoening, lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit heeft, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, ben je conform de ANVR Reizigersvoorwaarden, artikel 3 lid 2, verplicht hiervan melding te maken bij de boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van je keuze qua reis intensiteit bij je past. Informatie wordt opgenomen in je overeenkomst en dus contractueel overeengekomen. Indien je het nalaat ons van je lichamelijke en geestelijke toestand op de hoogte te stellen, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats (artikel 3.3). Eventuele meerkosten die (ter plaatse al) kunnen ontstaan zijn voor eigen rekening (artikel 3.3). 

 • Disclaimer/Voorbehoud | FOX websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties

  Kennelijke foten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraag altijd voordat je boekt of er op de door jou uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de FOX  websites, brochures, flyers, advertenties en overige FOX publicaties. 

  Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. FOX is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door FOX gecreëerde websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties. 

  FOX wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door FOX gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze website(s), brochures e.d. verwijzen, af. 

  Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van FOX zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. FOX is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. FOX is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de FOX websites. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door FOX worden gewijzigd.

   

 • Exclusief

  Alle gepubliceerde reizen zijn exclusief kosten voor:

  • Bijdrage Calamiteitenfonds,;
  • Reserveringskosten (€ 30,00 bij telefonische boeking / € 20,00 via internet);
  • Visumkosten (indien van toepassing); 
  • Vertrekbelasting (indien van toepassing): ter plaatse te betalen in de lokale munteenheid;
  • Niet genoemde maaltijden;
  • Optionele excursies als aanvulling op het dag tot dag programma;
  • Reis- en annuleringsverzekeringen;

  Volgende services zijn exclusief, tenzij anders staat aangegeven.

  • Entreegelden
   Indien exclusief kun je ter plaatse besluiten welke in het dag tot dagprogramma opgenomen bezienswaardigheden je wilt bezoeken. Deelname is niet verplicht. Je keuze maak je kenbaar bij je reisleider. Betaling vindt ter plekke plaats.
  • Fooien/tips
   Deelname aan de fooienpot is vrijwillig, betaling gebeurt ter plaatse.

  De uitgaven van persoonlijke aard e.d. zijn altijd exclusief, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

 • FOX reisbeloftes

  Onze 4 reisbeloftes;

  Altijd naar het hart
  Altijd comfortabel
  Altijd uitstekende service
  Altijd de beste prijs, 

  Deze beloftes vormen de ziel van onze organisatie en komen voort uit onze merkwaarden. Hiermee sluit FOX, verre reizen van ANWB graag aan bij de reiswensen van onze reizigers.   

  Deze beloftes zijn volgens de criteria en beleving van FOX ingevuld en verwoord. Voor de invulling per bestemming, per reis verwijzen wij je graag naar de informatie in de dag tot dag programma’s van onze reizen en/ of naar de aanvullende reisinformatie op onze website of in onze brochures. 

   

 • Geldige reisdocumenten

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste, geldige reisdocumenten. Conform de ANVR Reisvoorwaarden artikel 2.5 wijst FOX hierin alle aansprakelijkheid af. 

  Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken (www.rijksoverheid.nl). 

  Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) gelden aanvullende grensformaliteiten. Raadpleeg hiervoor de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen.  

  Dit is eveneens van toepassing voor het reizen met kinderen met afwijkende achternamen. 

  FOX gaat bij bovenstaande informatie uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse FOX reizigers hebben soms een visum nodig. Wij raden je in dat geval aan zelf contact op te nemen met je ambassade of die van het ontvangende land en/of transit land. 

  Indien je de Nederlandse nationaliteit heeft maar geboren bent in het buitenland raden wij je aan te checken of dit van invloed kan zijn op je reis inclusief de vlucht en eventuele transit luchthavens die je aandoet. Check dit bij de ambassade van het ontvangende land en/of transit land. 

 • Geldigheid reisprogramma en prijzen

  Op onze website vind je ten aanzien van al onze reizen de meest actuele informatie, programmaomschrijving alsmede de actuele prijzen. Het reisaanbod zoals gepubliceerd op de FOX website op het moment dat je de reis boekt, is bindend. Het kan altijd voorkomen dat het reisprogramma tussentijds wordt aangepast, meestal ter verbetering van de uiteindelijke reis en/of uitvoering hiervan. Voor de reizen zijn alle gepubliceerde prijzen gebaseerd op basis van een tweepersoonskamer (bezetting door twee personen) mits anders vermeld in het reisaanbod. 

 • Geschillencommissie Reizen

  Als een klacht door FOX niet tot tevredenheid is opgelost of je gaat niet akkoord met ons voorstel, kun je dit desgewenst tot uiterlijk vierentwintig (24) maanden na de datum van indiening van je klacht, als bedoeld in artikel 13.1 van de ANVR Reizigersvoorwaarden, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.geschillencommissie.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 • Gezondheidsinformatie

  FOX verstrekt per reis, via haar website, onder “ Praktische Informatie” allerhande algemene informatie met betrekking tot de bestemming. Zie hiervoor het onderdeel Vaccinaties / Gezondheid. Je dient zelf na te gaan of er voor je bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) voor jou persoonlijk van toepassing zijn. Je kunt je hiertoe wenden tot je huisarts, de GGD, of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers, www.lcr.nl. Natuurlijk kun je voor een advies op maat tijdens onze Reis & Inspiratiedagen te Hoofddorp ook de Reisdokter consulteren.

 • Herroepingsrecht

  Bij het afsluiten van een reisovereenkomst bij FOX heb je geen wettelijke bedenktijd. Wij attenderen je er derhalve nogmaals op dat je bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat door van de “definitieve boeking” gebruik te maken. Je hebt nadat je hiervan gebruik maakt je reis bij FOX geboekt en aldus geen herroepingsrecht.

 • Indeplaatsstelling

  Als je bij FOX een pakketreis hebt geboekt en een of meerdere reizigers willen zich laten vervangen door een derde, dan is er sprake van een "Indeplaatstelling". 
  In aanvulling op de bepalingen in de ANVR Reizigersvoorwaarden (artikel 8.1) geldt bij FOX het volgende;

  • Je kunt een verzoek hiertoe tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek bij ons indienen. Dit kan alleen bij ons Customer Contact Center tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag of via je reisbureau. Als deze verzoeken buiten kantooruren worden gedaan, worden zij geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  • In alle gevallen wordt een bedrag van € 50,00 voor administratiekosten berekend. Deze kosten zijn eveneens van toepassing als de Indeplaatsstelling niet kan worden gehonoreerd. 
  • Bij elke Indeplaatstelling worden bovendien de kosten die de leveranciers als gevolg van de indeplaatsstelling aan ons berekenen aan je in rekening gebracht.
  • Indien het verzoek gehonoreerd kan worden zal dit schriftelijk door FOX worden bevestigd in de vorm van een nieuwe boekingsbevestiging/reisovereenkomst.  
   

 • Kerst- en oudejaarsdiners verplicht

  In sommige landen is het verplicht om een toeslag te betalen voor een kerst- en/of oudejaarsdiner indien je in deze periode met FOX een van onze bestemmingen verblijft. Je ontvangt altijd een naheffing zodra de kosten hiervan bij FOX bekend zijn en wij deze kosten nog niet hebben berekend middels je factuur. Een indicatie van deze kosten vind je terug onder de aandachtspunten van betreffende reizen. Bij boeking ga je hiermee aldus akkoord. 

 • Kinderen mee op reis

  Onze groepsreizen zijn helaas niet geschikt voor kinderen onder de twaalf jaar. Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen wij derhalve niet toelaten op onze groepsreizen. FOX verwijst je graag naar het aanbod van onze Familiereizen, Privéreizen of Strandvakanties. Juist dit aanbod sluit goed aan op de beleving en de verwachting van kinderen op reis. Kinderen in de leeftijdscategorie twaalf tot achttien worden op de groepsrondreizen toegelaten mits zij begeleid worden door de ouder(s) en/of verzorger(s). 

 • Klachten en feedback

  Het uitgangspunt is dat iedereen bij FOX zijn/haar uiterste doet het je tijdens de reis zoveel mogelijk naar de zin te maken. 

  Uiteraard vragen wij je om in het buitenland rekening te houden met de lokale waarden en normen. Er zijn andere gebruiken en men heeft gewoonten, er is een andere mentaliteit. Als je hier begrip voor toont voel je je sneller thuis. 

  Ook kunnen lokale omstandigheden FOX soms dwingen het programma ad hoc aan te passen. Dan is het onze intentie om de kwaliteit van de reis minimaal te handhaven of zelfs te verbeteren. 

  Niettemin kan er tijdens je rondreis en/of vakantie wat mis gaan of anders zijn dan verwacht. 
  Is dit het geval, dan moet je dit tijdens de reis zo snel mogelijk melden bij respectievelijk je reisleider, de lokale host of onze lokale partner. Alleen als je het meldt, kan er naar een oplossing gezocht worden.  
  Indien dit alles niet mogelijk is, of je bent niet tevreden met de geboden oplossing, dan neem je tijdens de reis contact op met FOX te Hoofddorp. Wij zijn 24/7 bereikbaar via onderstaand nummer.

  Contact opnemen met FOX:  0252 – 660000

  Wil je die informatie liever schriftelijk aan ons doorgeven dan kan dat ook. 

  Maak dan gebruik van het contactformulier op de website. In geval dat je met betrekking tot concrete zaken, zoals de accommodatie, een klacht hebt, ontvangen wij graag ook duidelijk beeldmateriaal. Je kunt dit met het contactformulier uploaden.

  Enkel in geval je melding maakt van je onvrede kan FOX trachten het ongenoegen om te buigen in een positieve reiservaring. Bij het melding ontbreken van je melding verlies je het eventuele recht op financiële compensatie. Dit omdat FOX niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden op het moment dat dit ertoe deed.

  Bovenstaand is ook van toepassing als je voor vertrek feedback wilt melden. 
  De informatie ten aanzien van een klacht tijdens de reis vind je tevens terug in je reisbescheiden. 

   

   

 • Minimum en maximum aantal deelnemers

  Alle gepubliceerde prijzen, van al onze reizen in groepsverband, zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Dit minimum aantal staat online per reis gepubliceerd. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, behoudt FOX zich het recht voor om tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reis te annuleren (artikel 4.3 ANVR Reizigersvoorwaarden). Echter, wij zullen altijd proberen de reis alsnog uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen ten eerste met jou en kunnen dan meestal één van de volgende mogelijkheden aanbieden: - de reis wordt toch uitgevoerd, maar met een prijsverhoging- er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden- er wordt een alternatieve reis aangeboden- de reis wordt uitgevoerd met een Engelssprekende gids in plaats van een Nederlandssprekende reisleider- de reis wordt uitgevoerd in een kleinere bus en/of ander vervoersmiddel- de reis wordt uitgevoerd met een andere luchtvaartmaatschappij dan gepland- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

  Het maximum aantal deelnemers bedraagt doorgaans 32 personen, tenzij in het aanbod van specifieke bestemmingen op onze website anders wordt vermeld. Het maximum aantal reizigers wordt door FOX in principe niet overschreden.

 • Preferenties, medische essenties en afwijkende bagage

  Bij boeking kun je persoonlijke voorkeuren (preferenties) en/of eisen (essenties) aan FOX kenbaar maken. Wij zullen daar, voor zover mogelijk, rekening mee houden. Houd er rekening mee dat aan preferenties nooit rechten ontleend kunnen worden daar FOX deze niet kan garanderen tenzij anders in het aanbod staat vermeld. 

  Voor een (medische) essentie dient een toeslag betaald te worden. Administratiekosten voor het aanvragen van essenties bedragen € 27,00 per verzoek. Indien wij de essentie niet kunnen bevestigen blijven de administratiekosten van toepassing op de boeking. 

  Voor het meenemen van extra bagage of (medische) bagage met een afwijkend formaat dien je tijdens de boeking altijd toestemming te vragen in verband met mogelijke onkosten en de beperkte ruimte aan boord van een vliegtuig en/of de bus. Eventuele meerkosten zullen aan je worden doorberekend.

 • Prijsverhogingen

  In aanvulling op artikel 5.4 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden, behoudt FOX verre reizen van ANWB, als organisator, tevens het recht voor op prijsverhogingen in geval van verhoging van wisselkoersen, die voor de pakketreis van belang zijn.

 • Prijsverschillen in de reissom

  FOX werkt met wisselende prijzen, de reissom wordt altijd op basis van de meest actuele prijs berekend. Hetgeen betekent dat prijzen kunnen variëren naargelang bezetting op de rondreis en het tijdstip van boeking, maar uiteraard ook door prijsacties met een tijdelijke boekingsduur. Het tijdstip van boeken is aldus bepalend voor je prijs, dit is de prijs die je terugvindt op je factuur. Per reis is per (vanaf)prijs een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het kan aldus voorkomen dat medereizigers een andere reissom hebben betaald dan jij dat hebt gedaan. In geen geval kan FOX overgaan tot restitutie van het verschil in de reissommen. 

  Voor al onze reizen geldt dat de actuele prijs op dat moment de beste prijs is. Op reizen tegen actie tarieven alsmede zeer gunstig geprijsde reizen is het aanbod beperkt beschikbaar. 

 • Privacy

  FOX, verre reizen van ANWB gaat zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Deze vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Lees de privacy statement voor meer informatie. 

   

 • Reclamecode Reisaanbiedingen

  FOX verre reizen van ANWB conformeert zich aan de Reclamecode Reisaanbiedingen. In die code wordt gesteld dat aanbieders gehouden zijn correcte en duidelijke prijzen te hanteren, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten die voor de geboden dienst moeten worden betaald. 

  Indien op het moment van publicatie een toeslag m.b.t. vervoerskosten, heffingen/belastingen niet bekend is of wordt verhoogd, mag de toeslag later alsnog in rekening worden gebracht, dit alles volgens de van oudsher geldende bepalingen  ANVR Deel A Reisvoorwaarden, artikel 8, lid 1.

 • Reisbescheiden

  De reisbescheiden worden zeven dagen voor vertrek op digitale wijze toegestuurd. Je vindt deze informatie dan in je FOXBOX. Je dient deze gegevens te bekijken en op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden instaan, dien je die direct bij FOX te melden.  
  Indien je alle communicatie inclusief de reisbescheiden per reguliere post wilt ontvangen, dien je dit bij boeking kenbaar te maken. Hier zijn extra kosten aan verbonden vanaf € 10,00. Dit bedrag vind je terug op je factuur. 

   

 • Reisduur

  Bij al onze reizen wordt de reisduur in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan het reisaanbod vermeldt. Voor dit totaal aantal dagen sluit je een reisverzekering af. Indien je laat vertrekt en vroeg terugkeert, kan er aldus geen sprake zijn van restitutie van een deel van je reissom. 

 • Reisleiding rondreizen

  Op al onze groepsrondreizen zetten wij Nederlandssprekende reisleiding in, tenzij anders staat vermeld onder "Inclusief " bij de rondreis. Welke dagen de reisleiding aanwezig is, staat bij je reis vermeld in onze brochure en op onze website. Het is de taak van de reisleiding om je reis organisatorisch naar tevredenheid te laten verlopen. De reisleiding staat klaar om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, klachten te verhelpen en de fooien te regelen. Je reisleider is geen gids, aangezien buitenlanders vaak niet als gids mogen optreden.

 • Reisschema's, vluchttijden en vertrekdagen

  De reisschema’s en vertrekdagen melden wij online bij de reizen. Deze informatie is altijd onder voorbehoud. Conform de ANVR Reizigersvoorwaarden ontvang je het definitieve vluchtschema in de reisbescheiden. Je digitale reisbescheiden staan 7 dagen voor vertrek in je FOXBOX. FOX informeert je hierover per e-mail. 

 • Reisverzekering

  Voor al onze reizen stellen wij een passende reisverzekering als noodzakelijke voorwaarde. Graag ontvangen wij bij boeking de naam van je verzekeraar en het polisnummer. 

 • Reizen op aanvraag boeken

  In ons online aanbod zie je per reis in het overzicht “Prijzen & Inbegrepen” per vertrekdatum of de betreffende vanafprijs beschikbaar is of op aanvraag. Indien FOX je boeking aldus niet direct kan bevestigen, zie je online dat de betreffende vertrekdatum op aanvraag is. Tijdens het boeken van de reis op aanvraag krijg je eveneens melding en uitleg hiervan. Een boeking op aanvraag die wij conform je vraag kunnen bevestigen, is net zo bindend als een boeking die FOX direct kan bevestigen. 

  Wanneer je een lopende aanvraag annuleert, zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen ad. € 50.- per persoon. Annuleer je een lopende aanvraag binnen 6 weken voor vertrek, bedragen de kosten € 50.- per persoon plus eventuele kosten afhankelijk van de door de luchtvaartmaatschappij en/of lokale agentschap berekende annuleringskosten en eventueel geldende speciale voorwaarden. Zodra je de boekingsbevestiging en/of factuur hebt ontvangen, is de boeking definitief en zijn de annuleringsvoorwaarden van FOX van toepassing.

  Wanneer er tijdens de aanvraag bijzonderheden zijn en/of wanneer er meerkosten (vluchttoeslag, toeslag voor accommodatie) gemoeid zijn, zullen wij dit te allen tijde met je bespreken. Ga je niet akkoord met de meerkosten, dan kun je wel kosteloos van deze boeking afzien. 

 • Reserveringskosten

  De reserveringskosten bedragen € 25,- per boeking.

 • Samenvoegen groepen

  FOX behoudt zich het recht voor om reizen, die in groepsverband worden uitgevoerd, samen te voegen. 

 • Service- en administratiekosten

  Na het annuleren van je reis kan sprake zijn dat er aanvullende services moeten worden verleend ten einde de ontstane schadepost naar behoren te kunnen afwikkelen. Op verzoek zal FOX de benodigde werkzaamheden voor je verrichten. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 27,00 aan administratiekosten per verzoek in rekening. 

  In geval je ticket gewijzigd moet worden en deze zijn al geprint berekent FOX € 50,00 dossierkosten bovenop de kosten van de luchtvaartmaatschappij. Deze kosten staan aldus los van de kosten die de luchtvaartmaatschappij hiervoor in rekening brengt.

   

 • Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

  FOX, verre reizen van ANWB (KvK 27153706) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen op deze website onder de garantie van SGR.

  De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

   

    Lees: SGR-garantieregeling

 • Uitsluiting deelname

  FOX behoudt zich het recht voor om klanten die reeds hebben geboekt alsnog voor vertrek, maar ook ten tijde van de reis, uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden (artikelen 3.3 en 11.2 ANVR-Reizigersvoorwaarden). Onder gewichtige omstandigheden rekent FOX onder meer de lichamelijke en geestelijke toestand of het gedrag; indien het gedrag van een reiziger hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De hiermee gemoeide kosten worden aan de reiziger in rekening gebracht. Niet genoten reisdagen worden niet gerestitueerd. 

 • Vertrekgarantie

  Op de webpagina’s met vertrekdata en prijzen zie je bij sommige vertrekdata een groen icoontje met een ‘G’. Dit houdt in dat de datum een ‘vertrekgarantie’ heeft en dat je ervan verzekerd bent dat je daadwerkelijk op reis kunt gaan. Wanneer het minimum aantal deelnemers voor deze datum niet wordt behaald, zal de reis met een kleine groep - eventueel met aangepast vervoer - worden uitgevoerd, zonder extra toeslag. Bij hoge uitzondering zal de reis door alleen een Engelssprekende lokale gids begeleid worden. 

  Indien er sprake is van gewichtige omstandigheden kan FOX afwijken van deze garantie. In het uitzonderlijke geval dat FOX hiervan gebruik moet maken wordt ten laatste drie weken voor vertrek contact met je opgenomen. 

  Het kan voorkomen dat een vertrekdatum aangepast dient te worden in verband met een vlucht-/programmawijziging. Hierover zullen wij je persoonlijk informeren. In dit geval zal de reis ook op de alternatieve datum definitief worden uitgevoerd. 

  Wanneer er geen ‘G’ bij een vertrekdatum staat, wil dit overigens niet zeggen dat de reis niet doorgaat. FOX heeft uiteraard als doel alle gepubliceerde groepsreizen uit te voeren. 

   

 • Wijzigingen

  Na totstandkoming van de overeenkomst kun je wijziging daarvan, tot 28 dagen voor vertrek, verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat je de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien ben je gehouden de wijzigingskosten ad € 27,00 per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. 

  Indien het verzoek gehonoreerd kan worden zal dit schriftelijk door FOX worden bevestigd in de vorm van een nieuwe boekingsbevestiging. Indien sprake is van een in-de-plaats-stelling dien je het verzoek hiervoor uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek bij FOX in te dienen. Dit kan alleen bij ons Customer Contact Center tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag

 • Wijzigingen ter plaatse

  Het kan voorkomen dat ter plekke blijkt dat bepaalde excursies en/of bezienswaardigheden tijdelijk niet bezocht kunnen worden. Tevens kunnen sluitingstijden van winkels en banken afwijken van onze informatie daaromtrent. Heb je een optionele excursie geboekt maar heb je deze om welke reden dan ook niet genoten dan kan daarvoor geen restitutie verleend worden. 

  Indien je tijdens je verblijf en/of rondreis je reisschema wilt wijzigen of verlengen en FOX kan je verzoek honoreren, dan dien je de hiermee gemoeide kosten ter plaatse te voldoen. De wijzigingskosten bedragen € 50,00 per verzoek. Bij het wijzigen van je vluchtschema berekenen wij eveneens de wijzigingskosten van de luchtvaartmaatschappij aan je door. Mocht je, om welke reden dan ook, je  reis willen afbreken dan beschouwt FOX dit als een annulering van je reis. Niet genoten services, optioneel geboekte excursies en reisonderdelen kunnen niet gerestitueerd worden.