Bij boeking gaat u akkoord met deze voorwaarden!

Algemene Reisvoorwaarden FOX

Algemene Reisvoorwaarden FOX, verre reizen van ANWB

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden en zijn van toepassing op alle boekingen, geboekt vanaf januari 2018. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle in het reisaanbod genoemde georganiseerde rondreizen en reisonderdelen van FOX, onderdeel van ANWB Reizen beheer B.V.

Van kracht vanaf 1 januari 2018

Algemene Reisvoorwaarden FOX, gebruik hiervan:

Algemene Reisvoorwaarden FOX, gebruik hiervan:
Bij boeking bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden. In deze reisvoorwaarden en in het reisaanbod wordt verstaan onder:

Definities:

 • Reisorganisator
  FOX Vakanties B.V. handelend onder FOX, verre reizen van ANWB gevestigd te Hoofddorp aan de Taurusavenue 18. Wij bieden op eigen naam, in de uitoefening van ons bedrijf, van te voren georganiseerde reizen en vakanties aan. 
 • Reiziger
  onze wederpartij; degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding aanvaard heeft; degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van de ANVR Reisvoorwaarden 2018 de rechtsverhouding tot FOX is overgedragen. 
 • Reisovereenkomst
  De overeenkomst waarbij FOX zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden georganiseerde rondreis en/of ander reisproduct vanuit het actuele aanbod. 
 • Pakketreis / georganiseerde rondreis
  Een door FOX in het reisaanbod gepubliceerde, van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24-uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: retourvlucht, verblijf, lokaal vervoer, autohuur en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 
 • Landarrangement
  U boekt zelf uw vluchten naar de bestemming maar boekt bij FOX de van te voren samengestelde rondreis bestaande uit de reisonderdelen:  verblijf, vervoer en programma met excursies. Het landarrangement is altijd op aanvraag. U bent  en blijft onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van uw vluchtschema op het FOX rondreisprogramma. 
 • Reisaanbod
  De aanbieding, waaronder beschrijving en prijsaanbod van alle pakketreizen en reismodules zoals door FOX aangeboden via haar website www.fox.nl, de FOX brochures en/of andere kanalen.
 • Losse reismodules
  Alle in het reisaanbod van FOX aangeboden losse reisonderdelen die niet expliciet worden aangeboden als onderdeel van een georganiseerde rondreis zoals losse transfers, losse huurauto’s en extra faciliteiten en andere arrangementen.
 • Accommodatie
  De beschrijving van de hotels en overige accommodaties in het reisaanbod van FOX is zo objectief mogelijk opgesteld. De foto’s in het reisaanbod zijn slechts ter indicatie van de inrichting; afmeting en/of uitzicht. De accommodatie voldoet aan de standaardeisen zoals omschreven in het reisaanbod. FOX hanteert de classificatie zoals deze door de betreffende lokale autoriteiten zijn toegekend. Deze komt niet altijd overeen met de Europese classificatie en kan verschillen per bestemming.
 • Verzorging
  * Logies (LG)   Logies volgens omschrijving in het reisaanbod.
  * Logies/ontbijt (LO)  Overnachting en ontbijt volgens omschrijving in het reisaanbod.
  * Halfpension (HP)  Een ontbijt en één warme maaltijd (lunch of diner) per dag volgens omschrijving in het reisaanbod.
  * Volpension (VP) Een ontbijt en twee warme maaltijden per dag volgens omschrijving in het reisaanbod.
  * All Inclusive (AI) Alle maaltijden en drankjes met uitzondering van buitenlandse gedestilleerde dranken zijn inclusief volgens omschrijving in het reisaanbod.

  Het maaltijd arrangement loopt altijd gelijk aan de internationale hotelbepalingen van in-en uitchecken. Indien vanwege omstandigheden een  maaltijd gemist wordt, kunnen daar geen financiële rechten aan ontleend worden. 
 • Retourvlucht
  Vluchten die onderdeel uitmaken van een door FOX georganiseerde pakketreis zijn vaak  lager van prijs dan een los ticket naar dezelfde bestemming. Daar tegenover staat dat voor deze tickets andere gebruikersregels en voorwaarden gelden.
 • Route
  Zoals vermeld in het reisaanbod. De luchthaven van het punt van vertrek naar de bestemming is leidend. 
 • Bagage
  Voor al onze rondreizen geldt een bagagevrijstelling voor ruimbagage van maximaal 20 kg per persoon tenzij in uw reis anders staat omschreven. Voor handbagage kunt u de richtlijn van de luchtvaartmaatschappij aanhouden tenzij in het FOX reisaanbod anders wordt omschreven. Dan dient u voor die specifieke reis de richtlijn aan te houden zoals gemeld in het aanbod.
 • Autohuur
  Een aantal van de door FOX georganiseerde individuele rondreizen worden aangeboden met autohuur. FOX werkt op veel van haar  bestemmingen samen met een gerenommeerde autohuurspecialist. Indien u de autohuur via FOX boekt zijn naast de ANVR Reisvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden FOX, eveneens de algemene huurvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van het autoverhuurbedrijf van toepassing op uw reis.
 • Kind
  Tenzij anders vermeld, een kind van twee jaar of ouder.

Aansprakelijkheid excursies ter plaatse

Indien u naast de door FOX aangeboden excursies in het reisprogramma, alsmede de optionele excursielijst die FOX biedt, ter plaatse zelf andere excursies boekt, kan FOX daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Uw reisleider kan hierin niet voor u bemiddelen of u adviseren.   Voornoemde excursies maken geen onderdeel uit van het vastgestelde reisprogramma welke bij FOX is geboekt, noch van het FOX-aanbod aan optionele excursies.  FOX is aldus niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf geboekte excursies. Deelname is voor eigen risico, FOX kan in deze niet worden aangesproken.

Ter plaatse zal uw gids, of reisleider u een speciaal hiervoor bestemd formulier overhandigen, de afstandsverklaring, welke ondertekend dient te worden.

ANVR - Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen

FOX, verre reizen van ANWB is aangesloten bij de ANVR.  Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze brochures en op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden, deel A: de Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Hiervoor geeft u akkoord bij boeking. Deze ANVR Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de digitale  ANVR-brochure 'Alles wat je moet weten als je op reis gaat'.  De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie.

Op onze website vindt u deze informatie terug zodat u voor boeking deze informatie kunt inzien. FOX stuurt u bij digitale bevestiging van de boeking een link door met deze ANVR Consumentenvoorwaarden, de Reisvoorwaarden en de AVR Vervoersvoorwaarden. Indien u de bevestiging van uw boeking per post ontvangt zenden wij u een uitdraai van deze voorwaarden mee. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om.

De ANVR Reisvoorwaarden 2016 en de ANVR vervoersvoorwaarden (printversie) zijn te vinden op www.anvr.nl

Bij de ANVR Vervoersvoorwaarden staat vermeldt waar ANVR-Reisondernemingen mee samenwerken in de volgorde naar het soort vervoerder:- Luchtvaartmaatschappijen- Treinmaatschappijen- Ferrymaatschappijen- Busmaatschappijen .

Annulering door de reiziger

Indien de reisovereenkomst wordt opgezegd bent u, naast mogelijk in rekening te brengen reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie, de volgende annuleringskosten aan FOX verschuldigd:


• Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom
• Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 7e dag (incl.) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringsstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Indien een reiziger uit het reisgezelschap  zijn/haar aandeel voor de pakketreis in de reisovereenkomst annuleert, is hij/zij hierover annuleringskosten verschuldigd.

Als door deze (deel)annulering extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorberekenen van een éénpersoonstoeslag of andere kosten, dan worden deze kosten met u verrekend. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform deze wijzigingskosten en/of het overzicht kamer- en verzorgingstoeslagen bij uw reis. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die FOX hanteert.Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleren kan alleen tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag via ons Customer Contact Center. De actuele openingstijden vindt u terug op onze website https://www.fox.nl/klantenservice. 

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:
• Bij boeking tot zes weken voor vertrek: Aanbetaling 20 % van de reissom plus verzekeringspremie.
• Het restant dient uiterlijk zes weken vóór vertrek in ons bezit te zijn.
• Indien de reisovereenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. 
  

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.

Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Bussen / Touringcars

De ANVR-bus classificatie en het Keurmerk Busbedrijf zijn niet van toepassing op alle bussen die ingezet worden voor onze rondreizen waarbij ter plaatse gebruik wordt gemaakt van het aanbod van lokale leveranciers. Zo treft u niet altijd een airconditioning of toilet aan boord (of mag u hiervan geen gebruik maken). De bussen voldoen uiteraard wel aan de plaatselijke veiligheidsnormen en de eisen die FOX hieraan stelt. 

Calamiteitenfonds Reizen

CalamiteitenfondsFOX, verre reizen van ANWB  (KvK 34098021) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ico-tipLees: Calamiteitenfonds Garantieregeling

Conditie deelnemers

Deelnemers aan een FOX rondreis dienen te beschikken over een goede conditie en gezondheid. Als u een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit heeft, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u de ANVR Reisvoorwaarden, artikel 3 lid 2, verplicht hiervan melding te maken bij de boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt voor u is. Informatie wordt opgenomen in uw overeenkomst en dus contractueel overeengekomen.   Indien u het nalaat ons van uw beperking op de hoogte te stellen, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats Artikel 3, lid 4). Eventuele meerkosten die ter plaatse al kunnen ontstaan zijn voor eigen rekening.

Disclaimer/Voorbehoud FOX websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraagt u altijd voordat u boekt of er op de door u uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de FOX  websites, brochures, flyers, advertenties en overige FOX publicaties.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. FOX is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door FOX gecreëerde websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties.

FOX wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door FOX gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze website(s), brochures e.d. verwijzen, af.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van FOX zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. FOX is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. FOX is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de FOX websites. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door FOX worden gewijzigd.

Exclusief

Alle gepubliceerde reizen zijn exclusief kosten voor: 

 • Bijdrage Calamiteitenfonds,;
 • Reserveringskosten (€ 30,00 bij telefonische boeking / € 20,00 via internet);
 • Visumkosten (indien van toepassing); 
 • Vertrekbelasting (indien van toepassing): ter plaatse te betalen in de lokale munteenheid;
 • Niet genoemde maaltijden;
 • Optionele excursies als aanvulling op het dag tot dag programma;
 • Reis- en annuleringsverzekeringen;
 • Toeslag indien betaling van uw reis per creditcard plaats vindt.

Volgende services zijn exclusief, tenzij anders staat aangegeven.

 • Entreegelden
  Indien exclusief kunt u ter plaatse besluiten welke in het dag tot dagprogramma opgenomen bezienswaardigheden u wilt bezoeken. Deelname is niet verplicht. Uw keuze maakt u kenbaar bij uw reisleider. Betaling vindt ter plekke plaats. 
 • Fooien/tips
  Deelname aan de fooienpot is vrijwillig, betaling gebeurt ter plaatse.

De uitgaven van persoonlijke aard e.d. zijn altijd exclusief, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

FOX reisbeloftes

De 4 reisbeloftes;
Altijd naar het hart
Altijd comfortabel
Altijd uitstekende service
Altijd de beste prijs,

Deze beloftes vormen de ziel van onze organisatie en komen voort uit onze merkwaarden. Hiermee sluit FOX, verre reizen van ANWB graag aan bij de reiswensen van onze FOX reizigers.  

Deze beloftes zijn volgens de criteria en beleving van FOX ingevuld en verwoord. Voor de invulling per bestemming, per reis verwijzen wij u graag naar de informatie in de dag tot dag programma’s van onze reizen en/ of naar de aanvullende reisinformatie op onze website of in onze brochures.

Geldige reisdocumenten eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste, geldige reisdocumenten. Conform de ANVR Reisvoorwaarden artikel 2.5 wijst FOX hierin alle aansprakelijkheid af.

Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken (www.rijksoverheid.nl).

Alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) willen wij wijzen op het feit dat voor u aanvullende grensformaliteiten gelden. Raadpleeg hiervoor de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen. 

Dit is eveneens van toepassing voor het reizen met kinderen met afwijkende achternamen.

FOX gaat bij bovenstaande informatie uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse FOX reizigers hebben soms een visum nodig. Wij raden u in dat geval aan zelf contact op te nemen met uw ambassade of die van het ontvangende land en/of transit land.

Geldigheid reizen en prijzen

Indien er een nieuwe brochure verschijnt, vervallen alle voorgaande reisprogramma’s en prijzen in de voorgaande brochure. Vanaf dat moment gelden de nieuwe vanaf prijzen en programma’s zoals in de brochure en/of op de website aangegeven. Voor de reizen zijn alle gepubliceerde prijzen gebaseerd op basis van een tweepersoonskamer. Op de website www.FOX.nl vindt u ten aanzien van al onze reizen de meest actuele informatie, programmaomschrijving alsmede de actuele prijzen. De inhoud van het reisaanbod zoals gepubliceerd op de FOX website, is bindend. Het kan altijd voorkomen dat het reisprogramma tussentijds wordt aangepast, meestal ter verbetering van de uiteindelijke reis en/of uitvoering hiervan.

Geschillencommissie Reizen

Als een klacht door FOX, verre reizen van ANWB niet tot tevredenheid is opgelost of u gaat niet akkoord met ons voorstel, kunt u dit desgewenst tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie, als bedoeld in artikel 20 lid 4 van de ANVR Consumentenvoorwaarden, schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.geschillencommissie.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Gezondheidsinformatie

FOX verstrekt per reis, via haar website, onder “ Praktische Informatie” allerhande algemene informatie met betrekking tot de bestemming.  Zie hiervoor het onderdeel Vaccinaties / Gezondheid.  U dient zelf na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) voor u persoonlijk van toepassing zijn. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huisarts, de GGD, of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers, www.lcr.nl. Natuurlijk kunt u voor een advies op maat tijdens  onze Reis & Inspiratiedagen te Hoofddorp ook de Reisdokter  consulteren. Zie http://www.dereisdokter.nl/.

Herroepingsrecht

Bij het afsluiten van een reisovereenkomst bij FOX heeft u geen wettelijke bedenktijd. Wij attenderen u er derhalve nogmaals op dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat door van “definitieve boeking” gebruik te maken. U heeft nadat u hiervan gebruik maakt uw reis bij FOX geboekt en aldus geen herroepingsrecht.

 

Indeplaatsstelling

Als u bij FOX een pakketreis heeft geboekt en een of meerdere reizigers willen zich laten vervangen door een derde, dan is er sprake van een "Indeplaatstelling".
In aanvulling op de bepalingen in de ANVR Reisvoorwaarden (artikel 8.1) geldt bij FOX het volgende;
• U kunt een verzoek hiertoe tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek bij ons indienen. Dit kan alleen bij ons Customer Contact Center tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag of via uw reisbureau. Als deze verzoeken buiten kantooruren worden gedaan, worden zij geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
• In alle gevallen wordt een bedrag van € 50,00 voor administratiekosten berekend. Deze kosten zijn eveneens van toepassing als de Indeplaatsstelling niet kan worden gehonoreerd.
• Bij elke Indeplaatstelling worden bovendien de kosten die de leveranciers als gevolg van de indeplaatsstelling aan ons berekenen aan u in rekening gebracht.
• Indien het verzoek gehonoreerd kan worden zal dit schriftelijk door FOX worden bevestigd in de vorm van een nieuwe boekingsbevestiging/reisovereenkomst. ¬

Kerst- en oudejaarsdiners verplicht

In sommige landen is het verplicht om een toeslag te betalen voor een kerst- en/of oudejaarsdiner indien u in deze periode met FOX een van onze bestemmingen verblijft. U ontvangt altijd een naheffing zodra de kosten hiervan bij FOX bekend zijn en wij deze kosten nog niet hebben berekend middels uw factuur.

Kinderen mee op reis

Onze groepsreizen zijn helaas niet geschikt voor kinderen onder de twaalf jaar. Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen wij derhalve niet toelaten op onze groepsreizen. FOX verwijst u graag naar het aanbod van onze Familiereizen, Privéreizen of Strandvakanties. Juist dit aanbod sluit  goed aan op de beleving en de verwachting van kinderen op reis. Kinderen in de leeftijdscategorie twaalf tot achttien worden op de groepsrondreizen toegelaten mits zij begeleid worden door de ouder(s) en/of verzorger(s).

Klachten en feedback

Iedereen bij FOX doet zijn/haar uiterste best het u zoveel mogelijk naar de zin te maken. U dient tijdens een rondreis of verblijf in het buitenland uiteraard rekening te houden met de waarden en normen in het land van uw keuze. Desondanks kan er tijdens uw rondreis en/of vakantie natuurlijk altijd wat mis gaan. Bijvoorbeeld door menselijke of organisatorische fouten, acties, het weer, calamiteiten, overheidsbepalingen of technische mankementen.

FOX klachtenprocedure
Signaleert u een tekortkoming ter plaatse met betrekking tot respectievelijk de accommodatie, het lokale vervoer, uw reisprogramma incl. de maaltijden, uw reisleider of overige zaken dan dient u deze tijdens uw reis of verblijf zo snel mogelijk kenbaar maken.  U meldt uw klacht bij respectievelijk de lokale dienstverlener (bijvoorbeeld uw hotel) , de host, uw reisleider, onze agent ter plaatse of, indien dit alles niet mogelijk is, bij FOX.

Indien de tekortkoming niet is weggenomen en/of naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, moet u deze schriftelijk laten vastleggen bij de lokale dienstverlener,  uw reisleiding of lokale host ter plaatse of, indien dit onmogelijk is, bij FOX. Graag voorzien van beeldmateriaal om uw klacht te onderbouwen.

Indien u een tekortkoming niet doorgeeft bij aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, verliest u het recht op genoegdoening, daar FOX dan niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden op het moment dat dit ertoe deed. Dit is ook van toepassing als u voor vertrek feedback bij FOX wilt melden.

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 0252 – 660000 of via het contactformulier op de website.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Alle gepubliceerde prijzen, van al onze reizen in groepsverband, zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Dit minimum aantal staat online per reis gepubliceerd. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, behoudt FOX zich het recht voor om tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reis te annuleren (artikel 4.2 ANVR Reisvoorwaarden). Echter, wij zullen altijd proberen de reis alsnog uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen ten eerste met u en kunnen dan meestal één van de volgende mogelijkheden aanbieden: - de reis wordt toch uitgevoerd, maar met een prijsverhoging- er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden- er wordt een alternatieve reis aangeboden- de reis wordt uitgevoerd met een Engelssprekende gids in plaats van een Nederlandssprekende reisleider- de reis wordt uitgevoerd in een kleinere bus- de reis wordt uitgevoerd met een andere luchtvaartmaatschappij dan gepland- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt doorgaans  32  personen, tenzij in het aanbod van specifieke bestemmingen op onze website anders wordt vermeld. Het maximum aantal reizigers wordt door FOX in principe niet overschreden.

Preferenties, medische essenties en afwijkende bagage

Bij boeking kunt u persoonlijke voorkeuren (preferenties) en/of eisen (essenties) aan FOX kenbaar maken. Wij zullen daar, voor zover mogelijk, rekening mee houden. Houdt u er rekening mee dat aan preferenties nooit rechten ontleend kunnen worden daar FOX deze niet kan garanderen tenzij anders in het aanbod staat vermeld.

Voor een essentie dient een toeslag betaald moet worden. Administratiekosten voor het aanvragen van essenties bedragen € 27,00 per verzoek. Indien wij de essentie niet kunnen bevestigen blijven de administratiekosten van toepassing op de boeking.

Voor het meenemen van extra bagage of bagage met een afwijkend formaat dient u tijdens de boeking altijd toestemming te vragen in verband met mogelijke onkosten en de beperkte ruimte aan boord van een vliegtuig en/of de bus.

Prijsverschillen in de reissom

FOX werkt met wisselende prijzen, de reissom wordt altijd op basis van de meest actuele prijs berekend. Hetgeen betekent dat prijzen kunnen variëren naargelang bezetting op de rondreis en het tijdstip van boeking, maar uiteraard ook door prijsacties met een tijdelijke boekingsduur. Het tijdstip van boeken is aldus bepalend voor uw prijs, dit is de prijs die u terugvindt op uw factuur. Per reis is per (vanaf)prijs een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het kan aldus voorkomen dat medereizigers een andere reissom hebben betaald dan u dat heeft gedaan. In geen geval kan FOX overgaan tot restitutie van het verschil in de reissommen.

Voor al onze reizen geldt dat de actuele prijs op dat moment de beste prijs is. Op reizen tegen actie tarieven alsmede  zeer gunstig geprijsde reizen is het aanbod beperkt beschikbaar.

Privacy

FOX, verre reizen van ANWB gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om en uw gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Lees de privacy statement voor meer informatie.

Reclamecode Reisaanbiedingen

FOX verre reizen van ANWB conformeert zich aan de Reclamecode Reisaanbiedingen. In die code wordt gesteld dat aanbieders gehouden zijn correcte en duidelijke prijzen te hanteren, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten die voor de geboden dienst moeten worden betaald.

Indien op het moment van publicatie een toeslag m.b.t. vervoerskosten, heffingen/belastingen niet bekend is of wordt verhoogd, mag de toeslag later alsnog in rekening worden gebracht, dit alles volgens de van oudsher geldende bepalingen  ANVR Deel A Reisvoorwaarden, artikel 8, lid 1.

Reisbescheiden

Uw reisbescheiden worden zeven dagen voor vertrek op digitale wijze toegestuurd. U vindt deze informatie dan in uw FOXBOX. U dient deze gegevens te bekijken en op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden instaan, dient u die direct bij FOX te melden. 
Indien u alle communicatie inclusief de reisbescheiden per reguliere post wilt ontvangen dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 10,00. Dit bedrag vindt u terug op uw factuur.

Reisduur

Bij al onze reizen wordt de reisduur in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.
Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan  het reisaanbod  vermeldt. Voor dit totaal aantal dagen sluit u een reisverzekering af.  Indien u  laat vertrekt en vroeg terugkeert kan er aldus geen sprake zijn van restitutie van een deel van uw reissom.

Reisleiding rondreizen

Op al onze groepsrondreizen zetten wij Nederlandssprekende reisleiding in, tenzij anders staat vermeld onder "Inclusief " bij de rondreis. Welke dagen de reisleiding aanwezig is, staat bij uw reis vermeld in onze brochure en op onze website.  Het is de taak van de reisleiding om uw reis organisatorisch naar tevredenheid te laten verlopen. De reisleiding staat klaar om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, klachten te verhelpen en de fooien te regelen. Uw reisleider is geen gids, aangezien buitenlanders vaak niet als gids mogen optreden.

Reisschema's, vluchttijden en vertrekdagen

De reisschema’s en vertrekdagen melden wij online bij de reizen. Deze informatie is altijd onder voorbehoud. Conform de ANVR Reisvoorwaarden ontvangt u het definitieve vluchtschema in de reisbescheiden. Uw digitale  reisbescheiden staan 7 dagen voor vertrek in uw FOXBOX. FOX informeert u hierover per e-mail.

Reizen op aanvraag boeken

In ons online aanbod ziet u per reis in het overzicht “Prijzen & Inbegrepen” per vertrekdatum of de betreffende vanafprijs beschikbaar is of op aanvraag. Indien FOX uw boeking aldus niet direct kan bevestigen, ziet u online dat betreffende vertrekdatum op aanvraag is. Tijdens het boeken van de reis op aanvraag krijgt u eveneens melding en uitleg hiervan. Een boeking op aanvraag die wij conform uw vraag kunnen bevestigen is net zo bindend als een boeking die FOX direct kan bevestigen.

Wanneer u een lopende aanvraag annuleert zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen ad. € 50.- per persoon. Annuleert u een lopende aanvraag binnen 6 weken voor vertrek, bedragen de kosten € 50.- per persoon plus eventuele kosten afhankelijk van de door de luchtvaartmaatschappij en/of lokale agentschap berekende annuleringskosten en eventueel geldende speciale voorwaarden. Zodra u de boekingsbevestiging en/of factuur heeft ontvangen is de boeking definitief en zijn de annuleringsvoorwaarden van FOX van toepassing.

Wanneer er tijdens de aanvraag bijzonderheden zijn en/of wanneer er meerkosten (Vluchttoeslag, toeslag voor accommodatie) gemoeid zijn zullen wij dit te allen tijde met u bespreken. Gaat u niet akkoord met de meerkosten dan kunt u kosteloos van de boeking afzien.

Reserveringskosten

De reserveringskosten bij een telefonische boeking bedragen € 30,- per boeking. Bij boekingen via internet bedragen de reserveringskosten € 20,- per boeking.

Samenvoegen groepen

FOX behoudt zich het recht voor om reizen, die in groepsverband worden uitgevoerd, samen te voegen.

Service- en administratiekosten

Na het annuleren van uw reis kan sprake zijn dat er aanvullende services moeten worden verleend ten einde de ontstane schadepost naar behoren te kunnen afwikkelen. Op verzoek zal FOX de benodigde werkzaamheden voor u verrichten. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 27,00 aan administratiekosten per verzoek in rekening.

In geval uw ticket gewijzigd moet worden  en deze zijn al geprint berekent FOX € 50,00 dossierkosten bovenop de kosten van de luchtvaartmaatschappij. Deze kosten staan aldus los van de kosten die de luchtvaartmaatschappij hiervoor in rekening brengt.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

SGRFOX, verre reizen van ANWB (KvK 34098021) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de gepubliceerde reizen op deze website onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ico-tipLees: SGR Garantieregeling

Uitsluiting deelname

FOX behoudt zich het recht voor om klanten die reeds hebben geboekt alsnog voor vertrek, maar ook ten tijde van de reis, uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden (artikelen 3.3 en 11.2 ANVR-Reisvoorwaarden). Onder gewichtige omstandigheden rekent FOX onder meer de conditie of het gedrag; indien het gedrag van een reiziger hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De hiermee gemoeide kosten worden aan de reiziger in rekening gebracht. Niet genoten reisdagen worden niet gerestitueerd.

Vertrekgarantie

Op de webpagina’s met vertrekdata en prijzen ziet u bij sommige vertrekdata een groen icoontje met een ‘G’. Dit houdt in dat de datum een ‘vertrekgarantie’ heeft en dat u ervan verzekerd bent dat u daadwerkelijk op reis kunt gaan. Wanneer het minimum aantal deelnemers voor deze datum niet wordt behaald, zal de reis met een kleine groep - eventueel met aangepast vervoer - worden uitgevoerd, zonder extra toeslag. Bij hoge uitzondering zal de reis door alleen een Engelssprekende lokale gids begeleid worden.

Indien er sprake is van gewichtige omstandigheden kan FOX afwijken van deze garantie. In het uitzonderlijke geval dat FOX hiervan gebruik moet maken wordt ten laatste drie weken voor vertrek contact met u opgenomen.

Het kan voorkomen dat een vertrekdatum aangepast dient te worden in verband met een vlucht-/programmawijziging. Hierover zullen wij u persoonlijk informeren. In dit geval zal de reis ook op de alternatieve datum definitief worden uitgevoerd.

Wanneer er geen ‘G’ bij een vertrekdatum staat, wil dit overigens niet zeggen dat de reis niet doorgaat. FOX heeft uiteraard als doel alle gepubliceerde groepsreizen uit te voeren.

Wijzigingen

Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u wijziging daarvan, tot 28 dagen voor vertrek, verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien bent u gehouden de wijzigingskosten ad € 27,00 per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.

Indien het verzoek gehonoreerd kan worden zal dit schriftelijk door FOX worden bevestigd in de vorm van een nieuwe boekingsbevestiging. Indien sprake is van een in-de-plaats-stelling dient u het verzoek hiervoor uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek bij FOX in te dienen. Dit kan alleen bij ons Customer Contact Center tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag.  Zie hiervoor " Indeplaatsstelling.

Wijzigingen ter plaatse

Het kan voorkomen dat ter plekke blijkt dat bepaalde excursies en/of bezienswaardigheden tijdelijk niet bezocht kunnen worden. Tevens kunnen sluitingstijden van winkels en banken afwijken van onze informatie daaromtrent. Heeft u een optionele excursie geboekt maar heeft u deze om welke reden dan ook niet genoten dan kan daarvoor geen restitutie verleend worden.

Indien u tijdens uw verblijf en/of rondreis uw reisschema wilt wijzigen of verlengen en FOX kan uw verzoek honoreren, dan dient u de hiermee gemoeide  kosten ter plaatse te voldoen. De wijzigingskosten bedragen € 50,00 per verzoek. Bij het wijzigen van uw vluchtschema berekenen wij eveneens de wijzigingskosten van de luchtvaartmaatschappij aan u door. Mocht u, om welke reden dan ook, uw  reis willen afbreken dan beschouwt FOX dit als een annulering van uw reis. Niet genoten services, optioneel geboekte excursies en reisonderdelen kunnen niet gerestitueerd worden. 

Terug naar boven