Belize informatie

Landeninformatie Belize

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Belize is een multicultureel land: afstammelingen van Afrikaanse slaven (Creolen) en van Britse piraten vormen de grootste groep. De overige inwoners zijn mestizos (Europees/Midden-Amerika indiaans). Verder zijn er drie groepen Maya's: Yucatec, Mopan en Kekchi. De laatste jaren zijn ook veel mensen uit Guatemala en El Salvador naar Belize gevlucht. In het zuiden leven de Garífunas, zij zijn van Zuid-Amerikaans Indiaanse en Afrikaanse afkomst.

Cultuur

Belize is een land waarin verschillende culturen, talen en etnische groepen naast elkaar voorkomen. Dankzij onderlinge verdraagzaamheid en religieuze tolerantie hebben al deze verschillende elementen zich in de maatschappij vervlochten. De Creolen (afstammelingen van Afrikaanse slaven) vormen met 30 procent de grootste bevolkingsgroep.

Qua taal wordt in Belize Engels, Spaans en Creools het meest gesproken. De meeste van de inwoners zijn dan ook Katholiek.

Vaste gebruiken en gewoonten: Traditionele dansen door de Maya- en de Garifuna- afstammelingen worden nog steeds opgevoerd. Op 19 november is de Garifuna-gemeenschap in een feeststemming, omdat ze dan Garfuna Settlement Day vieren. In het zuiden en westen van Belize voeren Maya's tijdens festivals nog steeds hun dansen uit. Ook de Creoolse bevolking heeft een verleden als het om dansen gaat, vaak te zien op markten en feesten.

Architectuur: Naast de overblijfselen van de Maya's; Altun Ha, Caracol, Lubaantun, Lamanai en Xunantunich, hebben de Spanjaarden enkele simpele, stenen kerken gebouwd. De moderne architectuur is voornamelijk Brits-Caribisch van stijl.


Flora en Fauna

Door de kleine bevolking en industrie is veel van het landschap nog onverstoord. Ongeveer tweederde van het land is nog altijd bebost. De kustlijn is voor een groot deel bedekt met mangrove moerassen, deze vind u ook op de cayes terug. Verder ziet u overal in het land grote aantallen vogels rondfladderen.

Geografie

Belize ligt op het schiereiland Yucatan, ingeklemd tussen Mexico in het noorden en Guatemala in het westen. Het land is gelegen aan de Caribische (oost)kust van de Midden-Amerikaanse landlengte. Het is maar een klein land met een oppervlakte van circa 23.000 vierkante kilometer. De hoofdstad is Belmopan met circa 6000 inwoners, maar de grootste stad is Belize City met zo’n 60.000 inwoners.

Geschiedenis

Toen de Spanjaarden het Zuid-Amerikaanse continent introkken, werd Belize als niet interessant genoeg beschouwd daar het geen rijkdom kende en er te weinig mensen woonden. Zo kregen piraten uit Engeland en Schotland de mogelijkheid om in de 17e eeuw de Spaanse vloten in te nemen. Uiteindelijk trokken de Spanjaarden zich in de 18e eeuw uit Belize terug vanwege een gebrek aan controle en omdat andere gebieden belangrijker waren. De Britten echter kregen steeds meer belangstelling voor het Caribische gebied, dus ook in Belize. Voorheen waren ze uitsluitend bezig geweest met boskap, maar toen deze definitief stopte om de macht van de Spanjaarden over te nemen stortte ook meteen de economie in.

Pas halverwege de 19e eeuw begon de economie weer te groeien door verkoop van wapens aan rebellen in Yucatán. Dit bracht een stroom van vluchtelingen naar Belize: eerst blanke soldaten, daarna ook Maya's. De Maya's echter brachten veel handige landbouwtechnieken mee.

Ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog verklaarde Groot-Brittannië Belize als hun kolonie. Het land werd Brits Honduras genoemd. Dit had tot gevolg dat mensen uit de Britse rijken naar Belize trokken.

Na de Tweede Wereldoorlog stortte de economie opnieuw in en hunkerde Belize naar zelfstandigheid. Er werden allerlei democratische politieke groeperingen opgericht en in 1981 werd Belize zelfstandig. Guatemala had Belize altijd als hun grondgebied beschouwd en een oorlog dreigde. Groot-Brittannië hield dit echter tegen. In 1992 erkende Guatemala de zelfstandigheid van Belize, maar het eiste nog wel wat grondgebied. In juli 2000 hadden beide landen een gesprek om de langdurige vete op te lossen, maar Belize weigerde om grond gebied af te staan.

Nu is Belize qua economie afhankelijk van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, van Belizanen die in het buitenland wonen en van vreemde valuta verkregen door toerisme en landbouw (export).

Klimaat

Door de Caribische kustwind kent Belize een subtropisch klimaat. Het is er daardoor behoorlijk heet en de luchtvochtigheid is gemiddeld 85 procent, maar de wind zorgt er altijd voor dat de warmte niet verstikkend wordt. Koelte kan gezocht worden in de bergen of op de Cayes, waar een frisse zeebries waait. Het regenseizoen valt in Belize tussen de maanden juni en november, wanneer zo’n 130 centimeter water uit de lucht klatert. Helaas is Belize in het regenseizoen ook vaak het slachtoffer van woeste winden. De droogste periode van het jaar is over het algemeen tussen februari en mei.

Politiek/Economie

Belize heeft een democratische regering, die niet als corrupt en/of gewelddadig te bestempelen is. Belize maakt nog altijd deel uit van de Britse Commonwealth en daarom wordt Groot-Brittannië als hoofd van de staat beschouwd. De "koning" is de gouverneur-generaal en wordt benoemd door de minister-president. Deze laatste is ook de werkelijke bestuurder van het land. Sinds 1998 wordt deze functie uitgeoefend door Said Musa van de People’s United Party (PUP). Deze partij is oorspronkelijk opgericht door George Price met als doel de strijd voor onafhankelijkheid. Tegenhanger van deze partij in de verkiezingen is de conservatieve partij United Democratic Party (UDP).

De economie in Belize draait voornamelijk van veehouderij en landbouw (maïs, groenten en citrusvruchten) welke gelokaliseerd zijn ten zuiden en westen van Belize City. in het Mayagebergte vormt de bosbouw een belangrijke bron van inkomsten. In het noorden is naast veehouderij suikerriet belangrijk. De cayes profiteren van toerisme en de visvangst.