Bolivia informatie

Landeninformatie Bolivia

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Er wonen ruim 6,5 miljoen mensen in Bolivia, waarvan 60 procent van Indiaanse afkomst is. De Aymaras en de Quechuas zijn de twee grootste Indianenstammen. Daarnaast zijn er nog veel kleinere stammen, zoals de Matacos, Guarayos, Chipayas en Ayoréodos. Van Zuid-Amerika wonen de meeste Indiaanse afstammelingen in Bolivia. Ze leven nog volgens de oude tradities en gebruiken en wijzen veranderingen af.

De Mestiezen, een gemengd volk van Indianen en blanken, maken dertig procent uit van de bevolking en worden cholos genoemd. Deze bevolkingsgroep bestond in de tijd van de koloniale overheersing, uit de huwelijken tussen de criollo (blanke) en een Indiaanse. De blanke bevolking maakt negen procent uit van de totale bevolking, zij zijn de nakomelingen van de Europese kolonisten.

De bevolking is overwegend rooms-katholiek, zo’n 95 procent belijdt deze godsdienst. Slechts één procent is protestants. De Indiaanse bevolking belijdt haar eigen traditionele geloof.


Cultuur

Op het gebied van cultuur speelt muziek een belangrijke rol, evenals weven en pottenbakken. De bonte traditionele klederdracht zie je nog veel onder de indiaanse bevolking. De Indiaanse cultuur is nog steeds grootschalig aanwezig, mede doordat Bolivia vrij geïsoleerd ligt.

Circa 60% van de bevolking is van Indiaanse origine. Ongeveer 95% van de bevolking is rooms- katholiek. Muziek speelt een belangrijke rol in de Boliviaanse cultuur. Ook is er een eeuwenlange hoedentraditie, aan de hoed kan men zien uit welke streek iemand afkomstig is.

Flora en fauna

De flora en fauna is net zo divers als het landschap. Er leven met name veel verschillende vogels in Bolivia. Bij de ondiepe meren leven flamingo's. Een andere vogel die redelijk veel voorkomt, is de nandoe, de Zuid-Amerikaanse struisvogel die in de Andes leeft. In totaal leven er 1200 soorten vogels in Bolivia. Ook de plantenwereld in Bolivia is zeer gevarieerd, met name door de verschillende klimaten en landschappen. Het plantenleven op de droge Altiplano ziet er dan ook heel anders uit dan in de tropische regenwouden van het Amazonegebied.

Bolivia dankt haar bijzonder rijke en gevarieerde dierenwereld aan de geïsoleerde geografische ligging van het land. Op de Altiplano zie je vooral lama's en alpaca's. Dit zijn geen wilde dieren, maar ze zijn karakteristiek voor het gebied. Van dezelfde familie zijn de guanaco's, de grootste wilde lama's en de vicuña's, de kleinste wilde lama's. Hun vachten brengen op de zwarte markt behoorlijk wat geld op.

 

 


Geografie

Bolivia is een zeer mooi en gevarieerd land. Het landschap bestaat voornamelijk uit heuvels en gebergten. Het plaatselijke klimaat hangt samen met de hoogte van het gebied en varieert van tropisch tot zeer koud. Bolivia is 28 keer de oppervlakte van Nederland en beslaat 1.098.581 vierkante kilometer. Het wordt door vijf landen omringd: Brazilië, Paraguay, Argentinië, Chili en Peru. In het verleden is Bolivia veel land kwijtgeraakt, waaronder gebied langs de kust, hierdoor heeft Bolivia geen zeehavens meer.

Het land is grofweg in vier regio’s te verdelen: De Altiplano aan de westelijke bergketen Cordillera Real, het Amazonegebied en de laagvlaktes (Llanos Orientales) in het noorden en oosten en het Grán Chaco-gebied in het zuidoosten. De Altiplano is een hoogvlakte met een gemiddelde hoogte van 3500 tot 4000 meter. Het is het dichtstbevolkte gebied van Bolivia, waar ook de stad La Paz ligt. De Altiplano maakt deel uit van Cordillera Real, een bergketen met toppen van rond de 6500 meter hoogte.

In het noorden van het land ligt het voor toeristen aantrekkelijke Titicaca-meer, gelegen op 3810 meter. Het is het hoogst gelegen meer van deze omvang. In het zuiden liggen de Salar de Uyuni en de Salar de Coipasa, de salpeterwoestijnen en de zoutmoerassen. Het Amazone-gebied beslaat meer dan zestig procent van Bolivia en is een dunbevolkte streek met tropisch regenwoud en moerassen. De Grán Chaco ligt in het zuidoosten en bestaat uit droge savannes. Het gebied is vrijwel onbewoond. In de droge tijd is de bodem vaak bedekt met rode aarde, ´s winters verandert de vlakte in een modderpoel.

Geschiedenis

Aangenomen wordt dat de oudste bewoners van Bolivia indianen waren. De oudste overblijfselen van deze cultuur dateren van ongeveer 13000 jaar voor Chr. Eén van de belangrijkste culturen in vroegere tijden was de Tiwanaku-cultuur, die rond 1600 voor Christus zijn oorsprong had. De cultuur, die vernoemd werd naar de stad aan de zuidoever van het Titicaca-meer, strekte zich uit van centraal Peru tot in het noorden van Argentinië.

De Tiwanaku-cultuur kwam tot grote groei, mede door de ingenieuze landbouwtechnieken en een omvangrijke veestapel. Lama´s en Alpaca´s vervoerden goederen over grote afstanden over verharde wegen. Door deze goede infrastructuur kreeg het volk een sterke machtspositie, waarin de handel een belangrijke rol speelde. De Tiwanaku´s hechtten veel waarde aan riten en gebruiken. Zij offerden zowel dieren als mensen aan de goden. Condors en slangen werden als personificatie van de goden gezien, deze dieren zijn dan ook veelvuldig op aardewerk uit die tijd terug te vinden. Rond de twaalfde eeuw verdween de Tiwanaku-cultuur vrij plotseling, vermoedelijk door grote overstromingen of langdurige droogte.

Rond 1441 na Chr. werd Bolivia door de Inca's bestuurd. Destijds was de taal van de Inca's het Quechua. Het is nu nog één van de officiële talen. Er werden forten en huizen gebouwd, wegen werden vernieuwd en aangelegd, mijnen werden ontgonnen. Er groeide een hoogontwikkelde beschaving in Bolivia, die een gouden tijd doormaakte.  Het wegennet is één van de belangrijkste overblijfselen van de Inca-cultuur, zij wordt nog steeds gebruikt. Rond 1545 werd Zuid-Amerika en dus ook Bolivia gekoloniseerd door de Spanjaarden. Het was het begin van een periode waarin duizenden Indianen stierven door de moordlustige Spanjaarden die ook ziekten met zich meebrachten, zoals pokken en mazelen.

Bolivia werd in die tijd Opper-Peru genoemd. Het land werd in sneltempo door de Europeaanse machthebbers leeggeplunderd. Goud en zilver werd uit de mijnen gehaald bij Potosí, een stad die door haar rijkdommen uitgroeide tot één van de grootste steden van Zuid-Amerika. Lange tijd leverde Zuid-Amerika 75 procent van de totale wereldproductie aan zilver. Ook werden de onderdrukte Indianen gedwongen tot het Christendom bekeerd. De inval van Napoleon in Spanje luidde echter het begin van het einde in van de Spaanse overheersing in Zuid-Amerika en daarmee ook Bolivia. Spanje verplaatste haar inspanningen van het Zuid-Amerikaanse land naar Europa om zich te verdedigen tegen de Franse aanvallen. Het verzwakte de positie in Zuid-Amerika.

Op 6 augustus 1825 werd de onafhankelijkheid van de "República de Bolívar" uitgeroepen. Bolivar en José de Sucre, één van de maarschalken die aan de zijde van Bolívar stond tijdens de vrijheidsoorlog, werden de eerste presidenten van het land. Sindsdien wordt het land geteisterd door oorlogen en staatsgrepen. In 1884 verloor Bolivia een oorlog met Chili. Als gevolg daarvan moest het land de kustprovincie Cobija afstaan. Bolivia raakte hierdoor afgesneden van de Stille Oceaan, maar bezit nog altijd een marine. In 1982 is de militaire macht overgedragen aan een burgerregering.

In 1984 schoot de Verenigde Staten het arme Bolivia te hulp, als tegenprestatie werd verlangd dat de VS zich mocht bemoeien met de bestrijding van de drugshandel. Daar kwam echter weinig van terecht, Bolivia groeide uit tot één van de belangrijkste cocaïneproducenten van de wereld.

Klimaat

Door de ligging van het Andesgebergte zijn er grote verschillen in het klimaat. In het oosten heerst een tropisch klimaat, terwijl het in het westelijk deel veel kouder is. Dit komt mede doordat het hoger gelegen is. Op de Altiplano kunnen grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht optreden.

Bolivia ligt op het zuidelijk halfrond, als het bij ons zomer is, is het daar winter en omgekeerd. De zomer in Bolivia is het regenseizoen en duurt van november tot maart. Het droge seizoen valt in de winterperiode. In de plaatsen La Paz, Potosí en Oruro kan sneeuw vallen.


Politiek

Bolivia kent een lange geschiedenis van dictaturen. Met deze dictaturen ging economische malaise hand in hand. Bolivia is sinds lange tijd één van de armste landen van Zuid-Amerika, sinds de invoering van een markteconomie gaat het met de welvaart echter wel iets beter. De mijnbouw vormt al lange tijd de basis van de Boliviaanse economie. Doordat Chili ooit de Boliviaanse ligging aan zee inpikte komt Bolivia economisch moeilijk tot bloei. De in 1967 overleden Che Geuvara is nog altijd een populaire verzetsstrijder in Bolivia.

Nog steeds is het zo dat de grondwet uit 1967 de president zeer veel macht geeft. Hij heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om alle beslissingen van het parlement ongedaan te maken als zij niet met tweederde meerderheid zijn aangenomen. In Bolivia wordt iedere 5 jaar een president gekozen. Deze gekozen president vormt samen met een kabinet een regering. Als een president wordt gekozen, krijgt zijn partij automatisch twee derde van alle senaatszetels en vier vijfde van alle zetels in het Huis van Afgevaardigden. De regering van Bolivia zetelt in La Paz, maar de wettelijke hoofdstad is Sucre. De grootste problemen van de regering zijn onder andere werkeloosheid, corruptie en de militarisering van de cocastreek.

De Boliviaanse Gasoorlog is een conflict over de exploitatie van de natuurlijke gasreserve (de grootste in Zuid-Amerika) in Bolivia. Het conflict gaat met name over het plan om het gas naar bewerkingsfaciliteiten in Chili te transporteren, alvorens het wordt verscheept naar de VS. Vanaf begin oktober 2003 houdt de overheid gewelddadige razzia's op protestblokkades. Deze hebben geleid tot tientallen doden. Lokale groepen en vakbonden vroegen om het aftreden van president Gonzalo Sánchez de Lozada. Na zijn afteden werd vice-president en voormalig journalist Carlos Mesa 18 oktober tot president benoemd. Mesa heeft aangekondigd dat hij een bindend referendum wil houden over het gasproject. Op 23 oktober nam het Europees Parlement een resolutie aan over de situatie in Bolivia.