Bonaire informatie

Landeninformatie Bonaire

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat je vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Bonaire telt op dit moment ongeveer 15.000 inwoners. Dat is, gezien de oppervlakte van het eiland en in verhouding tot Aruba en Curaçao, niet erg veel. Een belangrijk kenmerk van de bevolking is de etnische diversiteit, al is het negroïde element het meest aanwezig. Het merendeel, ruim 93%, van de inwoners is Nederlands Antilliaan van afkomst. Daar horen ook de inwoners bij die afkomstig zijn van Aruba, Curaçao, en de Bovenwindse Antilliaanse eilanden. Ongeveer 90% is geboren op het eiland.

Verder telt het eiland enkele honderden inwoners afkomstig uit Nederland, de Verenigde Staten en Venezuela. Een heel klein percentage komt van andere Caribische eilanden, zoals de Dominicaanse Republiek. Opvallend aan de bevolkingssamenstelling is dat op dit moment de gemiddelde leeftijd rond de dertig jaar ligt.


Cultuur

De cultuur op de Benedenwindse Eilanden, waaronder Bonaire valt, is ontstaan als een gevolg van de samensmelting van diverse culturen, meegebracht door de grote stroom van kolonisten en immigranten uit alle hoeken van de wereld. De inwoners van Bonaire zijn ontzettend gastvrij en spreken een grote variatie aan talen. De gemiddelde Antilliaan spreekt Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans. Het Papiamento dat op Bonaire gesproken wordt, wijkt weer af van dat wat gesproken wordt op Aruba of Curaçao. Naast de taal is ook de muziek op de Benedenwindse Eilanden een belangrijk cultureel aspect. Muziek hoor je overal op het eiland. Meest populair zijn calypso, soca en merengue. Kunstliefhebbers kunnen in Kralendijk terecht om het Bonaire Museum en de Bonaire Kunstgalerie te bezoeken.

Kunst en folklore zijn op Bonaire net als op Aruba en Curaçao ontstaan uit een samengaan van Caribische, West-Europese, Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse invloeden. Vooral in de diverse dansen zijn deze invloeden nog goed zichtbaar. Van Afrikaanse origine zijn de tambú en de tumba . West-Europese invloeden zien we onder andere in de mazurka, de wals, de polka en de baile di sinta . Van Latijns-Amerikaanse oorsprong zijn de danza en de joropo en Caribische en internationale invloeden herkennen we in de rumba, de carioca en de meringue .

Flora en Fauna

Vanwege de beperkte regenval op het eiland en de algehele droogte is de aanwezige flora op het eiland vrij beperkt. De aanwezige flora omvat voornamelijk de altijd naar het westen gebogen divi-divi bomen, cactussen, agaven en aloë. Een prachtige en unieke flora (en fauna) vind je rond de Brandaris heuvel gelegen in het Nationaal Park Washington Slagbaai. De aanwezige fauna op Bonaire is wat uitgebreider. Op het eiland stikt het van de hagedissen, je treft ze overal aan. Ook ezels en geiten komen in het wild voor.

Een ander inheems dier is de vleermuis, Bonaire kent er verschillende soorten van. Daarnaast komen op het eiland zo’n 200 soorten vogels, waaronder de elegante Caribische flamingo. Deze oranjerood gekleurde vogel tref je in redelijke aantallen aan in het zuiden van het eiland en in het nationale park. Ook de zeefauna rondom het eiland mag men beslist niet overslaan. De kuststrook rond het eiland heet sinds 1979 ‘Bonaire Marine Park’, een door de overheid uitgeroepen beschermd gebied. Hier tref je een enorme hoeveelheid aan tropische vissen, schaaldieren en vier verschillende soorten schildpadden.


Geografie

Bonaire maakt samen met Aruba en Curaçao deel uit van de Benedenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen. De afmetingen van het eiland bedragen circa 40 kilometer in de lengte en maximaal 8 kilometer in de breedte. Een totale oppervlakte van 288 vierkante kilometer. Het eiland is gelegen op een afstand van 72 kilometer ten noorden van Venezuela en op ongeveer 50 kilometer ten oosten van Curaçao.

Het landschap van het eiland is heuvelachtig in het noorden, vlak in het zuiden en overal droog. Het hoogste punt op het eiland is de heuvel Brandaris (235 meter) gelegen in het Nationaal Park Washington Slagbaai. Voor de westkust van het eiland ligt een eilandje met een oppervlakte van ongeveer 600 hectaren, genaamd Klein Bonaire, dat onderdeel uitmaakt van het grondgebied van Bonaire.


Geschiedenis

De Benedenwindse Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao zijn zo'n 100 miljoen jaar geleden onder zee ontstaan. De oudste rotsformaties op het eiland bestaan dan ook voornamelijk uit vulkanisch gesteente. Over de oorspronkelijke bewoners van Bonaire is erg weinig bekend. Amerigo Vespucci kwam in 1499 als eerste Europeaan op Bonaire aan. Al lange tijd waren het de indianen die op het eiland leefden. Nu nog zijn er vooral in het noordelijk gedeelte van het eiland de inscripties te zien in de rotsen. In 1527 stichtten de Spanjaarden een kolonie en verbleven daar meer dan 100 jaar. In 1636 kwamen de Nederlanders op Curaçao aan om als basis te dienen om een oorlog tegen de Spanjaarden te beginnen. Al gauw bezetten de Nederlanders de andere eilanden in de buurt en in 1636 werd Bonaire een Nederlandse kolonie. In 1639 werd een economisch programma opgesteld voor zout, graan en veefokkerijen. Uiteindelijk werd de winning van zout de grootste vorm van inkomsten. Om deze zoutpannen te kunnen bemannen, werden honderden slaven vanuit Afrika naar Bonaire gebracht. Tussen 1800 en 1816 werd het eiland door Franse en Engelse piraten bezet maar in 1816 kwam Bonaire weer in Nederlandse handen terecht en bloeide de economie weer op: zoutpannen, aloë- en houtplantages.

Nadat in 1863 de slavernij werd afgeschaft, werd Bonaire door de slechte economie verkocht. Door een economische recessie gingen de Bonairianen naar de buureilanden Curaçao en Aruba verhuizen waar ze werk vonden in de olie-industrie. Deze industrie is op Curaçao nog steeds van grote betekenis. De olieraffinaderij op Curaçao behoort tot één van de grootste ter wereld. In de jaren '50 raakten steeds meer Bonairianen in de olie-industrie werkloos en vertrokken weer naar Bonaire.

Gelukkig kwam hierna het toerisme op gang en werd de schoonheid van dit Caribische eiland ontdekt. In 1951 werd het eerste hotel geopend en werd het toerisme de belangrijkste vorm van inkomsten. Ondanks de stijging van het aantal toeristen, wordt het aantal toeristen in toom gehouden ter bescherming van het eiland.

Bonaire was de eerste van de Antillen om het eiland en de zee in het Nationale Park met de roze flamingo's te beschermen. In 1964 begon de Christelijke radiozender Trans World Radio  uitzendingen te verzorgen waarbij de uitzendingen in het gehele westelijk halfrond zijn te ontvangen (Midden-Oosten, Noord-Afrika en zelfs in voormalig Oost-Europa. Kort daarop, in 1969 startte Radio Nederland Wereldomroep  nieuwsuitzendingen op de korte golf. Op Bonaire zijn vlakbij het Washington / Slagbaai National Park de grote antennes van de Wereldomroep te zien. De vijf antennes van Trans World Radio staan in het zuiden bij het Pekelmeer.


Godsdienst

De Nederlandse kolonisten waren bijna allemaal protestant. Ze bemoeiden zich nauwelijks met de bevolking. Katholieke missionarissen waren wat dat betreft veel fanatieker met tot gevolg dat de meeste mensen tot de rooms-katholieke kerk behoren, ongeveer 90%. Verder o.a. nog wat protestanten en Jehova's Getuigen. Opmerkelijk is dat er op Bonaire geen joden zijn, terwijl ze op Curaçao wel aanwezig zijn.

Klimaat

De zogenaamde ABC-eilanden, te weten Aruba, Bonaire en Curaçao liggen geografisch op eenzelfde lijn en kennen als gevolg daarvan een gelijksoortig klimaat. Ook op Bonaire geldt een tropisch klimaat met heel veel zon en een gemiddelde temperatuur tussen de 28 en 30 graden.

Het verschil in temperatuur tussen zomer en winter bedraagt slechts 2 graden. De altijd aanwezige passaatwind zorgt voor een aangenaam verkoelende werking. Tropische stormen en tornado’s komen op Bonaire niet voor. De meeste regen valt in de periode juni t/m november. Echter, deze regen is voornamelijk in de vorm van kortstondige, heftige regenbuien in de namiddag. Het grootste gedeelte van de dag valt het gewoonlijk zonnig.


Politiek/Economie

Bonaire is één van de vijf eilanden die samen de Nederlandse Antillen vormen. De Nederlandse Antillen zijn een parlementaire democratie, die wordt geregeerd vanuit Willemstad, Curacao. De verschillende eilanden hebben een zekere mate van autonomie en zelfbestuur. De Eilandsraad, het Bestuurscollege en de Gezaghebber zijn verantwoordelijk voor lokale aangelegenheden.

De Nederlandse Antillen zijn een autonoom onderdeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden en hebben daarom een eigen regering. Dit houdt in dat het in beginsel een zelfstandig land is dat z'n eigen staatszaken behartigt. Uitzonderingen zijn defensie en buitenlandse zaken. Voor deze twee zaken is het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk (in het kader van defensie is permanent een contingent mariniers op de Antillen gestationeerd). Staatshoofd van Bonaire is onze koningin Beatrix.

De economie van Bonaire is gebaseerd op het toerisme. Vooral de groei aan toeristen die op Bonaire willen duiken, biedt voor het eiland de nodige perspectieven om uit te kunnen groeien tot een aantrekkelijke toeristische bestemming. Anders dan op de buureilanden Aruba en Curaçao neemt op Bonaire de landbouw (maïs) en visserij een veel grotere plaats in. Ook de veehouderij is hier vertegenwoordigd, met voornamelijk geiten, schapen en varkens. Voor de werkgelegenheid van de vrouwen op het eiland is vooral de textielindustrie belangrijk. De haven van Kralendijk is in 1975 geschikt gemaakt voor het afhandelen van olietankers van 500.000 ton. Daarnaast is er een tankpark gebouwd voor de op -en overslag van aardolie en aardolieproducten met bestemming Verenigde Staten. In totaliteit is op Bonaire de grootste werkgever de overheid. Ruim 75% van de beroepsbevolking is werkzaam in de dienstverlenende sector. Ieder Antilliaans eiland kent zijn eigen politieke partijen en politieke leiders. Deze partijen zijn vrijwel allemaal gevormd door een charismatische leider met een etnische binding op het betreffende eiland. De negatieve kant hieraan is echter dat corruptie en vriendjespolitiek de Antillen niet vreemd zijn.

Samenleving

De Nederlandse Antillen zijn een zelfstandig onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en hebben daarom ook een eigen regering. Alleen voor defensie en buitenlandse zaken is Nederland verantwoordelijk. De "gevolmachtigde minister" vertegenwoordigt de eilanden in de Koninkrijksregering in Nederland. De regering van de Nederlandse Antillen bevindt zich in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Een door Koningin Beatrix aangestelde gouverneur ziet erop toe dat er geen beslissingen genomen worden die het koninkrijk schade kunnen berokkenen. De Antilliaanse ministerraad is verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging, de "Staten van de Nederlandse Antillen". De 22 leden van de staten vertegenwoordigen de vijf eilanden (Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius). Daarnaast zijn er ook nog eilandsraden en bestuurscolleges. Er is een zeer groot ambtelijk apparaat dat regelmatig verzandt in bureaucratie en de daadkracht van het bestuur tegenwerkt. Er is in Bonaire bijna geen analfabetisme. Dit komt door het goede onderwijs dat er gegeven wordt. Het onderwijssysteem is ongeveer hetzelfde als het Nederlandse. Leerlingen krijgen naast de "normale" vakken ook nog Papiaments en vaak Engels en Spaans. Na het basisonderwijs kan men voortgezet onderwijs volgen tot en met havoniveau. Hoger en universitair onderwijs volgt men voornamelijk op Curaçao, de Verenigde Staten en Nederland.

Taal

Hoewel het Nederlands de officiële taal van Bonaire is, is Papiaments de meest gesproken taal. Het Papiaments is ontstaan uit het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans en een beetje Afrikaans. De naam Papiaments is afgeleid van het woord "papia" dat praten betekent. De basis van het Papiaments is hoofdzakelijk van Spaanse en Portugese herkomst. Met de komst van de Nederlanders werd daar het Nederlands aan toegevoegd. Het Engels en het Frans stammen af van de bezetters van andere Caribische eilanden. Het mengtaaltje dat zich hieruit ontwikkelde is langzaam maar zeker de plaats gaan innemen van een moedertaal. Bonaire kent zelfs een officiële versie van het Papiaments, die echter wel afwijkt van de spelling op Aruba. De meeste mensen op Bonaire spreken naast Papiaments en Nederlands vaak ook nog uitstekend Spaans en Engels.