Botswana informatie

Landeninformatie Botswana

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Flora en Fauna

Botswana; bedekt door een enorme laag rood zand; is van nature een land met een wild hart. De Kalahari Woestijn domineert het landschap en grote stukken land zijn wild. Bezoekers aan Botswana zijn vaak verbaasd over de oneindige ruimte en eenzaamheid. Het grootste gedeelte van het binnenland is een ongerepte wildernis dat door haast niemand behalve groepjes San en Bushmen (Bosjesmannen); de oorspronkelijke inwoners van zuidelijk Afrika; bezocht is. In het midden van deze uitgestrekte wildernis ligt een kostbare juweel die gevoed wordt door het water uit de hooglanden van Angola – dat ver naar het noorden ligt.

De moerasgebieden van de Okavango; die zich over de barre woestijn uitspreiden; bieden een onderkomen aan de buitengewone flora en fauna die men alleen in Afrika aantreft. Bosrijke eilanden met sierlijke palmen; welige vegetatie en eindeloze stille waterwegen geven het gevoel dat de opdringende woestijn mijlenver ligt. Grote kuddes olifanten dwalen door de wilde bossen in het noorden en vermijden de vernietigende droogte door naar de waterrijke Okavango en Chobe te trekken.

Geografie

De afgelegen Tsodilo Heuvels in de meest noordwestelijke hoek van Botswana en de rotsachtige heuvels die hier en daar in het zuidoosten van Botswana voorkomen; zijn de enige afwijkende onderbrekingen in de uitgestrekte Kalahari Woestijn die ongeveer 1000 meter boven zeeniveau ligt. De Kalahari is; vooral in het noorden van het land; een grotendeels vlak gebied met glooiingen die met bomen begroeid zijn. Deze verbergen vroegere zandduinen die vanuit de lucht duidelijk zichtbaar zijn.

Grote gebieden; bedekt met rood zand en kromme dorenbomen; verbergen de echte wildernis – een gebied met een gigantische Afrikaanse fauna en een zeer kwetsbaar en delicaat ecosysteem.

Geschiedenis

Een groot deel van de geschiedenis van Botswana werd beïnvloed door gebeurtenissen in wat vandaag de dag Zuid-Afrika is. Aan het eind van de negentiende eeuw woonden vele voorgeslachten van de huidige bevolking van Botswana in de noordwestelijke delen van Zuid-Afrika. Naarmate de bevolking toenam; kwam er een langzame beweging van Batswana’s op gang in noordwestelijke richting naar wat vandaag de dag Botswana is. Deze beweging werd echter aanzienlijk versneld door de Nederlandse kolonisten of Boeren die het binnenland van Zuid-Afrika indrongen; en door de oorlogvoerende Nguni stammen die aan de zuidoost kust van Zuid-Afrika langs de Indische Oceaan gevestigd waren.

De Ndebeles; verwanten van de Zulu’s; vestigden zich ten noorden van de Vaalrivier in het noordwesten van Zuid-Afrika en dit verhaastte de noordwestelijke migratie van de Batswana’s naar Botswana. Conflicten tussen de Boeren en de Ndebeles veroorzaakten een migratie van de Ndebeles in noordelijke richting door Botswana heen naar hun huidige woonplaats in Matebeleland in Zimbabwe. Veel Batswana’s die naar de woonplaatsen van hun voorouders in Zuid-Afrika terugkeerden hadden nu de koloniale heerschappij te verduren.

Gedurende de periode van 1850 tot 1870 vonden er een aantal opstanden en vergeldingsacties plaats die onderdrukt werden. De Tswana stammen deden een beroep op de Engelsen in de Kaap om bescherming. Deze avances werden herhaaldelijk geweigerd. Maar de stichting van de kleine Boeren Republieken; genaamd Stellaland en Goshen; op Tswana grondgebied en de herhaaldelijke aanvallen op de Tswana’s leidden uiteindelijk tot de oprichting van het Bechuanaland Protectoraat door de Engelsen in 1885. Het primaire Britse belang bij het oprichten van dit Protectoraat was het verkrijgen van een toegangsweg voor de Engelsen naar het noorden; en het tegenhouden van de oostelijke expansie van de Boeren en de westelijke expansie van de Duitsers in Zuid West Afrika. Dit was een uiterst strategische zet met als uiteindelijke doel algehele controle over heel Zuid en Zuidelijk Afrika.

Toen de Unie van Zuid-Afrika tot stand kwam in 1910; kwam er flink wat druk te staan op deze Protectoraat gebieden – Basutoland; Swaziland en Bechuanaland – om deel te worden van Zuid-Afrika. De Engelsen hielden echter voet bij stuk en samen met de leiding van de Tswana’s boden ze weerstand tegen de Zuid-Afrikaanse toenaderingen. Het is onzin te beweren dat het Zuid-Afrikaanse beleid van rassenscheiding de voornaamste reden was voor de onbereidheid van de Engelsen om op dit punt inschikkelijk te zijn. Aparte ontwikkeling werd pas in 1948 in de hoofdwetten vastgelegd. Strategische posities en verwachte minerale rijkdommen; gecombineerd met controle op de handel leidden tot het besluit tot oprichting van deze zogenaamde protectoraten in heel Afrika.

Het Bechuanaland Protectoraat bleef een stille buitenpost van het Britse Rijk. Er werden weinig pogingen gedaan of middelen beschikbaar gesteld om dit gebied te ontwikkelen. Vreemd genoeg werd het gebied vanuit Mafeking in Zuid-Afrika bestuurd tot aan de onafhankelijkheid in 1966; toen de nieuwe stad Gaborone gevestigd werd als de hoofdstad van de nieuwe staat Botswana. Sir Seretse Khama (Koning) werd de eerste president van Botswana en legde de fundamenten voor de buitengewoon snelle ontwikkeling van het land sinds de onafhankelijkheid. Zijn beide opvolgers; Dr Quett Masire die president werd in 1980 en Festus Mogae die president werd in 1999; erfden Botswana als een land met een constante economische groei dat de snel groeiende economieën van het Verre Oosten kon evenaren.

Klimaat

De seizoenen in Botswana zijn omgekeerd met die van Nederland. Wanneer het winter is in Nederland is het zomer in Botswana. Het zuidelijke deel van de Okavango Delta heeft een omgekeerd seizoen. In de droge tijd is de delta op z'n natst. In de Kalahari stijgt in de maanden juni en juli de temperatuur tot over de 40 graden, terwijl deze 's nachts kan dalen tot -10 graden. Er valt hier bijna geen regen. De rest van Botswana heeft een regenseizoen van december tot en met maart. Maar de hoeveelheid regen kan per gebied erg verschillen en bestaat vaak uit kortdurende hevige regenbuien aan het eind van de dag. De temperaturen zijn het hele jaar door aangenaam en liggen gemiddeld tussen de 21 en 30 graden.

Politiek/Economie

Botswana is onderverdeeld in tien regio’s en heeft twee hoofdtalen; Setswana en Engels. Engels is de voertaal in de regering en het zakenleven. De hoofdstad Gaborone ligt dichtbij de zuidoostelijke grens met Zuid-Afrika. Francistown ligt in het noordoosten van Botswana dichtbij de grens met Zimbabwe en is Botswana’s tweede grootste stad en een belangrijk commercieel centrum. De kleinere steden Maun; dichtbij de Okavango Moerassen; en Kasane; dichtbij het Chobe Nationaal Park; zijn belangrijke toeristische centra.
Terug naar boven