Brazilië informatie

Landeninformatie Brazilië

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Brazilië heeft de grootste bevolking van Zuid-Amerika en is, qua inwoneraantal, het vijfde land in de wereld. Het inwoneraantal bedroeg (in 2007) ongeveer 190 miljoen en dan te bedenken dat bij het begin van de 20e eeuw het land maar 18 miljoen inwoners had. Dat aantal is nu dus ruim vertienvoudigd, maar het aantal inwoners blijft moeilijk te schatten aangezien er honderdduizenden zwervers zonder vast adres en fiscaal nummer rondlopen. 80% van de bevolking leeft in de grote steden.

Het is een uiterst gemengde bevolking: ongeveer 53% blanken, 22% mulatten, 12% mestiezen, 11% zwarten en 2% is van andere afkomst. Bovendien is het een vrij jonge bevolking want 62% is onder de 30 jaar.

De Zuidoostelijke deelstaten zijn het dichtst bevolkt, 44% van de mensen wonen hier op circa 10% van de totale landoppervlakte, 29% woont in het noordoosten, 15% heeft zich in het zuiden gesetteld, 6% leeft in het centrale westen en nog eens 6% woont in het noorden.

Het onderwijs in Brazilië is schrikbarend slecht en het aantal volledige analfabeten wordt op 30 miljoen geschat, terwijl het aantal mensen dat slechts enkele woorden kan lezen en schrijven ongeveer drie maal zo groot is. Slechts twee van de tien kinderen zijn in staat om de achtjarige basisschool geheel te doorlopen en slechts 30% slaagt erin om de eerste klas in één keer af te ronden. Er zijn legio oorzaken aan te wijzen voor deze problemen, zoals de betaling van de basisschoolonderwijzers, die zo ontzettend slecht is, dat zij vaak genoodzaakt zijn om naast deze baan nog een andere te nemen. Als tweede: een groot deel van de onderwijzers heeft vaak zelf niet eens een diploma en heeft soms niet eens het onderwijs tot de achtste klas van de basisschool afgemaakt. Daarnaast is er een enorm tekort aan leermiddelen en zijn de leslokalen vaak zo vol, dat de leerlingen moeten staan.

De overheid onderkent dit probleem, maar geeft maar liefst 85% van het onderwijsbudget uit aan universiteiten en hogescholen. Ouders die waarde hechten aan een degelijke opleiding zullen hun kinderen dus naar een dure particuliere school moeten sturen of soms zelfs naar het buitenland.

Portugees is de officiële taal en daarmee is Brazilië het enige Zuid-Amerikaanse land waar Portugees de voertaal is. Maar er moet bij verteld worden dat de Brazilianen hun eigen draai aan de taal gegeven hebben, waardoor Portugezen en Brazilianen elkaar niet altijd zonder meer kunnen verstaan.

De algemene talenkennis is over het algemeen slecht, want er zijn maar weinig Brazilianen die Engels, Duits of Spaans spreken. Zelfs in betere hotels of bij banken kan het gebeuren dat er niemand Engels spreekt. Stop daarom altijd voor de zekerheid een Portugees woordenboekje in uw bagage.

Cultuur

In Brazilië kent men 15 nationale feestdagen en eindeloos veel lokale feestdagen. Carnaval slokt al 4 dagen op en wordt door de Brazilianen gezien als het feest der feesten. Het vindt zijn oorsprong in de koloniale tijd, toen de slaven zich verkleedden als rijke dames en heren en de stad symbolisch in beslag namen.

Daarnaast zijn er nog een aantal feestdagen of gevierde tradities, waaronder:
21 april   Dag van Tiradentes
7 september  Onafhankelijkheid van Portugal
12 oktober   Verering van beschermheilige ‘Nossa Senhora da Aparecida
15 november   val van Pedro II, Republiek Brazilië

Ongeveer 74% van de bevolking is Rooms Katholiek, maar dat neemt in hoog tempo af en het aantal (Evangelische) kerken neemt sterk toe. Maar ondanks deze vermindering blijft Brazilië nog steeds de grootste katholieke natie ter wereld. Dit cijfer is echter ook weer misleidend aangezien er onder dit katholieke dak talloze religieuze stromingen zijn, die weinig met het katholicisme te maken hebben.
Bovendien gebruiken zeker de welgestelden hun geloof meer om speciale gebeurtenissen als doop en huwelijken met veel vertoon te vieren. In het dagelijks leven wordt er dan ook steeds minder aandacht besteed aan het geloof.

Daarnaast is een groot gedeelte van de bevolking (vooral) in het noordoosten een aanhanger van Candomblé, een religie die door de slaven vanuit Afrika is meegenomen

Flora en Fauna

Brazilië heeft een subtropisch klimaat en dat betekent dat het er behoorlijk vochtig kan zijn en dat is weer iets waar insecten over het algemeen wel van houden. Voornamelijk kakkerlakken en muggen voelen zich in dit klimaat erg thuis. Kakkerlakken houden niet van koude ruimtes, maar wel van voornamelijk warme, vochtige plekken. Even voor de duidelijkheid: kakkerlakken komen dus niet af op vuil. U kunt er daarom rustig vanuit gaan dat uw hotelkamer ondanks een eventuele kakkerlak gewoon schoon is! Tip: mocht u een kakkerlak in uw hotelkamer aantreffen, zet dan een ventilator of de airconditioning aan of plaats een mottenbal bij de waterafvoer!

Geografie

Brazilië is met 8.511.965 km2 wat oppervlakte betreft het vijfde land ter wereld en het grootste land van Zuid-Amerika. Het land omvat 47,3% van de totale oppervlakte van dit continent en grenst aan landen als Uruguay, Argentinië, Paraguay, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana en Suriname. Met een kustlijn van 7.367 km herbergt Brazilië de mooiste stranden van de wereld en ook in het binnenland is zeker geen gebrek aan water.

De twee bekendste rivieren zijn de Rio São Francisco (3161 km. lang) en de Rio Amazones (7025 km. lang) en in de regentijd kan de laatste rivier zo'n 36 km breed worden! Opvallend zijn hier de grote verschillen in hoogte en met name in het zuiden en midden van het land vinden we een hoogvlakte met afgetopte tafelbergen, die maximaal 3000 meter hoog zijn.

Het Midden Hoogland bestaat grotendeels uit vlakke stukken land, waarvan de hoogte tussen de 300 tot 500 meter varieert en waar kleine bergketens en diepe valleien elkaar afwisselen, maar veel bekender en vooral beroemder is natuurlijk de Amazone laagvlakte.

Geschiedenis

Brazilië werd in het jaar 1500 ontdekt door zeevaarder Pedro Alvares Cabral uit Portugal. De allereerste bewoners waren echter afkomstig uit Amerika, namelijk de Indianen. In 1534 besloot de koning van Portugal het land in 15 delen op te splitsen en deze aan Portugese welgestelden te schenken. De Indianen werden gebruikt als slaven, verdreven of gedood. De vruchtbare, vochtige grond leende zich uitstekend voor het verbouwen van suikerriet en al snel ontwikkelde zich, met behulp van slaven, de plantage-economie. Deze slaven kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden in grote schepen naar Brazilië gebracht.

De suiker, die gewonnen werd met deze plantages, werd, vanwege de enorme vraag, naar Europa vervoerd. In de loop van de 17e eeuw deed ook Nederland een poging om in Brazilië een kolonie te stichten, maar de eerste poging, in opdracht van de West-Indische Compagnie mislukte al snel, maar in 1639 hadden de Nederlanders, o.l.v. Maurits van Nassau, echter meer succes.

In 1888 was het de dochter van Pedro II, die de slavernij afschafte en in 1889 werd Pedro II o.l.v. maarschalk Deodoro da Fonseca door de republikeinen ten val gebracht en Brazilië werd uitgeroepen tot een federatieve republiek. Fonseca werd gekozen tot eerste President, maar regeerde het land als een dictator.

Koffie werd, met behulp van goedkope Europese en Japanse arbeidskrachten, een belangrijk product voor het zuiden en juist deze mensen vormden de basis voor de snelle ontwikkeling van het zuiden en voor de (in 1930) beginnende industrialisatie.

Vanaf 1930 regeerde Getúlio Dornelles Vargas voor een periode van 15 jaar en zijn regering volgde een nationalistische, economische koers met het doel de industrialisatie sneller op gang brengen.
De verkiezingen van 1945 werden gewonnen door Eurico Gaspar Dutra, maar in 1950 werd Vargas weer herkozen en probeerde zijn regering opnieuw het economische beleid van Brazilië te verbeteren. Zij slaagden hier niet in en in 1954 werd Vargas gedwongen om af te treden en hierna pleegde hij zelfmoord.

In de daaropvolgende 30 jaar had Brazilië te leiden onder constante politieke onrust soms gevolgd door een militaire staatsgreep. In 1979 werd Joao Baptista Figueiredo tot president gekozen en werden de politieke rechten geleidelijk herroepen.

De eerste directe presidentiële verkiezingen brachten, in november 1989, Fernando Collor de Mello aan de macht, maar toen hij verdacht werd van corruptie, werd hij in 1992 uit zijn functie ontheven en voor Brazilië betekende dit een keerpunt in de politieke geschiedenis.

In oktober 1994 werd president Fernando Henrique Cardoso door het volk gekozen en hij voert zijn ambtstermijn sinds 1 januari 1995, voor een periode van 5 jaar uit. Gedurende de tijd dat hij in Brazilië verbleef, vestigde hij steden en richtte hij vele monumenten op.

Klimaat

Brazilië bevindt zich grotendeels ten zuiden van de evenaar, waardoor de seizoenen omgekeerd zijn aan de seizoenen in Nederland. Bovendien is Brazilië immens groot en kent daardoor een aantal verschillende klimatologische streken.

* De noordelijke Amazone, gesitueerd rond de evenaar en dit gebied is daardoor tropisch warm, zelfs in de regentijd.
* Het Noordoosten kent dezelfde temperaturen, maar is tegelijkertijd ook het droogste deel van het land.
*De centrale hooglanden kennen een subtropisch, gematigd klimaat.
*Het zuiden is wat klimaat betreft te vergelijken met Nederland.

Het regenseizoen in de Amazone loopt van januari tot en met april.
* Het regenseizoen in het Noordoosten van Brazilië is van mei tot en met augustus.
* De overige delen van Brazilië ondergaan in de zomermaanden gematigde regenbuien.
* De winters zijn vrij droog, in deze periode raden wij aan om ook warme kleding mee te nemen, vooral voor Foz do Iguacu en Curitiba. 

Tijdens de Braziliaanse winter (juni/september) schommelen de temperaturen als volgt:
* Tussen de 10 graden in het zuidelijkste deel tot 28 graden in de tropische delen. Het wil weleens gebeuren dat in het zuiden de temperatuur onder de 10 graden komt.
Houdt u daar rekening mee als u in juli en augustus van plan bent om naar het Zuid-Brazilië te gaan!
* In de zomer (december/maart) is het in heel Brazilië warm tot heet met temperaturen van 25 tot 40 graden.

De heftigste neerslag kan worden verwacht bij Belem waar de Rio Amazones uitmondt in de Atlantische Oceaan, maar ook in de hoger gelegen regio’s van het Amazonegebied. In deze gebieden valt per jaar ongeveer 2.000 mm neerslag.


Politiek/Economie

In Brazilië is de hoogste politieke persoon de president, die door het volk gekozen voor een ambtstermijn van 4 jaar wordt gekozen. Het Nationale Congres bestaat uit de Senaat (81 leden) en het Huis van Afgevaardigden (513 leden), De senatoren hebben een ambtstermijn van 8 jaar en de leden van het Huis van Afgevaardigden zitten daar voor een periode van 4 jaar.

Deze Braziliaanse democratie wordt geteisterd door corruptie, personalisme, gebrek aan loyaliteit, onduidelijkheden over bevoegdheden, een ontzettend ingewikkelde bureaucratie en teveel politieke partijen. De verkiezingscampagnes zijn vaak niet meer dan propaganda en vele mooie beloftes worden dan ook niet nagekomen.
Van een goeddraaiend politiek systeem is in Brazilië dus tot zover nog geen sprake en op economisch gebied is het in Brazilië nog nooit voor de wind gegaan.
De oorzaak daarvan kan gezocht worden in jarenlange slechte sociale politiek, een economisch wanbeleid en vooral corruptie. Dit leidde tot een economische chaos, een flinke kapitaalvlucht en een enorme inflatie en schuldenlast (meer dan 100 miljard US$).

Het ontbreken van een stabiele en rechtvaardige regering is echt de voornaamste oorzaak, want aan technische kennis, grondstoffen en enthousiaste ondernemers is geen gebrek. Dit blijkt ook wel uit het feit dat het de Braziliaanse regering maar niet lukt om zijn bevolking naar behoren te voorzien van de primaire levensbehoeften.

De komst van het “Real Plan” in 1994 heeft echter voor een klein lichtpuntje gezorgd. De basis van het plan was een koppeling van de Braziliaanse Real aan de Amerikaanse dollar met als doel de economie te stabiliseren en de hoge inflatie terug te dringen en de gevolgen van dit beleid waren al snel merkbaar.

Zo namen bijv. de nationale inkomsten toe van R$ 97,6 miljard in 1994 tot R$ 125,4 miljard in 1995 en deze positieve ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het “Real Plan” wordt gezien als het meest succesvolle plan van de Braziliaanse geschiedenis.
In januari 1999 werd Brazilië echter gedwongen deze koppeling op te geven vanwege de crisis in Azië en Rusland en het gevolg was een devaluatie van de Real, maar wel een verbetering van de concurrentiepositie voor Brazilië.