Het land waar de aarde ophoudt

Chili informatie

Landeninformatie Chili

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Chili heeft tussen de 15 en 16 miljoen inwoners, waarvan de meerderheid (ongeveer 80%) zich ook door verstedelijking rondom de hoofdstad Santiago heeft gevestigd. Er wonen gemiddeld ongeveer twintig personen per vierkante kilometer. Als we naar de samenstelling van de Chileense bevolking kijken dan kunnen we zien dat het een ware ‘melting pot’ van culturen is, bestaande uit afstammelingen van Spaanse kolonisten, inheemse indianenvolkeren (Mapuche, Aymara en Atacamenos) en uit Europa geëmigreerde blanken uit landen zoals Duitsland, Engeland en Zwitserland.

Cultuur

In Chili wordt Spaans gesproken, maar door elementen zoals afstand en tijd, wijkt Chileens Spaans af van dat van de oorspronkelijke Spaanse kolonisten. In plaats van de term ‘Espanol’ prefereren de Chilenen ‘Castellano’. Hun taal is, ook al, vanwege de snelheid waarmee het gesproken wordt moeilijker te verstaan, maar de Chilenen hebben ook hun eigen woorden en zijn invloeden van overige landen in de taal te herkennen. Verder zijn er twee regionale talen, namelijk het ‘Aymara’ en ‘Mapadungun’ en omdat de meeste Chilenen geen andere taal spreken, is enige kennis van het Spaans aan te raden.

Het merendeel van de bevolking is Rooms Katholiek, maar in tegenstelling tot het rooms-katholicisme in Argentinië is deze godsdienst in Chili traditioneler. De kerk heeft enorme invloed op de samenleving, maar toch neemt de populariteit van andere godsdiensten, zoals bijv. het protestantisme, evangelische sekten en de Pinksterbeweging, behoorlijk toe.  

De Chileense schilderkunst, architectuur, theater en muziek zijn doordrongen van Europese invloed, maar ook door het hoge ontwikkelingsniveau doet Chili enigszins Europees aan. Gedurende lange tijd genoten vele Chileense intellectuelen een Europese opleiding en dat heeft weer zo zijn invloed uitgeoefend op de totale cultuur.

Aan de andere kant zijn dans en folkloristische muziek doorspekt met Indiaanse invloeden. Ondanks vele internationale invloeden beschikt de Chileense samenleving over een uniciteit, die zeer zeker ook wordt overgedragen door Nobelprijswinnende dichters als Pablo Neruda en Gabriela Mistral en de Chileense volksmuziek.

Schrijfster Isabel Allende, dochter van President Allende, draagt haar Chileense erfgoed over d.m.v. van haar veel vertaalde en verfilmde boeken, maar ook door alle lezingen die zij over heel de wereld geeft.

Flora en Fauna

In de noordelijke woestijngebieden en op de steppe van Patagonië komt vrijwel geen begroeiing voor. Alleen aan de randen van de Atacama woestijn zijn cactussen en doornstruiken te vinden. In Centraal Chili vinden we struikgebieden en grassoorten die overgaan in lianen, varens, mossen en naald- en loofbomen.

Het wildleven in een land wordt grotendeels bepaald door het heersende klimaat, vegetatie en het landschap en gezien de vele klimaten en landschappen in Chili, is er ook een verscheidenheid aan dieren te vinden. In het noorden van Chili (woestijnklimaat) leven weinig dieren en alleen aan de woestijnranden vinden we schildpadden, slangen en hagedissen.

In het bosgebied leven vossen, poema’s, uilen en vleermuizen, maar de meest bekende diersoorten in Patagonië zijn de armadillo en struisvogel. In het Andes Gebergte vinden we de beroemde condor en diverse soorten knaagdieren, maar de kustwateren van Chili zijn weer ongelooflijk rijk aan vissoorten, waardoor ook daardoor er weer pinguïns, dolfijnen en zeeleeuwen te vinden zijn. In de oceanen rondom het zuiden van Chili leven zeeolifanten en meerdere soorten walvissen.

In de kustgebieden zijn allerlei vogels te vinden, zoals de pelikaan, albatrossen en jan-van-gent. Chili kent Nationale Parken, waar dieren- en plantenliefhebbers hun hart op kunnen halen en kunnen genieten van de verscheidenheid aan plant- en wildleven.

Geografie

Chili, met als buren Argentinië, Peru en Bolivia, is een land dat vooral door zijn langwerpige en smalle vorm op de wereldkaart opvalt. Het is 4400 kilometer lang en maximaal 250 kilometer breed, wordt aan de ene kant begrensd door de Atlantische Oceaan en aan de andere kant door het Andes Gebergte.

Mede vanwege de enorme lengte van het land zijn er meerdere klimaten, landschappen en ecosystemen. Ook is er een behoorlijke diversiteit aan wildleven. Zo vindt u in het noorden de Atacama woestijn, één van de meest onherbergzame gebieden ter wereld. Geothermische activiteit heeft hier geresulteerd in geisers en gekleurde bergmeren. De begroeiing neemt richting centraal Chili en Patagonië toe en hier liggen valleien met wijngaarden, boerderijen, bossen en meren.

In Zuidelijk Patagonië begint de temperatuur te dalen en des te verder u naar het zuiden gaat, des te meer het landschap door toendra’s en gletsjers gekenmerkt wordt. Tot het grondgebied van Chili behoren ook de Juan Fernandez Eilanden, Paaseiland en met buurland Argentinië wordt Tierra del Fuego gedeeld.

Geschiedenis

De geschiedenis van Chili wordt gekenmerkt door een komen en gaan van beschavingen en culturen, maar aangenomen wordt dat zo’n 12 tot 17.000 jaar geleden de eerste mensen in het van precolumbiaanse `Vuurland` van Chili aankwamen. Deze eerste bewoners, voornamelijk jagers en verzamelaars, pasten zich aan de heersende klimatologie van het land aan en verspreiden zich over noordelijk en zuidelijk Chili.

In de vijftiende eeuw begon de opkomst van de Incabeschaving en zij veroverden grote delen van het land, maar ofschoon de heersende klimatologie en geografie beperkingen hadden opgelegd aan de bevolking, bracht dat voor sommigen bevolkingsgroepen wel bescherming tegen de Inca invasie. Vooral de Mapuche’s in zuidelijk Chili boden lange tijd weerstand.

Toen de Spanjaarden na een geslaagde verovering van Peru het land binnenvielen, waren noord en centraal Chili in handen van de Inca’s. Pas in 1541 slaagden de Spanjaarden, o.l.v. Pedro de Valdivia, er in de Inca’s te verdrijven en riepen Chili daarna uit tot een Spaanse kolonie. Alleen in het zuiden bleef de opstand van de inheemse bevolking voortduren.

De Spaanse bezetting werd gekenmerkt door het stichten van steden zoals Santiago en het opdelen van Chili in landbouwbedrijven, waarbij de inheemse bevolking voor het zware werk opdraaide en daarnaast ook nog eens werd geteisterd door de meegebrachte `onbekende` ziekten.

In 1810 brak uiteindelijk de strijd om de onafhankelijkheid uit en na een aantal jaren slaagde een groep vrijheidsstrijders, o.l.v. Bernardo O’Higgins, erin de Spanjaarden te verdrijven en werd in 1818 de onafhankelijkheid van Chili uitgeroepen. O’Higgins werd de eerste president van Chili, maar zijn beleid riep zoveel weerstand op, dat hij in 1823 moest aftreden.

Klimaat

Het klimaat over het gehele Chileense grondgebied wordt mede bepaald door de langwerpige vorm van het land, de oceaan en het reliëf van het Andes Gebergte.

* In het noorden: een woestijnklimaat (warm en droog).
* Andes Gebergte heeft een hooggebergteklimaat met lage temperaturen en met sneeuw beklede bergtoppen.
* Ten zuiden van Santiago: mediterraan klimaat, dat uitstekende condities oplevert voor de lokale wijnbouw.
* Zuidelijker: een zeeklimaat, waarin het hele jaar neerslag kan vallen en een koude wind mogelijk de kust teistert.
* Diepe zuiden vinden we fjorden, dalen en gletsjers.

Politiek

Na jaren van strijd werd in 1818 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen en de leider van de onafhankelijkheidsstrijders, Bernardo O’Higgins, werd de eerste president van Chili. Zijn beleid riep echter dusdanig veel weerstand op (van de grootgrondbezitters en de heersende kerk), dat hij in 1823 moest aftreden. De volgende jaren werden gekenmerkt door machtsstrijden, waarin de grootgrondbezitters uiteindelijk aan het langste eind trokken.

In 1833 wordt er nogmaals, o.l.v. Diego Portales, een regering gevormd en hij breidt, na diverse oorlogen met Peru en Bolivia, het Chileens grondgebied behoorlijk uit. De politiek leiders, die na Portales aan het bewind kwamen, waren over het algemeen vrij conservatief en de macht van de welvarende grootgrondbezitters bleef gehandhaafd.

Een liberale stroming probeerde tegengas te geven met als resultaat dat 1884 het kiesrecht werd ingevoerd. Voor het eerst waren er democratische verkiezingen van de president, maar met perioden van sociale verbeteringen en democratie, bleef tot halverwege de 20e eeuw de politiek gekenmerkt door staatsgrepen en machtsovernames,

Pas in 1970 wist, o.l.v. Salvador Allende, de linkse beweging aan de macht te komen, maar hoewel hij er niet in slaagde de macht van de rijkere bovenlaag van de bevolking te verminderen, ging de arme bevolking er wel degelijk op vooruit.

In 1973 kwam Augusto Pinochet Ugarte aan het bewind, nadat de rechtse beweging met behulp van westerse landen een staatsgreep had uitgevoerd waarbij Allende om het leven kwam. De dictatuur van Pinochet, waarbij hij zichzelf verrijkte en de bevoorrechte klasse veel privileges kreeg, werd gekenmerkt door mysterieuze verdwijningen, executies en terreur en duurde voort tot de vrije verkiezingen in 1990.
Toen kwam Patricio Aylwin Azocar aan de macht van een democratisch Chili. Pinochet had zich echter tot senator voor het leven laten benoemen, waardoor gerechtelijke stappen tegen hem, zelfs na vele jaren procederen, uiteindelijk op niets uitliepen. In 2007 is hij overleden.