Curacao informatie

Landeninformatie Curacao

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Curaçao heeft ongeveer 150.000 inwoners en bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen. De overgrote meerderheid is Creools en de mensen zijn van gemengde Europese en Afrikaanse afkomst. Deze groep wordt beschouwd als een inheemse bevolkingsgroep. Daarnaast zijn er ook groepen als: Europese Nederlanders, Chinezen, Portugezen, Venezolanen, Surinamers, Brits-West-Indiers, Dominicanen, Libanezen en Colombianen. In 2006 woonden er 102 verschillende nationaliteiten op het eiland.

Flora en Fauna

De vegetatie van het eiland bestaat voornamelijk uit verschillende soorten cactussen, laag struikgewas, en lage bomen. De dividivi is een van de bekendste bomen. Aloësoorten en agaves komen in verwilderde vorm voor. Daarnaast groeien er verschillende kruiden en komen er ook orchideeën voor.

In het westen van het eiland bevinden zich twee Natuurgebieden. Het gebied rond de Christoffelberg, het nationale park Christoffelpark en aangrenzend het nationaal Park Shete Boka. In het laatste gebied komen zeeschildpadden voor. Bij Sint Willibordus is een natuurreservaat waar u vooral flamingo’s kunt zien.


Geografie

Curaçao ligt in het zuidelijke deel van de Caribische Zee en is een tropisch eiland. Het vormt samen met Aruba en Bonaire de ABC-eilanden, de Nederlandse Antillen. Curaçao is het grootste eiland van de Nederlandse Antillen en bestaat uit twee delen. Zo bestaat Curaçao uit het eiland Curaçao en het eiland klein Curaçao, dat circa tien kilometer vanaf de oostkust ligt. Curaçao bestaat vooral uit koraalkalk en vulkanisch gesteente.

De Sint Christoffelberg is het hoogste punt van het eiland met een hoogte van 375 meter. Het eiland heeft zes verschillende natuurlijke havens, die zijn ontstaan doordat de zee de koraalkalk heeft uitgehold. Aan de zuidwestkant van het eiland ligt de grootste haven, het Schottegat, de haven van Willemstad. In de omgeving van het Schottegat liggen de grootste olieraffinaderij en het grootste droogdok van de omgeving, die via het Schottegat bereikt kunnen worden.

Aan beide kanten van de Sint Annabaai liggen de twee stadsdelen van Willemstad: in het oosten het oudste gedeelte: Punda ('De Punt') met vele winkeltjes en restaurants en in het westen de wijk Otrobanda (Papiaments voor 'De Andere kant'). Beide delen zijn verbonden via een houten pontjesbrug (Koningin Emmabrug). Aan de Ruyterkade is er een levendige 'drijvende markt' te vinden. Hier verkopen veelal Venezolanen vanuit hun bootjes diverse koopwaar aan klanten op de kade.

Geschiedenis

De Arawak - Indianen waren de eerste bewoners van Curaçao en zij kwamen ongeveer 6000 jaar geleden richting Curaçao en de andere omringende eilanden. Ze waren op trektocht richting Canada. De Indianen die op Curaçao bleven heetten de Caiquetos.

In 1499 werd het eiland herontdekt door de Spanjaard Alonso de Ojeda. In datzelfde jaar woonden er ongeveer 2000 Taínos op het eiland. In 1515 werden bijna alle Taínos als slaven naar Hispaniola vervoerd waarna de Spanjaarden zich in 1527 definitief op Curaçao vestigden. Het land werd niet bestuurd vanuit Curaçao maar vanuit één van de Spaans-Venezolaanse steden. De Spanjaarden importeerden diverse producten. Zo werd er vee vanuit Europa naar Curaçao vervoerd en zijn er diverse uitheemse bossen en planten aangeplant.

Naarmate de jaren vorderden nam het aantal Spanjaarden op het eiland af. In plaats van de Spanjaarden kwamen er meer Indiaanse bewoners op het eiland af. In de laatste decennia dat de Spaanse bevolking op Curaçao woonde werd het eiland gebruikt als een grote veehouderij. De West Indische Compagnie heeft in Augustus 1634 de overgave van de Spanjaarden bij San Juan getekend. De overige aanwezige Spanjaarden en een groot deel van de Taino werden naar Venezuela gebracht door de Nederlanders. In Venezuela werden zij aan wal gezet. Er zijn ongeveer 25 tot 30 gezinnen op het eiland gebleven.

De Spanjaarden wilden Curaçao opnieuw veroveren en hadden plannen bedacht om dit uit te voeren. Om informatie te verzamelen over troepenmacht, buitenposten en voedselvoorraden werden Indianen die op Curaçao woonden door de Spanjaarden ontvoerd en verhoord. Ook werden er spionnen naar het eiland gestuurd. Mensen van de WIC die zout gingen halen op de kust van Venezuela werden gevangen genomen en verhoord. Uiteindelijk zijn de plannen niet doorgegaan, omdat de schepen door een storm zijn afgedreven en Curaçao dus nooit werd bereikt.

De WIC maakte Curaçao tot vrijhaven. Hierdoor verkreeg Curaçao een sleutelpositie in de internationale handelsnetwerken. Door deze sleutelpositie werd Curaçao in de 17e eeuw één van de meest welvarende eilanden van het Caribische gebied. Curaçao probeerde zijn handelspositie te behouden, maar na het vallen van de WIC in 1719 werd Curaçao een onderdeel van de Nederlandse kolonie. Op Curaçao zijn veel overblijfselen uit het verleden terug te vinden. Zoals de 17 begin 20e eeuwse panden in Willemstad.

Klimaat

Het klimaat van Curaçao is warm en droog. De gemiddelde regenval bedraagt jaarlijks 550 mm waarvan de meeste regen valt gedurende de maanden oktober tot en met januari.

Politiek/economie

Curaçao leeft deels van handel, waaronder offshorehandel, olieraffinage, en toerisme, dat vooral opkwam nadat de Verenigde Staten een boycot tegen Cuba hadden ingesteld. Ook activiteiten rondom de haven, zoals scheepsreparatie zijn belangrijk. De rijkdom op het eiland is ongelijk verdeeld. Een kleine toplaag van de bevolking is erg rijk; één derde van de bevolking had in 2003 een jaarinkomen van minder dan twaalf duizend Antilliaanse guldens (circa 5000 euro). Een recessie in de jaren '90 heeft de positie van de al fragiele middenklasse nog kwetsbaarder gemaakt. De recessie ging gepaard met een groeiende emigratie naar Nederland.