Ethiopië informatie

Landeninformatie Ethiopië

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Ethiopië heeft een zeer jonge en explosief groeiende bevolking, in 2007 telde het inwonertal ca. 83 miljoen. De officiële taal is het Amhaars, maar het Engels wordt ook als 2e taal gebruikt. Er is echter geen nationale eenheidstaal die iedereen spreekt. In Ethiopië spreekt een ieder zijn eigen etnische taal. Er zijn ongeveer 80 verschillende talen en wel 200 verschillende dialecten.

Indien er enigszins een opleiding is gevolgd, spreken Ethiopiërs vaak Engels, echter meestal is het Engels slecht van kwaliteit. Ongeveer de helft van de bevolking is Christen en de andere helft is Moslim. Een klein gedeelte van de bevolking hangt het animisme (natuurgodsdienst) aan.


Cultuur

Ethiopië is bijzonder rijk aan cultuurschatten, omdat de geschiedenis al zover terug gaat. De slenkvallei is bekend vanwege zijn fossiele vondsten en met name de eerste vondsten van de aapmensen. Er wordt dan ook wel gezegd dat de eerste mens uit Ethiopië komt. Het land staat op de lijst van UNESCO’s werelderfgoed landen. Door de eeuwen heen hebben vooral de Europeanen zich schuldig gemaakt aan het stelen van Ethiopische cultuurschatten. Vooral Engeland en Italië hebben nog steeds veel Ethiopisch erfgoed in hun bezit. Het bekendste voorwerp hiervan is wel de 24 meter hoge obelisk uit Axum, die door Musolini was meegenomen naar Rome. Na de tweede wereldoorlog werd beloofd dit 300 jaar oude monument terug te geven aan Ethiopië, echter pas na tussenkomst van de VN werd de zuil in 2005 teruggegeven middels het zwaarste vliegtuigtransport ooit.

Omdat er zoveel Ethiopisch erfgoed over de hele wereld van Ethiopië is, is er een organisatie in het leven geroepen om erfgoed terug te krijgen naar Ethiopië, Afromet (The Association for the Return of The Maqdala Ethiopian Treasures). De organisatie krijgt het op dit moment eigenlijk alleen nog voor elkaar om erfgoed dat in privé bezit verkeert, terug te vorderen. Nationale musea willen tot op heden nog niet mee werken om erfgoed terug naar Ethiopië te krijgen.

Ondanks dat er zoveel schatten zijn ontvreemd uit Ethiopië, valt er nog genoeg te bewonderen, want de oude Ethiopische cultuur is bijzonder rijk. Er zijn rotsschilderingen, archeologische schatten, manuscripten, uit de rotsen gehouwen kerken in het pelgrimsoord Lalibela en in de stad Harar zijn er 99 moskeeën te bezichtigen.

Volgens de overlevering ligt de Ark des Verbonds in Aksum in Noord Ethiopië, omdat deze tijdens het Koninkrijk van Aksum van Jeruzalem naar Ethiopië zou zijn gebracht. Over hoe de Ark in Ethiopië terechtgekomen zou zijn, bestaan verschillende theorieën. Jaarlijks wordt er nu nog in Ethiopië het Timkat festival georganiseerd, waarbij verschillende replica’s van de Ark des Verbonds uit kerken worden gehaald om de doop van Jezus door Johannes de Doper te vieren.

Flora en Fauna

Door de hoogteverschillen en de verschillen in het klimaat van Ethiopië bestaat er een grote variëteit in de verschillende plantensoorten die hier aanwezig zijn. In de lager gelegen gebieden vindt u voornamelijk planten, die goed tegen de droogte en de hitte kunnen. Op de hoogvlaktes waar veel regen valt, en waar het koeler is, is het uitermate geschikt voor de landbouw. Hoe hoger u komt, hoe minder planten er zijn, maar de bergplanten die u hier tegen komt zijn zeer bijzonder en mooi. Veel voorkomende planten in Ethiopië zijn de Accacia, Aloë, Den, Eucalyptus, Jeneverbes, Olijf, Tamarinde en Vijf.

Ethiopië heeft een zeer divers dierenrijk, van veel vogel soorten tot leeuwen en apen. Het land kent meer dan 800 vogelsoorten. Bekende inheemse diersoorten in Ethiopië zijn: de Ethiopische Wolf, Waliasteenbok, Walia-ibex, bergnyala, Menelik-antiloop, Swayne’s hartebeest, cheeta’s, nijlpaarden, allerlei apensoorten en krokodillen.

Geografie

Ethiopië is ongeveer 27 keer zo groot als Nederland en heeft een oppervlakte van 1.127.127 km2 . Het grenst aan 5 verschillende landen, in het zuiden aan Kenia, in het westen aan Soedan, in het noordwesten aan Eritrea in het noordoosten aan Djibouti en in het oosten aan Somalië.

Ethiopië bestaat uit het hoogland en het laagland. Het hoogland bestaat uit de omvangrijkste aaneengesloten bergketen van Afrika, waarvan de hoogste berg de Ras Dashan is en 4620 meter hoog is. De Ras Dashan ligt in het Simiengebergte, waarvan een deel behoort tot het National Park Simien, waar een verscheidenheid aan wilde dieren te vinden is.

Ethiopië kent veel (uitgedoofde) vulkanen en dit gebied is tevens het meest vruchtbare gebied van het land. In het midden wordt het hoogland gesplitst door de Great Rift Valley of Grote Afrikaanse Slenk. Deze loopt van Syrië tot Mozambique en heeft een totale lengte van 6400 km. Een stelsel van slenken, dat bestaat uit twee tektonische platen die uit elkaar bewegen, wordt een rift genoemd. De rift ligt 600 tot 900 m lager dan het omringende gebied en wordt door hoge vulkanen geflankeerd. Volgens wetenschappers zal het oostelijke deel van de slenk zich over 10 miljoen jaar afscheiden van het vaste continent en een nieuw continent vormen.

Bij de grote slenk horen ook de beroemde Rift valley lakes, De Ethiopische rift valley lakes bestaan uit 6 meren en deze maken deel uit van de groep van Rift valley lakes, die over het gehele oostelijke deel van Afrika te vinden zijn. Deze meren behoren tot de oudste, grootste en diepste meren van de wereld.

Lake Tana, het grootste meer van Ethiopië hoort niet bij de Rift Valley meren, maar ligt ten noorden van de Rift valley in de hooglanden. Het is ongeveer 15 meter diep en is een belangrijke visbron van Ethiopië. Hier ontspringt de blauwe Nijl, die later samen met de witte Nijl en de Takeneze rivier de Nijl zal vormen.

Het laagland bestaat voornamelijk uit een tropische jungle en het verschil met het hoogland is dan ook immens.

Geschiedenis

De geschiedenis van Ethiopië begint bij de legende van het ontstaan van de mensheid. Er zijn vele plekken in Ethiopië waar werktuigen en rotsschilderingen zijn gevonden die duiden op de aanwezigheid van de eerste echte mensen. Als datum van de stichting van een staat wordt 980 voor Christus aangehouden. De tempel van Jeha, vermoedelijk gebouwd in de 8e eeuw voor Christus is waarschijnlijk het oudste gebouw dat nu nog in Ethiopië te bezichtigen is.

Het koninkrijk van Aksum is het oudste koninkrijk van Ethiopië. De zoon van Koning Salomo en koningin Sheba heerste over dit koninkrijk tussen 204 en 179 v. Chr. Er kwam een einde aan dit Koninkrijk door de dood van de Koning van Aksum rond 1100.

Na het Koninkrijk Aksum was er sprake van de Zagwe-dynastie. Deze Zagwe-dynastie kwam voort uit de opstand van de Agaw-volk, welke zich had ontworsteld van de macht van het Koninkrijk Aksum. De Zagwe-Dynastie bestond uit een macht van 11 vorsten en was vooral gebaseerd op hun wapens, oorlogsbuit en de belasting die boeren in hun gebieden betaalden.

Nadat Yekuno-Amlak, welke claimde een afstammeling te zijn van Menelik I, een einde maakte aan de Zagwe-Dynastie begon de ‘dynastie der Salomoniden’. Keizer Haile Selassie rekende zich er ook toe. Rond 1880 komt keizer Menelik II aan de macht. Tijdens deze periode probeert Italië Ethiopië te koloniseren, wat tot verbazing van Europa niet lukt.

Melenik II staat in de geschiedenis bekend als één van de grootste vernieuwers van Ethiopië. Hij heeft onder andere de enige spoorlijn, die Ethiopië tot op de dag van vandaag rijk is, laten aanleggen.

De opvolger en kleinzoon van Melenik de II, was een groot aanhanger van de Islam. Hierdoor werd hij niet aanvaard door de christelijke leiders en door de kerk en hij werd dan ook van de troon gezet. Zijn opvolger werd Keizerin Zauditu (Judith). Als regent (Ras) werd de neef van de keizerin, Tafari Makonnen aangesteld, later bekend als Haile Selassie. Na de dood van de keizerin liet Ras Tafari zich kronen tot keizer van Ethiopië. Hiermee veranderde zijn naam in Keizer Haile Selassie.

In 1935 viel Italië onder leiding van Musolini Ethiopië binnen, wanneer Musolini de kant kiest van Nazi Duitsland, kunnen de Ethiopiërs rekenen op steun van Groot Brittanië om de Italianen te verdrijven en in 1941 kreeg Ethiopië haar soevereiniteit terug. Keizer Haile Selassie bleef aan de macht.

In de periode tussen de jaren 60 en 74 is het een onrustige tijd in Ethiopië er zijn guerrillabewegingen tegen het keizerlijk bewind. Onafhankelijkheidstreven werden op bloedige wijze de kop ingedrukt door het leger. Tevens is Ethiopië in oorlog met Eritrea welke vocht voor onafhankelijkheid. Daarnaast ontstond er door de grote droogte in de 73 en 74 een hongersnood. De situatie verslechterde, omdat de autoriteiten de hongernood niet erkenden. Dit leidde ertoe dat in 1974 de keizer uiteindelijk door militairen wordt opgepakt en gevangen wordt gezet. Een jaar later sterft Haile Selassie onder verdachte omstandigheden in gevangenschap.

In 1987 wordt de Democratische Volksrepubliek Ethiopië uitgeroepen, Mengistu blijft aan de macht en wordt president. De Ethiopische Volksrevolutionaire Democratische Front neemt in 1991 Addis Ababa in en hierna moet Mengistu vluchten naar Zimbabwe.

De socialistisch politicus Zenawi komt aan de macht en liberaliseert langzaam maar zeker de economie. Ook voert hij een nieuwe grondwet in welke de provincies verregaande autonomie verschafte. Zenawi veranderde de eenheidsstaat in een federatie van 9 staten. Zenawi is op dit moment nog steeds aan de macht.

Klimaat

Ethiopië ligt ten noorden van de evenaar en ten zuiden van de kreeftskeerkring, waardoor u een tropisch klimaat zou verwachten. Echter door het hoogte verschil tussen de laaglanden en de hooglanden en de natte moesson vanuit de Indische Oceaan, is het land verdeeld in verschillende klimaatssoorten, waarbij alleen de laaglanden een tropisch klimaat hebben.

Door de hoogte verschillen ontstaan er grote temperatuursverschillen. Het kan bijvoorbeeld vriezen in de Simiën Mountains, die op 4600 meter liggen, maar tegelijkertijd kan het 60 graden zijn in de Danakil Desert, dat op 150 meter onder zeeniveau ligt.

Over het algemeen heeft Ethiopië bijzonder aangename temperaturen variërend van 15 tot 25 graden in de hooglanden tot 25 tot 40 graden in de lager gelegen gebieden. Deze lager gelegen gebieden kennen daarbij een hogere luchtvochtigheid. De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 28 graden. Er is weinig verschil in temperatuur tussen de jaargetijden. In januari valt er bijna geen neerslag, terwijl er in juni plaatselijk wel 400 mm neerslag kan vallen. De regentijd loopt van juni tot september. De beste rijd om Ethiopië te bezoeken is buiten deze regentijd.

Politiek/Economie

Ethiopië is een federatie van de 9 staten (kililoch) Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambela, Harari, Oromiya, Somali, Tigray, Yedebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch en twee bestuurlijk onafhankelijke steden (astedader akababiwach) Addis Abeba en Dire Dawa.

In 2005 houdt Ethiopië voor het eerst verkiezingen, waarbij de uitslag door zowel de regerende partij van Zenawi, de Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, als door de oppositie partij, Coalition for Unity and Democracy wordt geclaimd. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de verkiezingsuitslag te hebben gefraudeerd. Na interventie van Europa en de Verenigde staten wordt er verklaard dat de EPRDF de verkiezingen heeft gewonnen.

De economie is voornamelijk afhankelijk van de agrarische sector en daardoor afhankelijk van de regenval in het land. Sterke droogtes of hevige regenval hebben direct invloed op de economie. 

Tijd/Kalender

In Ethiopië gebruiken ze een andere kalender dan wij. De Juliaanse wordt gebruikt, terwijl wij de Gregoriaanse gebruiken. De jaartelling loopt 7 jaar en 8 maanden achter, waardoor in Ethiopië op 11 september 2007 het millenniumfeest is gevierd. De klok in Ethiopië begint te tellen bij het aanbreken van de dag en houdt op wanneer het donker wordt. Wanneer u wil afspreken met iemand in Ethiopië is het handig wanneer u een tijd afspreekt er bij te vermelden of dit westerse tijd is of Ethiopische tijd.