Filipijnen informatie

Landeninformatie Filipijnen

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

De Filipijnen kennen een explosieve bevolkingsgroei. Rond 1900 hadden de Filipijnen zo'n 7,5 miljoen inwoners, maar inmiddels is dit aantal meer dan vertienvoudigd tot ca. 108 miljoen. De bevolkingsdichtheid is het grootst in en rond de hoofdstad Manila. Op de Filipijnen wonen katholieken, protestanten en moslims, wat te verklaren is door de geschiedenis van het land.

Vanaf de 8e eeuw brachten Arabische handelaars de islam mee op hun handelsreizen, maar na de verovering door de Spanjaarden (in de 16e eeuw) werden de moslims verdreven en begon de verspreiding van het katholieke geloof. De meerderheid (ca. 83%) van de Filipijnse bevolking is rooms-katholiek en daarmee komt het totaal aantal christenen op ca. 91 procent. Een kleine vijf procent van de bevolking is Islamiet en die wonen vooral in het zuidelijk deel van de eilandengroep.

De Agta (ook wel Aeta genoemd) zijn een negritovolk en zij leefden tot voor kort als jagers en verzamelaars. Zij zijn waarschijnlijk een relictbevolking van de grote diaspora uit Afrika.

Eenderde van de Filipino’s leeft onder de armoedegrens, want veel mensen hebben geen vast werk. Bovendien zijn de lonen zo laag, dat één loon niet voldoende is om van te leven. Vaak werken niet alleen de man en vrouw, maar moeten ook de kinderen aan de slag. De bevolking staat bekend als vriendelijk en gastvrij en de meeste van hen leven van landbouw en visserij.
Houdt u er rekening mee dat het gros arm is en van toeristen willen profiteren.

Cultuur

In het hele land worden fiësta’s, feesten ter ere van de patroonheilige, gehouden. De vrouwen dragen kleurige kleding, voeren traditionele dansen uit met waaiers en parasols en de kinderen laten vliegers op. Naast het geknal van vuurwerk luiden de kerkklokken, toeteren de automobilisten, worden er hanengevechten gehouden en offers gebracht voor Maria, de beschermheilige van de Filipijnen.

Muziek is een uitermate belangrijk onderdeel van de Filipijnse cultuur. Naast Engelstalige platen worden ook veel originele Filipijnse platen gemaakt, waarbij gezongen wordt in één van de inheemse talen. Eén van de populairste vertolkers van deze muziek is Freddy Aquilar. Het door hem gezongen lied 'Anak' was een aantal jaren geleden ook in Nederland een grote hit.

Eskrima, Kali en Arnis zijn de verzamelnamen van de Filipijnse krijgskunsten. Deze kunsten zijn reeds eeuwen geleden ontstaan en hebben zich voortdurend verder ontwikkeld voor hun functie in (stammen-)oorlogen. Met Eskrima leert de eskrimador gewapend en ongewapend vechten en zich verdedigen.
Een belangrijk wapen voor de eskrimador is de ‘baston’. Dit is een rotanstok met een lengte van 60 centimeter.

In het Eskrima wordt zeer veel met drill gewerkt en is het belangrijk om de oefeningen zeer vloeiend uit te voeren. Onder anderen Bruce Lee vond veel inspiratie in deze Oosterse krijgskunst.

Flora en fauna

De natuur op de Filipijnen is zeer de moeite waard, met een grote verscheidenheid aan biotopen. U vindt hier vulkanische bergen, tropische regenwouden, indrukwekkende rijstterrassen (Banaue-dal) en unieke planten en dieren. Ook zijn er weelderige tropische regenwouden, intrigerende mangrovebossen en moerassen, steile klifkusten, heerlijke zonnige zandstranden en kleurrijke koraalriffen.

Het eiland Palawan is vooral voor natuurliefhebbers interessant, want hier vindt u het St. Paul Subterranean National Park, met een prachtig kustlandschap, oerwouden en een onderaardse rivier, Honda Bay met prachtige eilandjes en de ruige kliffen van El Nido. De Filipijnen zijn één van 's werelds ‘hotspots’ van biodiversiteit. Er leeft een groot aantal inheemse dier- en plantensoorten, waarvan er veel met uitsterven worden bedreigd.

Dankzij de betrekkelijk geïsoleerde geografische positie van de eilanden ontwikkelden zich deze talloze endemische (inheemse) soorten, die uitsluitend hier en nergens anders voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld talrijke unieke Filipijnse soorten planten, insecten, vissen en vogels. Het land is o.a. het thuis van de mensetende krokodil, van de zeekoe, van het kleinste aapje ter wereld en zijn er zeer veel unieke vogels, van de Filipijnse zeearend tot de kaketoe en Indonesische papagaai. Maar ook hier is weer sprake van vele bedreigde diersoorten.

Geografie

De Filipijnen bestaat uit ruim 7.000 eilanden. De totale landoppervlakte bedraagt ongeveer 300.000 vierkante kilometer, ongeveer acht keer zo groot als Nederland. Ca. tweederde van de oppervlakte wordt ingenomen door de twee grootste eilanden: Luzon, met hoofdstad Manila in het noorden en Mindanao in het zuiden. De daartussen gelegen eilanden in het centrale deel van de eilandengroep worden gezamenlijk aangeduid als de Visayas.

De Filipijnen liggen gedeeltelijk op de Pacifische plaat en op de Euraziatische plaat, waardoor ze in een zone liggen met veel vulkanische activiteiten en aardbevingen. Een groot deel van de eilanden is dan ook van vulkanische oorsprong. Op de Filipijnen vind je ruige vulkanische bergtoppen met hoogten tussen tweeduizend en drieduizend meter. De hoogste berg bevindt zich in Mindanao. Dit is de 2955 meter hoge Mount Apo.

Op het Filipijnse eiland Luzon ligt de vulkaan Pinatubo. De Pinatubo werd bekend door zijn laatste grote uitbarsting op 15 juni 1991, waarbij hij enkele kubieke kilometers as over de Filipijnen uitstrooide. De stofwolken konden over de hele aarde worden waargenomen in de hogere luchtlagen. Dit had een wereldwijd meetbaar effect op het weer, dat enige jaren aanhield. Voor de laatste reeks uitbarstingen in 1991 had de vulkaan 600 jaar lang geen activiteit vertoond. De uitbarsting in 1991 was de grootste wereldwijd sinds 1912.

Geschiedenis

De Negrito's (Spaans voor 'kleine neger') worden gewoonlijk beschouwd als de oorspronkelijke bewoners van de Filipijnen. Zij wonen tegenwoordig teruggetrokken in weinig ontsloten gebieden in verschillende delen van de archipel.

De Portugees Magalhães bereikte in 1521 als eerste Europeaan de eilandengroep en in 1571 bezette de Spanjaard Legazpi: Manila. Geleidelijk veroverden de Spanjaarden, in naam van Philips II, het merendeel van de archipel en vernoemden het land naar hem. Ruim drie eeuwen later riepen de Filipijnen, op 12 juni 1898, de onafhankelijkheid uit, maar door de oorlog, die Spanje van de VS verloor, kwamen de Filipijnen onder Amerikaans bestuur.

Tijdens de Japanse bezetting in WO II werd het grootste deel van de fysieke infrastructuur vernietigd. Met hulp van de VS werd het eilandenrijk bevrijd en op 4 juli 1946 werd Manuel Roxas y Acuna de eerste president van de nieuwe Republiek der Filipijnen.

De duidelijkste culturele herinnering uit de prekoloniale periode vormen de zeer indrukwekkende rijstterrassen van de bergstammen van noordelijk Luzon. In de hedendaagse Filipijnse cultuur herkent men talrijke koloniale invloeden door de ruim drie eeuwen durende Spaanse overheersing en een halve eeuw Amerikaanse heerschappij. In de hedendaagse muziek is nog duidelijk de Amerikaanse invloed merkbaar.

Typerend voor de Spaanse tijd zijn de massieve, koloniale, kerken met een nogal robuuste bouwstijl, ook wel 'aardschokbarok' genoemd. In de zuidelijk gelegen, islamitische, gebieden vormen moskeeën de meest opvallende cultuurelementen.

In 1992 werd voormalig generaal Fidel Ramos gekozen tot president. Hij herstelde de rust en orde in de samenleving. Ramos werd in 1998 opgevolgd door Joseph Ejercito Estrada, maar in januari 2001 dwongen grote volksopstanden (“People Power II”) hem tot aftreden. Hij zit inmiddels in voorarrest, terwijl er een proces wegens verduistering tegen hem loopt.

Zijn opvolger Gloria Macapagal-Arroyo probeert de economie weer op gang te krijgen, maar ondervindt daar, door corruptie en interne tegenwerking, heel veel weerstand bij. Ook zij wordt beschuldigt van manipulatie en machtsmisbruik, maar haar bewind heeft diverse pogingen tot staatsgreep weten te overleven.

Klimaat

De Filipijnen hebben een tropisch klimaat, maar er is nagenoeg geen temperatuursverschil. In mei, de warmste maand, kan het kwik oplopen tot ongeveer 35°C. Tijdens de koudste maand, januari, worden echter nog temperaturen gemeten tot dertig graden.

De verschillen in neerslag zijn duidelijker. Relatief veel regen valt er van juni tot en met oktober en de minste neerslag valt van februari tot en met april.

De beste periode om de Filipijnen te bezoeken is daarom van januari tot en met mei. Bij een bezoek gedurende de tweede helft van het jaar moet je rekenen op een aantal regenachtige dagen, vooral in de berggebieden.

Politiek

De Filipijnen verklaarden zich, na 4 eeuwen Spaanse heerschappij, op 12 juni 1898 onafhankelijk. Hoewel deze datum landelijk wordt gevierd als onafhankelijkheidsdag, kwam de eilandengroep onder Amerikaans bewind. Het duurde tot 4 juli 1946 tot de onafhankelijkheid echt een feit werd.

De huidige grondwet dateert van 1987 en is in elkaar gezet naar Amerikaans voorbeeld; de scheiding der machten is in deze grondwet vastgelegd. In de grondwet staat ook dat de president, die via rechtstreekse verkiezingen gekozen wordt, na een ambtstermijn van zes jaar niet herkozen kan worden. De president, die regeringsleider en militair opperbevelhebber is, heeft niet het recht het parlement naar huis te sturen.

Het Congres is de wetgevende macht en bestaat uit twee Kamers: een Senaat met 24 leden en een Huis van Afgevaardigden. Hiervan worden 204 leden in directe verkiezingen gekozen en 50 leden, die maatschappelijke groepen vertegenwoordigen, worden benoemd.

Het land, met een structuur van 79 provincies en vele honderden eilanden, is moeilijk bestuurbaar. Iedere provincie heeft een gekozen gouverneur. Eén van de grootste problemen, waar de regering mee kampt, is de politieke en sociale onrust. Bepaalde kritieke gebieden, waar guerrillastrijders actief zijn, kun je als toerist beter mijden (vooral van toepassing op de zuidelijk gelegen delen van de eilandengroep zoals delen van Mindanao en de Sulu-eilanden).