Reisgenoten ontmoeten en reisadveis vragen

Forum: dé ontmoetingsplek voor reizigers!

Forum voorwaarden

De gespreksonderwerpen op het FOX Forum zijn bedoeld om vragen aan andere FOX reizigers te stellen, reiservaringen te delen, kennis te maken met medereizigers en om reistips uit te wisselen. wij vinden de veiligheid van de bezoekers en de sfeer op het FOX Forum zeer belangrijk. Om dit te kunnen garanderen, zijn er voor het gebruik van het FOX Forum een aantal voorwaarden van toepassing.

 • Berichten die niet voldoen aan de specifieke regels zoals opgenomen in deze voorwaarden of die niet voldoen aan de wettelijke en/of algemene fatsoensnormen, kunnen door FOX worden aangepast of verwijderd. Dit kan tevens in een tijdelijke of permanente blokkering van uw naam, e-mailadres en IP adres resulteren. De verwijdering en aanpassing van berichten en/of de blokkering van forumleden is ter beoordeling aan de webmasters van FOX.
 • Bij het plaatsen van een bericht op het FOX Forum dient u akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te kunnen wijzigen. Leest u deze voorwaarden bij frequent gebruik van het forum daarom regelmatig door.

Het plaatsen van een bericht

 • Om een bericht op het FOX Forum te plaatsen, dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt uiteraard alleen door FOX geregistreerd en is niet zichtbaar voor derden, tenzij u anders aangeeft.
 • Zoek eerst of een onderwerp al besproken wordt, voordat u een nieuw onderwerp start.
 • Start alleen nieuwe onderwerpen wanneer deze gerelateerd zijn aan het reizen met FOX.
 • Plaats uw bericht bij de juiste bestemming.
 • Plaats uw bericht op één plek en niet op verschillende plekken.
 • Formuleer een duidelijke titel bij een bericht. Indien uw bericht over een specifieke reis en vertrekdatum gaat, meldt dit dan in de titel.
 • Alle berichten dienen in correct Nederlands te worden geplaatst. Schrijf uw bericht niet met alleen maar hoofdletters.
 • Wees begripvol en respectvol richting andere mensen die op uw bericht reageren.
 • Verzoek niet om vragen of antwoorden via e-mail. Op een forum kunnen ook medereizigers de informatie halen uit een publiekelijk antwoord.
 • Houdt u er rekening mee dat het forum openbaar is. Het is niet verstandig uw volledige naam inclusief woonplaats op ons forum te plaatsen in combinatie met een vertrekdatum van een reis.

Gedragscode voor normaal gebruik van het FOX Forum

Het FOX Forum mag niet gebruikt te worden voor:
 • Het plaatsen van advertenties en/of aanbiedingen voor commerciële doeleinden van producten en/of diensten.
 • Het plaatsen van links naar commerciële websites.
 • Het plaatsen van materiaal van derden waarop copyright van toepassing is.
 • Het plaatsen van inhoud die onrechtmatig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, racistisch, seksistisch, ongepast, in strijd met privacy wetgeving of anderszins onwettelijk of naar de mening van FOX verwerpelijk is.
 • Het plaatsen van informatie of enig ander materiaal op het forum welke inbreuk kan doen op rechten van anderen, inclusief inbreuk op privacy van anderen.
 • Het distribueren van materiaal dat virussen of ander schadelijke software bevat.
 • Het plaatsen van enquetes, marketing,- studie,- en andere schoolonderzoeken.
 • Het is niet mogelijk om via het forum vragen aan FOX te stellen. Uiteraard kunt u uw vragen wel telefonisch of per e-mail stellen.
 • Het is niet mogelijk een klacht over een reis op het forum in te dienen. Heeft u een klacht over uw reis dan zullen wij deze in behandeling nemen wanneer u onze klachtenprocedure (Trefwoorden op onderwerp > Klachten) volgt.
 • Bij overtreding van deze regels behoudt FOX zich het recht voor het betreffende bericht aan te passen of te verwijderen, alsmede het betreffende IP-adres/e-mailadres tijdelijk, danwel permanent te blokkeren.

Aansprakelijkheid

 • De op het forum geplaatste berichten bevatten uitsluitend de mening van de forumleden en vallen onder hun verantwoordelijkheid. Het plaatsen van een forumbericht gebeurt geheel op eigen risico van de deelnemer. FOX draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste forumberichten.
 • FOX sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud van de informatie die is opgenomen in de berichten op het forum en/ of voortvloeiend uit het gebruik van het FOX Forum.
 • FOX behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Ook kan FOX het forum op ieder moment wijzigen of verwijderen.

Privacy van ANWB

FOX, verre reizen van ANWB is een dochtermaatschappij van de ANWB en valt daarom onder het ANWB privacy-statement.

Bekijk het privacy-statement