FOX Familiereizen Vlog- en videowedstrijd 2017

Voorwaarden

Deelname

 • Door deel te nemen aan de vlog- en videowedstrijd, aanvaardt men deze voorwaarden en regels als ook de beslissingen van de jury, die definitief zijn en in alle opzichten bindend.
 • Om deel te nemen aan de vlog- en videowedstrijd moet men de vlog of video versturen via WeTransfer naar marketing@fox.nl met daarbij de volgende gegevens die men kan invullen in het berichtenveld (message) van WeTransfer:
  • Wie ben je en wat is je boekingsnummer?
  • Welke reis heb je geboekt?
  • Dat je 18 jaar of ouder bent (bij deelname jonger dan 18 jaar, is het verplicht om de vlog of video te laten controleren door de ouders/verzorgers en deze door hun te laten insturen).
  • Dat je akkoord gaat met de voorwaarden.
 • Bij het versturen van een vlog of video dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig en werkend e-mailadres. De persoonlijke gegevens die men invult, moeten correct en volledig zijn. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig verklaard worden en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs.
 • Bij deelname jonger dan 18 jaar, is het verplicht om de vlog/video te laten controleren door de ouders/verzorgers en deze door hun te laten insturen.
 • Een deelnemer kan met één of meerdere vlogs/video's meedoen voor een prijs.
 • Alle inzendingen dienen binnen te zijn vóór 1 oktober 2017.
 • De ingezonden vlogs/video's moeten voldoen aan het thema: ‘Familiereizen’, uiteraard dient deze bestemmingen in het aanbod van FOX terug te komen.
 • Medewerkers van FOX zijn uitgesloten van deelname.

Prijzen

 • Een jury, bestaande uit de directie en marketingafdeling van FOX, beoordeelt de vlogs/video's.
 • Er worden drie winnaars geselecteerd, er zijn drie prijzen te winnen.
 • De winnende vlog/video levert de GoPro Hero Session op, de tweede prijs de Kobo Touch 2.0 e-reader en de derde prijs een FOX verrekijker.
 • De te winnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
 • Medio oktober worden via de nieuwsbrief de winaars publiekelijk bekend gemaakt en krijgen de winnaars persoonlijk bericht.
 • Over de uitslag wordt geen correspondentie, noch telefonische communicatie gevoerd.

Privacy policy

 • De gegevens die de deelnemer bij zijn registratie invoert via het wedstrijdformulier, worden verwerkt om de vlog- en videowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen.
 • Vereffening van auteursrechten en toestemming van mensen die in de vlogs en/of video's voorkomen zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. FOX behoudt zich het recht voor om de vlogs en/of video's te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 • De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegeven blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekend gemaakt aan derden.


Aansprakelijkheid

 • FOX is niet aansprakelijk in geval de vlog- en videowedstrijd door technische redenen gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt.
 • FOX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de vlog- en videowedstrijd.
 • De FOX vlog- en videowedstrijd loopt tot en met 30 september 2017 en kan op elk moment door FOX worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
 • Met het uploaden van de vlogs/video's, verkrijgt FOX het recht deze zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken. De vlogs worden en blijven eigendom van FOX. Dit geldt ook voor de niet-winnende vlogs/video's.
 • Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betreffende de geplaatste vlog is FOX niet aansprakelijk. Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart u FOX volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.

Terug naar boven