Milieubeleid & Duurzaam toerisme

FOX Milieubewust

Travelife Sustainability System

travelifeMomenteel wordt er gewerkt aan de Travelife certificatie van FOX Verre Reizen van ANWB. Travelife is een internationaal toonaangevend management- en certificeringprogramma voor reisorganisaties en accommodaties die duurzaam willen ondernemen. Hiervoor dient een rapportage te worden voltooid die bestaat uit 11 verschillende onderwerpen (bijv. sociaal beleid, milieu, transport, excursies, accommodaties en reisleiding) met 250 criteria. Het is onze doelstelling om voor eind 2018 Travelife Certified te zijn, de hoogst bereikbare status. We zullen tevens onze lokale partners stimuleren om deel te nemen aan de lokale Travelife trainingen, die wereldwijd worden georganiseerd en de certificatie. Samenhangend met Travelife zijn een duurzaamheidsbeleid en actieplan.

Meer informatie over Travelife en de partners kan worden gevonden op: www.travelife.org.

Stichting Spots

logo-spotsVele katachtige worden met uitsterven bedreigd. FOX heeft een samenwerkingsverband met Stichting SPOTS om aandacht te vragen voor de bescherming van wilde katachtige. De doelstelling van Stichting SPOTS is: bescherming van bedreigde, wilde katachtige. Vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd waaronder veel (grote) wilde katachtige. Stichting SPOTS richt zich op deze katachtige. Dat doet SPOTS door samen te werken met lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt.

FOX steunt tevens de campagne van SPOTS; ‘Verantwoord op Vakantie naar Afrika en Thailand’. Dit doen wij door middel van voorlichting aan onze klanten en het niet aanbieden van excursies waarbij de dieren worden gebruikt om mee op de foto te gaan, te voeren of met ze te wandelen. Bij dergelijke projecten fokt men deze bedreigde diersoorten, met als achterliggende gedachte dat zij uiteindelijk zullen terugkeren in de natuur. Door als toerist of vrijwilliger deze projecten te bezoeken denkt u dat u indirect bij draagt aan natuurbescherming. Echter knuffelen met (jonge) katachtige is geen natuurbescherming. Dieren die gewend zijn geraakt aan mensen, kunnen niet overleven in het wild. Een organisatie die echt iets aan natuurbescherming doet, minimaliseert het contact tussen het vrij te laten dier en mens daarom zoveel mogelijk.

Lees meer over deze campagne

Via deze link kunt u meer lezen over Stichting Spots: www.stichtingspots.nl

Olifantvriendelijk op vakantie met FOX

wspa_olifant.jpgWie wil er nou geen olifanten zien op vakantie? Hun reusachtige aanwezigheid, hun zachtmoedige voorkomen, hun intelligentie... In de afgelopen jaren is er een hele industrie ontwikkeld rond het aanbieden van 'onvergetelijke ervaringen' met olifanten. Helaas, veel van deze ervaringen zijn vooral voor de olilfant zelf onvergetelijk. Omdat het welzijn van de het dier vaak ernstig wordt aangetast.

FOX steunt daarom de campagne 'Stap van de olifant af' van de World Animal Protection (WAP). Sinds januari 2014 bieden wij alleen nog excursies aan waar onze reizigers kennis maken met olifanten in hun natuurlijke omgeving en er geen olifantenritjes worden aangeboden en olifanten geen kunstje hoeven te doen.

Lees meer over deze campagne

Via onderstaande link kunt u meer lezen over de WAP campagne Stap van de Olifant af en zelf beloven geen olifantenrit te maken of show te bezoeken: https://www.worldanimalprotection.nl/stop-olifantenritten

ECPAT

ecpatFOX is ook actief op het gebied van het tegen gaan van de negatieve sociale aspecten van toerisme. Hiertoe tekende de directeur ANWB Reizen in juli 2014 ook namens FOX, The Child Protection Code ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme samen met ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children). Wij vinden de bescherming van kinderen op de vakantiebestemmingen die we aanbieden erg belangrijk. Daarom steunen wij de ANVR en ECPAT actief in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindersekstoerisme te melden bij de reisleiding en bij www.meldkindersekstoerisme.nl

Terug naar boven