Land van het Hindoeïsme, tempels, forten en sprookjesachtige paleizen

India informatie

Landeninformatie India

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Op 11 mei 2000, om 8.44 uur in de morgen, had India officieel één miljard inwoners en heeft nu, na China, de grootste bevolking ter wereld. In 2010 is dit aantal gegroeid naar heeft het land ongeveer 1.150.000.000 inwoners. India is daarmee, na China, het tweede land in de wereld waar meer dan een miljard mensen wonen. In 2030 wordt zelfs verwacht dat India, China voorbij zal gaan in het aantal inwoners. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het sterftecijfer, door een verbeterde levensstandaard en medische zorg sneller daalt dan het geboortecijfer. India heeft daarom een bijzonder jonge bevolking. Ruim 50% is jonger dan 25 jaar.

India is qua oppervlakte het op zes na grootste land ter wereld en is daarom behoorlijk dicht bevolkt met ongeveer 380 inwoners per km2. 80% van de bevolking woont op het platteland, 16% in de kleinere plaatsen en slechts 4% woont in de steden. Tot de dunst bevolkte gebieden horen Rajasthan en Kasjmir, terwijl meer dan de helft van de bevolking in de Gangesvlakte, de Punjab- en Haryanavlakte en langs de kusten leeft.

Er worden in India tussen de 200 en 1650 talen gesproken, maar slechts 16 daarvan zijn door de regering erkend als officiële taal. In het parlement wordt Engels gesproken. Dat betekent dat iedere Indiër, die hogerop wil komen, Engels moet spreken. U kunt dus over het algemeen goed terecht met Engels. Wanneer mensen uit verschillende delen van India elkaar niet kunnen verstaan, wordt er ook Engels gesproken.

Cultuur

Bijna iedere dag is er ergens in India wel een feest of een festival ter ere van een God, profeet, heilige of andere religieuze persoonlijkheid. Het is dus vrijwel onmogelijk om een compleet en overzichtelijk schema te geven. De onderstaand genoemde feestdagen zijn de dagen, waarop ook de regering het werk neerlegt. Op deze dagen zullen ook de meeste winkels en banken dicht zijn. Tijdens de Ramadan moet u er bovendien rekening mee houden dat de restaurants vaak overdag gesloten zijn en er restricties aan roken en drinken opgelegd kunnen worden.

Einde van de Ramadan
Dag van de Republiek
Offerfeest
Buddha Purnima
Islamitische nieuwjaar
Goede Vrijdag
Geboorte van de Profeet
Dag van de onafhankelijkheid
Verjaardag van Mahatma Gandhi
Dussera
Diwali
Verjaardag van Guru Nanak
Kerstmis

U zult in India constant geconfronteerd worden met religie aangezien de Indiërs een veelzijdig religieus leven leiden. Forten, paleizen, musea, tempels en kloosters zijn ontstaan uit de verschillende godsdiensten en vormen de voornaamste bezienswaardigheden.

De vier grootste godsdiensten/levensovertuigingen in de wereld zijn in India terug te vinden: het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Christendom en de Islam. Bovendien zijn godsdiensten als het Jaïnisme, het Sikhisme en andere lokale culten en sekten in India ontstaan. Ook kan het jodendom hier teruggevonden worden. Het Hindoeïsme telt de meeste volgelingen met 82% van de totale bevolking. Daarna komen de moslims met 11%, de christenen met 2,5%, de sikhs met 2%, de boeddhisten met 1% en de Jaïnisten met 0,5%. Het jodendom telt ongeveer 12.000 aanhangers.

Geografie

De totale oppervlakte van India bedraagt ongeveer 3.300.000 km2 en is daarmee het op zes na grootste land ter wereld. Om een idee te geven, dat is 80 keer zo groot als Nederland. Het land grenst in het Noorden aan Nepal, Bhutan en China, in het oosten aan Bangladesh en Myanmar en aan de Golf van Bengalen, in het westen aan de Arabische Zee en de zuidpunt steekt nog net in de Indische Oceaan. Verder behoren de eilandgroepen de Lakkadiven en de Andamanen en Nicobaren ook tot het Indiase grondgebied. Het vasteland van India is onder te verdelen in drie delen, namelijk het Himalaya gebied in het noorden, de Noord Indiase laagvlakte in het centrum en het schiereiland in het zuiden.

Himalaya
De Himalaya is de grootste bergketen ter wereld met 95 pieken, die hoger zijn dan 7500 meter. Het gebergte valt uiteen in drie delen: Kasjmir in het noordwesten, de Centrale Himalaya in Himachal Pradesh en Uttar Pradesh en de oostelijke keten van Darjeeling. Het dichtstbevolkte gebied is de vallei van Kasjmir, vanwege de vruchtbaarheid van de grond.

Noord Indiase laagvlakte
Deze laagvlakte ligt ten zuiden van het Himalaya gebergte en herbergt vele rivieren, waaronder de Ganges. Het grootste deel van het gebied is erg vruchtbaar en vormt daarom het thuis van miljoenen mensen.

Het Schiereiland
Het schiereiland valt weer onder te verdelen in zes delen; het Aravalli Gebergte in het noorden, de Centrale bergen ten zuiden van het Aravalli Gebergte, de droge Deccan Hoogvlakte in het binnenland, de Westelijke Ghats ten westen van de Deccan. De Oostelijke Ghats ten oosten van de Deccan en tenslotte de smalle, laagliggende kuststrook die het schiereiland omzoomt.

Geschiedenis

De Indiase beschaving gaat terug tot ongeveer 2500 voor Christus. Deze beschaving, nu bekend als Harappa Cultuur, besloeg een groot deel van Noord- en West India. Hun opvolgers waren de Indo Ariërs afkomstig uit Centraal Azië. Zij vielen rond 1500 voor Christus het land binnen en vervingen de toen al vervallen Harappa Cultuur. Tot ongeveer 200 voor Christus beheersten zij het noorden.

In deze periode ontstond ook het kastensysteem. Van origine bestaat dit kastenstelsel uit vijf categorieën. De eerste drie categorieën zijn afkomstig uit de Arische stammen en bestaan uit de priesters (brahmanen), de krijgers (kshatriya) en het volk (vaisya’s). Niet-arische volken en economisch minder belangrijke groepen werden ondergebracht in de vierde kaste, de sudra’s. De vijfde kaste, de panjama’s, ontstond door een groeiend bewustzijn rond onreinheid en zuiverheid. Straatvegers, slagers en leerbewerkers, wiens beroep als onzuiver werd gezien, kwamen in deze kaste terecht. Zo konden alle groepen duidelijk onderscheiden worden. Toch was er geen overeenkomst tussen rangen, standen en economische statussen. Zo waren er bijvoorbeeld ook rijke sudra’s en ontstonden er door huwelijken uit verschillende kasten bovendien gemengde kasten.

Rond 500 voor Christus ontstond bovendien het Boeddhisme, dat naast het Hindoeïsme zijn eigen leven ging leiden. Eén van de grootste aanhangers van het Boeddhisme was Ashoka, het beroemdste lid van de Maurya familie. Hij zorgde ervoor dat het Boeddhisme over een groot deel van de bevolking verspreid werd.

Na de val van het Rijk van de Maurya’s volgden vele verschillende Rijken elkaar op. Het indrukwekkendste was echter het Gupta Rijk, dat duurde van ongeveer 400 tot 606 na Chr. Het waren de gouden eeuwen van de poëzie, literatuur en kunst. De invallen van Centraal Aziatische stammen, zoals de Hunnen in Noord India maakten echter een einde aan dit Rijk en viel India in verschillende delen uiteen. De lokale vorsten waren zo druk met het in stand houden van hun eigen kleine rijkje, dat ze het geheel uit het oog verloren. Toch vonden er ook een aantal algemene ontwikkelingen plaats. Zo raakte het Boeddhisme in verval en bloeide het Jaïnisme in Gujarat en Rajasthan op. Verder betraden twee nieuwe volkeren in deze periode het toneel, namelijk de Arabieren en de Turken. Tussen 1000 en 1026 plunderden de Turken voornamelijk de vruchtbare vlakten van Punjab en de rijkdommen van de Indiase tempels, terwijl de Arabieren in 712 Sind veroverden.

Het verre zuiden van India bleef buiten de invloeden van de wisselende Rijken in Noord India en het Boeddhisme en het Jaïnsime vormden nooit een bedreiging voor het Hindoeïsme. De voorspoed van het zuiden was gebaseerd op goede, eeuwenoude handelsbetrekkingen met de Egyptenaren, de Romeinen en de Aziaten. De belangrijkste Rijken waren hier de Pallava’s, de Pandya’s, de Chera’s, de Chalukya’s en de Chola’s.

In de 11e eeuw na Chr. rukte, vanuit het Midden-Oosten, de Islam op. In 1192 arriveerde deze Moslimmacht onder leiding van Muhammed-bin-Sam in India en binnen 20 jaar was het gehele Ganges bassin onder hun controle. Toen Muhammed in 1206 werd vermoord viel zijn rijk al snel uiteen. In 1398 viel het leger van de Mongoolse veroveraar Tamerlane India binnen en zij namen Delhi in en vermoordden tegelijkertijd honderdduizenden Hindoes. Jarenlang trok hij plunderend en moordend door India, maar vertrok uiteindelijk uit eigen beweging en de Lodhi’s namen de macht over. In 1526 nam Babur, een afgezant van Tamerlane en stichter van het grote Mogol Rijk de macht over toen hij het leger van de Lodhi’s versloeg. Dit was het begin van een gouden tijdperk, waarin architectuur, kunst en literatuur hoogtij vierden. Uiteindelijk waren er slechts zes grote Mogol heersers en werd de macht langzaam overgenomen door de Maratha’s. Zij controleerden het centrum van India, maar vielen voor de laatste grote heersers, namelijk de Britten.

Klimaat

India heeft drie hoofdseizoenen: winter, zomer en de moessonperiode. De winter loopt van november tot en met maart. Over het algemeen is het in deze periode droog met een gemiddelde temperatuur van rond de 20 graden Celsius. De wind komt dan vanuit het noordoosten. Januari is voor het grootste deel van India de koudste maand en voor het schiereiland is dat december. In januari kan het kouder worden, met name in het noorden en richting de Nepalese grens: in Chitwan. Als u in deze periode reist, raden wij u aan om ook warme kleding mee te nemen. In het verre noorden kunnen de temperaturen dalen tot onder de 10 graden Celsius, terwijl in het uiterste zuiden de temperaturen nooit onder de 20 graden Celsius zakken. Oktober en november zijn goede maanden om te reizen.

De zomer, die loopt van april tot juni, kan in één woord omschreven worden als heet. In maart en april is het in Zuid-India overdag al minimaal 35 graden Celsius en in het Noorden 30 graden en hoger.
De heetste maand is mei met temperaturen van boven de 40 graden. Alleen in de hoger gelegen gebieden is het in deze maanden enigszins uit te houden.

De zuidwestelijke moesson begint vaak in juni aan de westkust en verspreidt zich daarna over de rest van het land. Deze tijd kenmerkt zich door korte, maar soms zeer hevige regenbuien. Soms blijft het echter enkele dagen regenen en donderen. De moessonperiode zorgt wel voor enige verkoeling, maar daartegenover staat dat de luchtvochtigheid weer aanzienlijk hoger is. Tegen eind september is de moesson in de meeste gebieden voorbij, behalve in de zuidoostelijke gebieden. Hier valt de meeste regen in de maanden oktober en november en spreekt men van de noordoostelijke moesson.

Politiek/Economie

India is een federale republiek met 25 staten en 7 territoria (Andaman en de Nicobar Eilanden, Dadra en Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman en Diu, Lakshadweep en Pondicherry). Al deze territoria vallen onder het bewind van Delhi. Het hoofd van de staat wordt gevormd door een president, maar de eigenlijke uitvoerende macht ligt in handen van de ministerraad of kabinet. De president kiest de premier. Het kabinet moet verantwoording afleggen aan het parlement, wat bestaat uit de Rajya Sabha (Raad van State) en de Lok Sabha (volksvertegenwoordiging).

Het overgrote deel van India’s economie is in particuliere handen. Het land kent sinds 1951 een vrij stabiele economische groei van ongeveer 5% per jaar, maar de laatste jaren gaat het heel hard en is het jaarlijkse groeipercentage van de economie opgelopen tot bijna 10%. De belangrijkste economische sector is de landbouw, maar deze dreigt ingehaald te worden door de IT industrie. Het voornaamste gewas is rijst op de voet gevolgd door granen, suikerbieten, thee, katoen, jute, noten, koffie en kruiden. Verder wordt er veel veeteelt bedreven. De dieren worden gebruikt als trekkers en draagkrachten of voor wol en zuivelproducten.

Op het gebied van mijnbouw hoort India bij de grootste ter wereld. Zo worden er kolen en staal gewonnen, maar ook andere mineralen en kostbare metalen. De productie van textiel is India’s belangrijkste industrie en ook de bewerking van agrarische producten en van staal is van groot belang. India’s grootste handelspartners zijn Rusland, de Verenigde Staten, Japan en de Europese Gemeenschap.
Terug naar boven