Jamaica informatie

Landeninformatie Jamaica

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Economie

De economie heeft de afgelopen jaren een belangrijke verandering ondergaan. Op dit moment is de economie gevarieerder dan vroeger het geval was. De landbouw produceert zowel voor binnenlandse consumptie als voor de export. De productie van suiker maakte in 1994 ongeveer 9% van de totale exportwaarde uit, maar deze sector heeft helaas geen goede vooruitzichten. Het toerisme maakt de laatste jaren een enorme groei door en behoort nu tot één van de belangrijkste sectoren van het land. Het toerisme verschaft zo’n 12.000 mensen werk. Door het socialistische bewind van Michael Manley (1972 – 1980) kreeg het land ernstige economische problemen. Dit was deels te wijten aan de conflicten met de Verenigde Staten en deels aan de economische wereldcrisis. Seaga, de opvolger van Michael Manley, voerde juist een kapitalistisch beleid uit, dat voornamelijk was gericht op het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Er werd ook een sterke toenadering gezocht tot de Verenigde Staten. Dit leidde tot een herstructurering van de economie, maar de economische groei was onevenwichtig. De inflatie verminderde van 40 % in 1978 naar 15,8 % in 1995. Ook daalde de werkloosheid enorm. De beroepsbevolking telt nu ongeveer 1 miljoen mensen en het toerisme heeft hierin nog een groeifactor. Jaarlijks bezoeken meer dan 2 miljoen toeristen het eiland, waarvan de meesten cruise toeristen zijn. Ongeveer 65 % van de toeristen komt uit de Verenigde Staten en 12 % is afkomstig uit Groot-Brittannië.

Landinfo