Kroatië informatie

Landeninformatie Kroatië

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Volgens de laatste volkstelling van 2000 heeft Kroatië ongeveer 4,5 miljoen inwoners. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit Kroaten (78%). Een volk dat zijn oorsprong vindt in een gemengd Iraans-Gotisch-Slavische achtergrond. Bij de volkstelling in 1991 was 12% van de bevolking Serviër, maar dit aantal is snel geslonken door onder meer emigratie uit met name de Krajina en West-Slavonië naar Servië als gevolg van de oorlog in de eerste helft van de jaren negentig.

Veel Kroaten wonen in het buitenland, de meesten als gastarbeider (naar schatting zo’n 300.000 mensen). In 1995 woonden ca. 180.000 vluchtelingen uit Bosnië-Hercegovina, 5.000 uit Joegoslavië en 240.000 uit eigen land. Het merendeel van de bevolking woont in de steden (ca. 55%).

Cultuur

De officiële taal in Kroatië is Kroatisch. Dit is een Zuid-Slavische taal die het Latijnse alfabet gebruikt. Minder dan 5% van de bevolking  spreekt naast zijn moedertaal nog een andere taal. De Kroatische cultuur neemt een dertien eeuwen oude cultuur met zich mee. In deze periode zijn er veel Kroatische monumenten en steden gekomen, waar veel geniën vandaan komen. Kroatië is een land met veel kunst en folklore. In Kroatië staan zes monumenten die op de werelderfgoedlijst staan en het land is acht nationale parken rijk.

Een leuk weetje is dat de vulpen is uitgevonden in Kroatië. Tevens is het land drie Nobel prijswinnaars rijk, samen met veel andere belangrijke uitvinders en andere belangrijke personen. Daarnaast ligt de oorsprong van de stropdas in Kroatië. Het land heeft een lange artistieke, literaire en muzikale traditie. Op het gebied van folklore kent Kroatië een lange traditie. Nog steeds kun je in alle delen van het land genieten van oorspronkelijke zang en dans die uit die streek afkomstig is, meestal uitgevoerd in traditionele kleding.

Het merendeel van de Kroatische bevolking is aanhanger van de Rooms-Katholieke godsdienst. Ook worden er diverse andere Christelijke godsdiensten beleden en een gedeelte van de bevolking is Islamitisch. Er zijn een tal van heilige plaatsen de vinden die vaak verweven zijn met de geschiedenis van het land. Er worden in Kroatië nog veel processies gehouden. De verdeling van de godsdienst is: Rooms-katholiek 85%, Orthodoxe kerk 3%, Protestants 1,4% en Islamitisch 1,2%.

Flora en fauna

Het Kroatische landschap is zeer afwisselend. Er zijn verschillende gebieden te onderscheiden, zo zijn er graslanden, meren en heuvels in het continentale Noorden en Noordoosten (Centraal Kroatië en Slavonië, deel van de Pannonische vlakte). Er is een dichtbebost berggebied bij Lika en Gorski Kotar, deel van de Dinarische Alpen en er is een rotsachtige kustlijn langs de Adriatische Zee (Istrië, noordelijke zeekust en Dalmatië).

Er worden 4.300 soorten planten en 278 soorten bomen en struiken onderscheiden in Kroatië. Het gehele land wordt gekenmerkt door cipressen. Ook vallen de olijfbomen op en de wat lager bij de grond de brem, oleander en lavendel. De bergen zijn het rijkst aan plantenleven. In de zomer leggen bloemen een kleurrijk tapijt over de bergweiden. Er bloeien veel beschermde soorten bloemen zoals de orchideeën, edelweiss en gentianen in Kroatië.

Ook het dierenrijk is in Kroatië ruim vertegenwoordigd. Kroatië is niet voor niets erg geliefd land bij de jagers uit vele omringende landen. Onder strikt toezicht is het mogelijk om te jagen op wilde zwijnen, diverse hertensoorten, vossen, hazen, fazanten en beren. Daarnaast zijn er ook nog een aantal dieren beschermd, onder andere zes soorten vlinders, 322 vogelsoorten, een zeldzame bosmier, 35 zoogdieren, waarvan maar liefst 29 vleermuissoorten en verder nog kikkers, reptielen en slakken.

Er is een onderscheidt in natuur- en nationale parken. De nationale parken worden zo min mogelijk ingericht. Dit betekent dus dat er geen wandelroutes zijn en er nergens bankjes zijn geplaatst. In de natuurparken is dit echter wel het geval.

Geografie

Kroatië is gelegen tussen Centraal, Zuid- en Oost-Europa. Kroatië heeft een vreemde vorm dat iets weg heeft van een hoefijzer of een halve maan. Dit zorgt voor vele buurlanden. Kroatië ligt aan de Adriatische Zee met Italië is het Westen en Hongarije in het noorden. De landoppervlakte bedraagt ongeveer 56.691 vierkante kilometer. Hiermee is Kroatië ongeveer even groot als België en Nederland bij elkaar. Daarnaast heeft Kroatië ook nog 31.067 vierkante kilometer territoriale wateren.

Midden-Kroatië, ten oosten en ten zuiden van Zagreb en doorstroomd door de rivieren de Sava, Kupa en Drava is een laag en vlak gebied. Deze rivieren stromen ook door het vruchtbare Slavonië in het oosten. De gehele Dalmatische kuststreek tot bij de Baai van Korot wordt omvat door Zuid-West Kroatië. De hoogste berg in Kroatië ligt in de provincie Split, ten noorden van de steden Split en Sibenik. De Dinara is 1.831 meter hoog.

Verder is Kroatië ook rijk aan meren. De bekendste meren zijn ongetwijfeld de Plitvice meren. Echter, deze zijn betrekkelijk klein als men deze vergelijkt met het visrijke Vranameer. Zowel de grote als kleine rivieren vind je in het noorden van het land. De Drava is een zijrivier van de Donau en daarmee de meest bekende rivier van Kroatië.

Voor de kust van Kroatië liggen 1185 eilanden. Hiervan zijn er 66 bewoond. De grootste eilanden zijn Krk en Cres. Krk is met een brug verbonden met het vasteland.

Geschiedenis

De Kroaten zijn een Slavisch volk die oorspronkelijk in Galicië leefden. In de 7e eeuw zijn ze naar het huidige Kroatië verhuisd. Voor deze tijd hadden er al verschillende volkeren in dit gebied gewoond. In eerste instantie vielen de Kroaten onder de heerschappij van de Byzantijnen en later van de Franken. In 925 na Christus werd Kroatië een sterk onafhankelijk land. De kuststreek is in de late Middeleeuwen bijna  geheel onder Venetiaans bewind geweest. Het noorden en het oosten van Kroatië was in de periode van eind 1300 tot 1700 na Christus onder bewind van de Turkse Ottomanen. Na deze tijd werd de invloed van het Habsburgse Rijk (Oostenrijk – Hongarije) steeds groter. Napoleon beëindigt de Venetiaanse heerschappij en vanaf dan is Kroatië één van de Illyrische provincies. In 1815 behoort Kroatië weer tot het Habsburgse Rijk.

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog vormen Slovenië, Servië en Kroatië samen het koninkrijk Joegoslavië. Met het verdrag van Rapallo worden onder andere Istrië en Zadar aan Italië toegewezen. In de periode van 1939 – 1947 wordt Kroatië onafhankelijk onder de leiding van de fascistische Usta. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevechten Partizanen onder leiding van Josip Broz Tito tegen de Duitse en Italiaanse bezetters. Na de Duitse capitulatie gaat Kroatië deel uitmaken van de Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië. Tito wordt president. In 1947 komen ook Istrië en Zadar bij Joegoslavië.

Tot zijn dood in 1980 heeft Tito het land geleid. Na de dood van Tito brokkelt de eenheid Joegoslavië steeds verder af en er heerst een ernstige economische crisis. In 1991 verklaarden zowel Slovenië als Kroatië zich onafhankelijk. In Kroatië komt het vooral in het oosten tot gevechten. Vluchtelingen zoeken veiligheid in de toeristenhotels aan de kust. De oorlog komt in 1995 tot een einde door het Akkoord van Dayton. In 1997 neemt de macht van Franjo Tudjman en de Kroatische Democratische Partij (HDZ) toe en haalt met 61 procent van de stemmen het presidentschap. Na de dood van Tudjman (december 1999) wint Stipe Mesic de presidentsverkiezingen. Ondanks de nieuwe president bleef de economie stagneren, de buitenlandse investeerders bleven weg en de werkloosheid steeg zelfs tot twintig procent. In 2001 tekent Kroatië een associatieverdrag met de EU en hoopt zich binnen een korte tijd aan te sluiten bij de EU.

Nadat de voormalige Servische leider Zlobodan Milošovic naar het oorlogstribunaal in Den Haag is overgebracht, besloot Kroatië verder ook verdachte militairen uit te leveren. Tegelijkertijd trekt de economie aan door het sterk gestegen aantal toeristen. Ondanks de positieve economische ontwikkelingen is de werkloosheid nog steeds hoog. Vanwege onenigheid bij de grens met Slovenië ontstaan er conflicten. Vanwege deze conflicten bezoekt Paus Johannes II in juni 2003 Kroatië. Hij krijgt een enthousiast onthaal en deze gebeurtenis wordt met een groot enthousiasme gevierd. De slechte economische situatie zorgt ervoor dat er steeds meer vraag is naar een politieke omslag. Sinds 2005 zijn er onderhandelingen bezig om tot de EU te treden.

Klimaat

Er heersen verschillende klimaten in Kroatië. Het klimaat varieert van een Mediterraan klimaat langs de Adriatische kust tot een landklimaat in het binnenland. In de zomers zorgt de wind voor een verkoelende bries aan de kust. De temperatuur schommelt tussen de tien (in de winter) en 26 graden (in de zomer). Het klimaat van het binnenland wordt gekenmerkt door droge en hete zomers en koude, natte winters.

In januari schommelt de temperatuur rond het vriespunt, terwijl de temperatuur in augustus kan oplopen tot een gemiddelde van 24 graden. In de bergen blijft de temperatuur in januari onder het vriespunt (gemiddeld –5 tot 0 graden Celsius). In de wintermaanden kan het er zelfs flink sneeuwen. De zomers zijn in de bergen aangenaam fris. De gemiddelde temperatuur in de zomer is hier dan ook rond de achttien graden Celsius. In Kraotië ligt het gemiddeld aantal zonuren op 2500 uren per  jaar. Kroatië is een land waar de zon veel schijnt.

Politiek/economie

Sinds de nieuwe Kroatische grondwet in 1990 is Kroatië een parlementaire democratie. De president van de democratie is het staatshoofd en wordt iedere 5 jaar herkozen. De minister-president is de regeringsleider. De president heeft naast zijn functie als leider van het Kroatische leger, het aanstellen van een minister-president verder ook invloed op de buitenlandse politiek van Kroatië.

De Sabor, het Kroatische Parlement, werkt volgens een eenkamersysteem. Deze wetgevende macht bestaat uit niet minder dan 100 en niet meer dan 160 vertegenwoordigers. Allen zijn ze gekozen voor een termijn van vier jaar. Aan het hoofd van de Kroatische Regering (Sabor) staat de Minister-president. Zelf heeft deze twee vice minister-presidenten en veertien ministers die aan het hoofd staan van de verschillende ministeries. De uitvoerende macht is verantwoordelijk voor het voorstellen van wetgeving en een begroting, het uitvoeren van wetten en het binnenlandse en buitenlandse beleid.

De Kroatische economie bestaat voornamelijk uit verschillende dienstensectoren en enkele lichte industrieën. Toerisme wordt een belangrijke bron van inkomen gezien. De Kroatische economie is postcommunistisch. Aan het einde van de jaren tachtig zat Kroatië midden in economische hervormingen en was haarpositie gunstig. Helaas is dit gekrenkt door de industrialisatie en de oorlogsschade. De grootste problemen is de veel te hoge werkloosheid en de onvoldoende economische hervormingen.

Recent laat het land een positieve economische groei zien. Enkele grote handelsbedrijven hebben al veel profijt gemaakt van de liberalisatie van de Kroatische markt en men verwacht dan ook een explosieve groei in investeringen.