Laos informatie

Landeninformatie Laos

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat je vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking, taal en cultuur

De overheid van Laos erkent officieel 49 verschillende etnische volken. In de praktijk zijn dit er echter meer dan 200 (!). De grootste daarvan zijn de Lao Loum die 68% van de bevolking uitmaken. 22% van de bevolking bestaat uit de Lao Theung, terwijl de Lao Soung (inclusief de Hmong en de Yao) goed zijn voor 9% van de bevolking van Laos. De overige 1% zijn etnische Vietnamezen & Chinezen.

De bevolking van Zuidoost-Azië is weinig homogeen. Door de eeuwen heen zijn vele stammen door deze regio getrokken, die zich soms vermengden met volkeren die hier reeds gevestigd waren. Er leven in Laos en buurland Thailand honderden verschillende stammen. Een groot deel hiervan komt voor rekening van Laos. In dit zeer dunbevolkte land is ongeveer de helft van de bevolking Lao Loum. De Lao Loum behoren tot de Thai-volken en wonen voor het grootste deel in de valleien rondom de Mekong, waar zij rijst verbouwen. De voorouders van veel stammen in Zuidoost-Azië zijn vanuit Indonesië en Melanesië via het zuiden van China deze regio binnengekomen. Deze invloed is met name nog zichtbaar bij de bergvolkeren van Laos.

De religie in Laos wordt gekenmerkt door twee godsdiensten. Het grootste deel van de bevolking behoort tot het boeddhisme. Dit zal iedereen die Laos bezoekt zeker opvallen. De andere godsdienst die men aantreft in Laos is het animisme. Het uitgangspunt van het animisme is de ziel. Daarnaast gelooft een animist dat er in het lichaam geesten huizen, en dat in veel natuurverschijnselen de geesten van voorouders spreken. 

De voertaal in Laos is Laotiaans. Veel volkeren spreken daarnaast ook nog een eigen taal. Met Engels kun je steeds vaker terecht.


Geschiedenis, economie en politiek

De eerste inwoners waren immigranten vanuit Thailand en leden van de Hmong/Mien-stam. De eerste Laotiaanse vorstendommen werden in de 13e eeuw gesticht na de invasie van het zuidwesten van China door de Mongoolse troepen. In het midden van de 14e eeuw wilde een strijder van deze troepen, Fa Ngum, zijn eigen koninkrijk stichten nabij Luang Prabang. Hij noemde het Lan Xang, wat 'een miljoen olifanten' betekent. In het begin was het een bloeiend rijk, maar onder druk vanuit de omringende landen viel het uiteen in de 17e eeuw. Lan Xang werd verdeeld in drie strijdende koninkrijken, die gecentreerd liggen om Luang Prabang, Wieng Chan (het huidige Vientiane) en Champasak. 

Tegen het einde van de 18e eeuw kwamen de meeste delen van Laos onder Thaise heerschappij, maar ook de Vietnamezen probeerden om bepaalde delen te veroveren. Lan Xang wilde echter niet onder 2 heersers leven en verklaarde Siam (het huidige Thailand) de oorlog in 1820. Hierdoor kwamen de 3 Laotiaanse koninkrijken onder Thaise controle. Eind 19e eeuw stichtte Frankrijk het Franse Indochina in de Vietnamese provincies Tonkin en Annam. De Thaise regering 'gaf' daarna Laos aan de Fransen, die hier erg gelukkig mee waren. Op deze manier werd Laos door de Fransen gebruikt als buffer tussen de Franse koloniën en Siam. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette Japan Indochina. Een Laotiaanse verzetsgroepering, Lao Issara, probeerde de terugkomst van de Fransen na de oorlog tegen te houden. Laos werd in 1949 onafhankelijk. Er was echter nog steeds een conflict tussen de monarchisten, de neutralisten en de communisten in het land. Tijdens de Vietnam Oorlog, bombardeerden de Verenigde Staten de Noord-Vietnamese troepen op het Ho Chi Minh pad in Oost-Laos. Dit was het resultaat van een escalerend conflict tussen de monarchistische regering in Vientiane en de communist Pathet Lao, die in de oorlog aan Vietnamese kant vocht. 

In 1973 werd een staakt-het-vuren overeengekomen, maar Laos had toen al de twijfelachtige eer van het meest gebombardeerde land in de geschiedenis van de oorlogsvoering. Na de val van Saigon in 1975 verlieten de meeste monarchisten het land, om voortaan in Frankrijk te gaan leven. Pathet Lao stichtte in december 1975 de Democratische Volksrepubliek Laos. Het land bleef de goede contacten met de Vietnamese communisten onderhouden, gedurende de tachtiger jaren. Veel particuliere bedrijven werden in deze periode gesloten, maar dankzij een versoepeling van de wet in 1989 en de tendens naar een vrijemarkteconomie zorgen voor een economische opleving. Laos verstevigde de banden met zijn buurlanden toen het in de ASEAN (Association of South East Asian Nations) werd opgenomen in juli 1997. 

In 1998 werd de oude Minister-President, Khamtai, President van Laos. Tegen het einde van de 20e eeuw was de economie in slechte toestand. De inflatie bedroeg meer dan 100 procent en de Kip daalde meer dan 500 procent in waarde. Het land startte een 'Visit Laos'-campagne om op deze wijze de aantrekkelijke dollar van de toeristen binnen te krijgen. Het was geen daverend succes, maar de Kip nam weer wat toe in waarde en de inflatie is werd minder hoog.

Het huidige economische bewind in Laos wordt gebaseerd op het kapitalisme. Toch behoort Laos tot de armere landen. Maar economische groei is zichtbaar. Zo'n 8 procent van het bodemoppervlak in Laos is geschikt gemaakt voor landbouw. De grond in Laos is overal vruchtbaar, dus de landbouw is een groeiende sector. Ook onder de grond is de bodem rijk, onder andere aan goud, koper, tin, zink, ijzer, kolen en zout. Veel Laotianen leven van de visserij. Eén van de snelst groeiende economische sectoren is de toeristische sector.


Klimaat

Laos kent geen vier seizoenen zoals we die in Europa kennen. Het klimaat van Laos wordt vooral bepaald door droge en natte tijden. Grofweg valt in de streken waar we doorheen reizen de regentijd van mei tot oktober en de droge tijd van november tot en met april. In de hoger gelegen gedeeltes van Laos ligt de temperatuur gemiddeld 10 graden lager dan in het laagland. De warmte in deze landen is over het algemeen droog en vermoeit niet te veel. Van november tot en met maart kan het 's morgens vroeg en 's avonds flink afkoelen. Met name bij een bootreis over de Mekong is het aan te raden om je hierop te kleden.

 

Klik hier voor meer informatie over de beste reistijd in Laos


Natuur

Ruim driekwart van Laos is bedekt met ongecultiveerde, natuurlijke gewassen. De helft van het land bestaat uit bos. Er wordt echter veel hout geëxporteerd, waardoor jaarlijks 300.000 hectare bos verloren gaat. Veelgevraagd hout is teakhout en Aziatisch rozenhout. In Laos tref je veel fruitbomen, Mango's en citrusvruchten worden in grote getalen verbouwd. Ooit werd Laos het land van een miljoen olifanten genoemd. Momenteel leven er echter naar schatting nog maar 500 olifanten in het wild. Behalve olifanten leven er in Laos onder andere tijgers, luipaarden, apen en antilopen. Ook in de lucht tref je een gevarieerd leven: zo'n 69 verschillende soorten vleermuizen en 450 verschillende soorten vogels.

Laos ligt in de tropen van Zuidoost-Azië. Het land grenst in het noorden aan China en Myanmar, in het oosten aan Vietnam, in het zuiden aan Cambodja en in het westen aan Thailand. Laos is ongeveer driemaal zo groot als Nederland en België samen, 236.800 vierkante kilometer in totaal. Door de rivier de Mekong is Laos een groen land, met veel bos. Daarnaast is een groot deel van het land heuvelachtig, soms zelfs bergachtig. De hoogste berg in Laos meet een hoogte van 2.820 meter.