Laos informatie

Landeninformatie Laos

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

De bevolking van Laos bestaat uit de volgende groepen:
Lao Loum (laagland) 68%
Lao Theung (hoogland) 22%
Lao Soung (hoogland) incl. de Hmong ("Meo") en de Yao (Mien) 9%
Etnische Vietnamezen/Chinezen 1%

Cultuur

De bevolking van Zuidoost-Azië is weinig homogeen. Door de eeuwen heen zijn vele stammen door deze regio getrokken, die zich soms vermengden met volkeren die hier reeds gevestigd waren. Er leven in Laos en Thailand honderden verschillende stammen. Een groot deel hiervan komt voor rekening van Laos. In dit zeer dunbevolkte land is ongeveer de helft van de bevolking Lao-Lum. De Lao-Lum behoren tot de Thai-volken en wonen voor het grootste deel in de valleien rondom de Mekong, waar zij rijst verbouwen. Zij beleiden merendeels het boeddhisme. De voorouders van veel stammen in Zuidoost-Azië zijn vanuit Indonesië en Melanesië via het zuiden van China deze regio binnengekomen. Deze invloed is met name nog zichtbaar bij de bergvolkeren van Laos.

Godsdienst: de religie wordt gekenmerkt door twee godsdiensten. Het grootste deel van de bevolking behoort tot het boeddhisme. Dit zal iedereen die Laos bezoekt zeker opvallen. De andere godsdienst die men aantreft in Laos is het animisme. Het uitgangspunt van het animisme is de ziel. Daarnaast gelooft een animist dat er in het lichaam geesten huizen, en dat in veel natuurverschijnselen de geesten van voorouders spreken.

Kunst
Veel van de kunstuitingen in Laos zijn sterk beïnvloed door het boeddhisme. In de architectuur uit dit zich in de kloosters en tempels, die echter eenvoudiger aandoen dan die in Thailand. Ook in de beeldhouwkunst is Boeddha vaak het centrale thema. Muziek en dans Laos kent een eigen traditie wat betreft muziek en dans. Bij feestelijke gelegenheden wordt er traditionele muziek gemaakt en wordt er gedanst. Elke bevolkingsgroep heeft hierin haar eigen achtergronden. Een veel voorkomend muziekinstrument is de dubbele bamboefluit.

Economie

Het huidige economische bewind in Laos wordt gebaseerd op het kapitalisme. Toch behoort Laos tot de arme landen. Maar economische groei is zichtbaar. Zo'n 8 procent van het bodemoppervlak in Laos is geschikt gemaakt voor landbouw. De grond in Laos is overal vruchtbaar, dus de landbouw is een groeiende sector. Ook onder de grond is de bodem rijk, onder andere aan goud, koper, tin, zink, ijzer, kolen en zout. Veel Laotianen leven van de visserij. Eén van de snelstgroeiende economische sectoren is de toeristische sector.

Feestdagen

1 januari: Nieuwjaarsdag
6 januari: Pathet Lao dag
Februari: Buon Makkha Bu-saa (feest van de verlichting (volle maan))
Maart: Buon Khoun Kao (oogstfeest)
April: Buon Pimai (Laotiaans nieuwjaar)
Mei: Buon Visakha Puja (geboorte, verlichting en dood van Boeddha)
1 juni: Dag van de kinderen J
Juli: Buon Khao Phansaa (volle maan: begin vastentijd monniken)
13 augustus: Issara Lao dag ('bevrijd Laos' dag)
23 augustus: Bevrijdingsdag
September: Buon Khao Salak (offerande aan de overledenen)
Sep/okt: Buon Awk Phansaa (volle maan: einde van het vasten)
12 oktober: Bevrijdingsfeest (Franse overheersing)
2 december: Onafhankelijkheidsdag

Flora en Fauna

Ruim driekwart van Laos is bedekt met ongecultiveerde, natuurlijke gewassen. De helft van het land bestaat uit bos. Er wordt echter veel hout geëxporteerd, waardoor jaarlijks 300.000 hectare bos verloren gaat. Veelgevraagd hout is teakhout en Aziatisch rozenhout. Op Laos tref je veel fruitbomen; mango's en citrusvruchten worden in grote getalen verbouwd. Ooit werd Laos het land van een miljoen olifanten genoemd. Momenteel leven er echter naar schatting nog maar 500 olifanten in het wild. Behalve olifanten leven er in Laos onder andere tijgers, luipaarden, apen en antilopen. Ook in de lucht tref je een gevarieerd leven: zo'n 69 verschillende soorten vleermuizen en 450 verschillende soorten vogels.

Gebruiken

Religieuze aspecten moet gerespecteerd worden. Het is niet toegestaan om mensen uit Laos op het hoofd aan te raken. Het schudden van handen is niet zo gebruikelijk. De plaatselijke bevolking groet elkaar door hun handpalmen tegen elkaar te houden en licht met hun hoofd te knikken. In gesprekken wordt u geadviseerd om alle politieke onderwerpen te vermijden.

Geografie

Laos ligt in de tropen van Zuidoost-Azië. Het land grenst in het noorden aan China en Myanmar (Birma), in het oosten aan Vietnam, in het zuiden aan Cambodja en in het westen aan Thailand. Laos is ongeveer drie maal zo groot als Nederland en België samen, 236.800 vierkante kilometer in totaal. Door de rivier de Mekong is Laos een groen land, met veel bos. Daarnaast is een groot deel van het land heuvelachtig, soms zelfs bergachtig. De hoogste berg in Laos meet een hoogte van 2.820 meter.

Geschiedenis

De eerste inwoners waren immigranten vanuit Thailand en leden van de Hmong/Mien-stam. De eerste Laotiaanse vorstendommen werden in de 13e eeuw gesticht na de invasie van het zuidwesten van China door de Mongoolse troepen. In het midden van de 14e eeuw wilde een strijder van deze troepen, Fa Ngum, zijn eigen koninkrijk stichten nabij Luang Prabang. Hij noemde het Lan Xang, wat 'een miljoen olifanten' betekent. In het begin was het een bloeiend rijk, maar onder druk vanuit de omringende landen viel het uiteen in de 17e eeuw. Lan Xang werd verdeeld in drie strijdende koninkrijken, die gecentreerd liggen om Luang Prabang, Wieng Chan (het huidige Vientiane) en Champasak.

Tegen het einde van de 18e eeuw kwamen de meeste delen van Laos onder Thaise heerschapppij, maar ook de Vietnamezen probeerden om bepaalde delen te veroveren. Lan Xang wilde echter niet onder 2 heersers leven en verklaarde Siam (het huidige Thailand) de oorlog in 1820. Hierdoor kwamen de 3 Laotiaanse koninkrijken onder Thaise controle. Eind 19e eeuw stichtte Frankrijk het Franse Indochina in de Vietnamese provincies Tonkin en Annam. De Thaise regering 'gaf' daarna Laos aan de Fransen, die hier erg gelukkig mee waren. Op deze manier werd Laos door de Fransen gebruikt als buffer tussen de Franse kolonieën en Siam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette Japan Indochina. Een Laotiaanse verzetsgroepering, Lao Issara, probeerde de terugkomst van de Fransen na de oorlog tegen te houden. Laos werd in 1953 onafhankelijk. Er was echter nog steeds een conflict tussen de monarchisten, de neutralisten en de communisten in het land. Tijdens de Vietnam Oorlog, bombardeerden de Verenigde Staten de Noord-Vietnamese troepen op het Ho Chi Minh pad in Oost-Laos. Dit was het resultaat van een escalerend conflict tussen de monarchistische regering in Vientiane en de communist Pathet Lao, die in de oorlog aan Vietnamese kant vocht.

In 1973 werd een staakt-het-vuren overeengekomen, maar Laos had toen al de twijfelachtige eer van het meest gebombardeerde land in de geschiedenis van de oorlogsvoering. Na de val van Saigon in 1975 verlieten de meeste monarchisten het land, om voortaan in Frankrijk te gaan leven. Pathet Lao stichtte in december 1975 de Democratische Volksrepubliek Laos. Het land bleef de goede contacten met de Vietnamese communisten onderhouden, gedurende de tachtiger jaren. Veel particuliere bedrijven werden in deze periode gesloten, maar dankzij een versoepeling van de wet in 1989 en de tendens naar een vrije markt-economie zorgen voor een economische opleving. Laos verstevigde de banden met zijn buurlanden toen het in de ASEAN (Association of South East Asian Nations) werd opgenomen in juli 1997.

In 1998 werd de vorige Minister-President, Khamtai, President van Laos. Tegen het einde van de 20e eeuw was de economie in slechte toestand. De inflatie bedroeg meer dan 100 procent en de Kip is meer dan 500 procent in waarde gedaald. Het land startte een 'Visit Laos'-campagne om op deze wijze de aantrekkelijke dollar van de toeristen binnen te krijgen. Het was geen daverend succes, maar de Kip is weer wat toegenomen in waarde en de inflatie is wat minder hoog. Wat misschien belangrijker is: er zijn onofficiële berichten van afvallige Laotianen, die rammelen aan de ketenen van het Politbureau en van harde actievoerders van de zeer strenge Laotische Volksrevolutionaire partij.

Klimaat

Laos en Thailand hebben geen vier seizoenen zoals we die in Europa kennen. Het klimaat van deze landen wordt vooral bepaald door droge en natte tijden. Grofweg valt in de streken waar we doorheen reizen de regentijd van mei tot oktober en de droge tijd van november tot en met april. In de hoger gelegen gedeeltes van Laos ligt de temperatuur gemiddeld 10 graden lager dan in het laagland. De warmte in deze landen is over het algemeen droog en vermoeit niet teveel. Van november tot en met maart kan het 's morgens vroeg en 's avonds flink afkoelen. Met name bij een bootreis over de Mekong is het aan te raden om u hierop te kleden.

Landschap

Laos ligt in de tropen van Zuidoost-Azië. Het land grenst in het noorden aan China en Myanmar (Birma), in het oosten aan Vietnam, in het zuiden aan Combodja en in het westen aan Thailand. Laos is ongeveer drie maal zo groot als Nederland en België samen, 236.800 vierkante kilometer in totaal. Door de rivier de Mekong is Laos een groen land, met veel bos. Daarnaast is een groot deel van het land heuvelachtig, soms zelfs bergachtig. De hoogste berg in Laos meet een hoogte van 2.820 meter.

Politiek/Economie

Laos is pas sinds 1949 onafhankelijk. Frankrijk maakte jarenlang de dienst uit in Laos en Japan bezette het land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Direct na de onafhankelijkheid werd Laos het fysieke middelpunt van de oorlog tussen het communisme en het kapitalisme. Dit duurde tot en met 1975, toen Amerika zich terugtrok uit Vietnam. Vandaag de dag wordt Laos gezien als één van de meest stabiele en vredelievende staten in het Verre Oosten.

Religie

De religie wordt gekenmerkt door twee godsdiensten. Het grootste deel van de bevolking behoort tot het boeddhisme. Dit zal iedereen die Laos bezoekt zeker opvallen. De andere godsdienst die men aantreft in Laos is het Animisme. Het uitgangspunt van het Animisme is de ziel. Daarnaast gelooft een Animist dat er in het lichaam geesten huizen, en dat in veel natuurverschijnselen de geesten van voorouders spreken.

Taal

De voertaal in Laos is Laotiaans. Veel volkeren spreken daarnaast ook nog een eigen taal. Met Engels kun je steeds vaker terecht.
Terug naar boven