Malta informatie

Landeninformatie Malta

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat je vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Malta is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Er leven ongeveer 515.000 Maltezers op een oppervlakte van 316 km2. Meer dan de helft van de bevolking woont in het stedelijke gebied rond de hoofdstad Valletta en rond Sliema. Zo'n vijfentwintig dorpjes en stadjes zijn aan elkaar gegroeid.

Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn veel Maltezen, vooral werkloze jonge ongehuwde mannen, geëmigreerd. Dit kwam door het relatief grote inwoneraantal en het gebrek aan werkgelegenheid. Tussen 1948 en 1979 emigreerden er 141.660 Maltezers, terwijl er ongeveer 24.000 terugkwamen. Door de mengeling van culturen ziet men zowel Britse als Italiaanse en Arabische types.

Cultuur

Het Maltees is een Semitische taal, die sterk beïnvloed is door het Engels en het Italiaans. Sinds de onafhankelijkheid in 1964 is dit de nationale taal. De andere officiële taal is het Engels. Veel Maltezers spreken ook Italiaans vanwege de vele Italiaanse tv-zenders die op Malta ontvangen kunnen worden. Het Maltese alfabet heeft 29 letters, 5 klinkers en 24 medeklinkers.

De Maltese bevolking is in overgrote meerderheid rooms-katholiek. Op het kleine eiland zijn ongeveer 300 kerken te vinden die nog steeds goed bezocht worden. Sinds 1943 vormt Malta een zelfstandige kerkprovincie. Het dorpsfeest, de festa, waarop de plaatselijke patroonheilige wordt vereerd, is een mengeling van religie en werelds vertier. De processies en gigantische vuurwerken worden door veel toeristen bezocht. Tekenend is ook dat veel buschauffeurs op hun dashboard een met knipperende lampjes omgeven Mariabeeldje en bidprentjes hebben staan.

Flora en fauna

Bossen komen op Malta niet voor. De bomen, die nu nog voorkomen op het eiland, zijn door de mens aangeplant. Enkele soorten die voorkomen, zijn olijfbomen, cipressen, laurierbomen en amandelbomen. Ook dadelpalmen komen voor, maar hebben het zwaar door bodem en klimaat. Verder bestaat de begroeiing uit laag en doornig struikgewas. In de lente bloeien er enkele soorten bloemen, onder andere klaprozen, orchideeën en gladiolen. De nationale plant is de Maltese centaurie. Deze plant komt alleen op Malta voor en groeit op de klippen bij de kust. Kruiden als tijm, basilicum, oregano en munt komen ook veel voor.

Door de ontbossing, droogte en met name de jacht zijn de aantallen inheemse dieren erg verminderd. Zoogdieren die voorkomen zijn onder andere konijnen, wezels, vleermuizen en egels. Konijnen worden dan ook veel gegeten op het eiland. Beroemd is het Maltezer leeuwtje, een klein wit langharig hondenras dat al afgebeeld stond op Griekse vazen uit de oudheid.

Geografie

Malta is over het algemeen heuvelachtig, in het oosten echter vrij vlak en in het westen wat hoger. Het hoogste punt ligt op 305 meter boven de zeespiegel. Er zijn geen bergen, meren en rivieren en het eiland ziet er rotsachtig en kaal uit, met name in de zomer. Alleen in de maanden maart tot en met mei ziet het eiland er wat groener en vriendelijker uit door de regen die dan valt. De kust van Malta is rotsachtig met hier en daar een zandbaai. In het oosten komen grote baaien voor die uitstekende natuurlijke havens vormen.

De naam ´Malta´ is afgeleid van het Fenicische woord ‘malet’,dat toevluchtsoord betekent. Het refereerde aan de vele getijloze vluchthavens van het eiland. In een ver verleden was Malta overdekt met bossen, maar die zijn al in de oudheid gekapt voor brandhout, scheepsbouw en akkerbouw. Nadat het bos verdwenen was, sloeg de erosie snel toe en dat resulteerde in het huidige landschap. Gozo ziet er groener en heuvelachtiger uit. De grond is hier vruchtbaarder dan op Malta door de aan de oppervlakte liggende kleilaag. Die houdt het water vast en vormt zo goede landbouwgrond. Het eilandje Comino heeft weer een droog en kaal landschap.

Geschiedenis

De eerste Maltezers waren boeren die vee hielden en wat aardewerk maakten. Ze kwamen rond 5200 v. Chr. waarschijnlijk van Sicilië. In deze tijd leefden de mensen nog in grotten. Aan deze vroegste beschaving kwam ca. 4100 v. Chr. een einde. Rond die tijd verlieten de mensen de grotten en gingen in kleine dorpjes wonen. Ongeveer 3600 v. Chr. kwamen mensen naar Malta van de megalietcultuur. Ze maakten gebouwen van grote stenen, te vergelijken met Stonehenge in Engeland. Bijzonder is dat deze tempels de oudste vrijstaande gebouwen ter wereld zijn.

Een ander opvallend overblijfsel uit de prehistorie zijn de enorme "karrensporen". De sporen liggen ca. 1,30 m. uit elkaar en zijn tot 75 cm diep en vormen een nog steeds onopgelost raadsel.Malta is door zijn ligging altijd een fel begeerd eiland geweest om controle over het omliggende gebied te kunnen uitoefenen. Daardoor zijn er overblijfselen te vinden van vroegere beschavingen, zoals het Romeinse Rijk, de Arabieren, de Johannieters en de Britten. De Britten hadden het tot de onafhankelijkheid in 1964 voor het zeggen.

De Britse invloed is nog overal zichtbaar op Malta, bijvoorbeeld in de taal, het politieke systeem, de rechtspraak, de scholen en het linksrijdende verkeer. Als vitale Britse oorlogsbasis had Malta tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden van luchtbombardementen.De laatste periode waarin de strategische ligging van Malta voluit aan bod kwam, was deze laatste Wereldoorlog. De Maltezer bevolking onderging een vreselijke tijd gekenmerkt door bombardementen en hongersnood. Malta hield stand en na de Tweede Wereldoorlog kreeg het gehele volk het Engelse kruis van verdienste.

Klimaat

Malta heeft een mediterraan klimaat met een droge, lange zomer, die duurt van april tot en met oktober. In de zomermaanden is de gemiddelde temperatuur 26°C. Het winterseizoen, van november tot en met maart, is erg mild met een gemiddelde temperatuur van 12°C. Toch is het goed mogelijk dat het in november overdag nog 25°C wordt. De neerslag, meestal korte hevige buien, valt normaal van eind september tot eind april en bedraagt gemiddeld 500 mm per jaar. 's Zomers waait vaak de sirocco, die de temperatuur soms tot 40°C doet stijgen en waardoor het onaangenaam benauwd wordt.

Politiek

Malta is een jonge republiek. Op 13 december 1974 werd de archipel overeenkomstig de grondwet van 1964 uitgeroepen tot republiek. Dit was na 260 jaar de Britse vlag te hebben gediend. De laatste Britse troepen vertrokken in maart 1979. Malta maakt sinds de onafhankelijkheid deel uit van de Common Wealth, oftewel het Britse Gemenebest. Het is land echter militair neutraal.Malta werd tot in de jaren tachtig beschouwd als een ontwikkelingsland, maar kende daarna een spectaculaire economische groei.

De eilandeconomie is niet erg sterk, maar redelijk stabiel. Dit is vooral te danken aan het toerisme. De overheid is de grootste werkgever. Sinds 1987 wordt geprobeerd buitenlandse investeerders aan te trekken door middel van zeer gunstige fiscale voorwaarden en Malta te ontwikkelen tot een internationaal financieel centrum. Malta’s centrale ligging tussen Afrika, Europa en het Midden Oosten is daarvoor natuurlijk uitermate geschikt.

Sinds 1974 is Malta een republiek met aan het hoofd een president. Deze wordt door het parlement (Huis van Afgevaardigden) gekozen voor een ambtstermijn van vijf jaar. De president benoemt het parlementslid, dat een meerderheid van het parlement achter zich heeft, tot premier. De premier benoemt de overige ministers en staatssecretarissen, die wel parlementslid dienen te zijn. Er is een aparte minister die de belangen van Gozo behartigt. De maximale zittingsduur van het parlement is vijf jaar.

Malta kent geen bestuurlijke indeling in provincies en gemeenten, maar is van oudsher verdeeld in parochies. Sinds 1966 zijn er maar twee politieke partijen in het parlement overgebleven: de Malta Labour Party, en de christen-democratische Partit Nazzjonalista (PN). De PN regeert sinds 1987, is pro-Westers en pro-Europa, en vindt haar aanhang vooral onder de academici, de geestelijkheid, de burgerij, de middenstand en de boeren, maar telt ook redelijk wat arbeiders. De partijen spelen een grote rol in het dagelijks leven. Zo vertegenwoordigen de kranten het standpunt van één van de twee partijen.