Mauritius informatie

Landeninformatie Mauritius

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Mauritius heeft ongeveer 1.350.000 inwoners en de bevolking groeit met ongeveer 1% per jaar (2000: 0,89%). Iets minder dan de helft van de bevolking woont in de steden. De bevolkingsdichtheid is groot, namelijk 634 inwoners per km2. Mauritius is daarmee één van de dichtstbevolkte landen ter wereld.
Bijna 40% van de bevolking is onder de 21 jaar. De levensverwachting is gemiddeld 71 jaar. De bevolking is niet alleen zeer jong, maar is ook een interessante mixture van vele rassen: Chinezen, Fransen, moslims, Creolen en Indiërs.

Hindoes vormen bijna 50% van de Mauritiaanse bevolking en zijn in alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd. Een kwart van de bevolking is katholiek die vaak van gemengd Europees-Afrikaanse afkomst zijn. Ze behoren over het algemeen tot het armere gedeelte van de bevolking. De meeste Creolen wonen in het zuidelijke deel van Mauritius.

Moslims komen uit Pakistan, India en Arabische landen en betrekken ongeveer 15% van de bevolking.
De Chinezen vormen een kleine minderheid, ongeveer 3% van de bevolking. Deze groep bestaat voor en groot deel uit handelaren en horen over het algemeen bij de rijke klasse.

De mensen van Europese, vaak Franse, afkomst zijn afstammelingen van de kolonisten uit de achttiende eeuw en vormen ongeveer 3% van de bevolking. Ze werken meestal in het toerisme en bij de overheid. De Mauritiaanse levensstandaard ligt ver boven het Afrikaanse gemiddelde.

Onderwijs
Zowel het basis- als het middelbaar onderwijs op Mauritius is gratis. Onderwijs is niet verplicht op Mauritius, maar 95% van de kinderen bezoekt de school. Verder vervolgonderwijs bestaat uit lager en hoger technisch onderwijs en een lerarenopleiding. Enkele duizenden studenten bezoeken de University of Mauritius die sinds 1965 gevestigd is in Le Réduit. waar administratief, landbouw en technisch onderwijs gevolgd kan worden.

In Moha zit sinds 1970 het Mahatma Gandhi Institute. Dit instituut probeert de Indiase cultuur te bewaren en uit te dragen. Men geeft diploma-cursussen zowel voor kinderen als voor volwassenen op het gebied van Indiase muziek, dans, kunst taal en filosofie.

Taal
De officiële talen op Mauritius zijn het Engels en het Frans. De omgangstaal is echter vooral het Creools dat iedereen spreekt en verstaat. Er zijn maar ongeveer 3000 mensen die thuis Engels praten. Het Frans wordt gesproken door een elitaire groep en alleen op formele bijeenkomsten. In het onderwijs wordt overwegend Frans gebruikt. De kranten zijn ook voor een groot deel in het Frans geschreven. Hoewel het Creools de moedertaal is van ca. 86% van de bevolking, is het geen officiële taal, wordt het niet onderwezen op de scholen, is er geen grammatica en zijn er geen spellingsregels.

Dat de oorsprong van het Creools voornamelijk in het Frans ligt getuigen de volgende uitdrukkingen:
Hoeveel kost het? - Kumien sa?
Ik begrijp het niet - Mwa pa kompran
Ik wil hier blijven - Mwa pay restay
Wat is dit? - Ki etay sa?
Het Creools van Mauritius is niet te vergelijken met het Creools in het Caribische gebied.

Cultuur

Op Mauritius leven diverse bevolkinggroepen, Creolen, Indiërs en Chinezen, al vele eeuwen harmonieus samen. De officiële taal is Engels maar de meeste mensen kunnen zich het beste verstaanbaar maken met de Franse taal. Verder wordt er ook Creools, Hindi, Tamil, Sanskriet en Cantonees op Mauritius gesproken.

De belangrijkste godsdienst op Mauritius is het Hindoeïsme. Ongeveer 50% van de Mauritianen zijn, meest orthodoxe, Hindoes. Er staan meer dan 150 tempels op het eiland. Het belangrijkste feest van de Hindoes is het Maha-Shivaratree-feest in februari. Meer dan 300.000 Hindoes komen op deze dag bij elkaar.

Het christendom was de eerste religie op Mauritius en op dit moment is ongeveer 30% van de bevolking aanhanger van een christelijke groepering. Er zijn ongeveer 250.000 rooms-katholieken en verder nog o.a. Anglicanen, Presbyterianen, Adventisten, Jehova's en Methodisten. Op het eiland Rodrigues is ongeveer 97% van de bevolking rooms-katholiek.

Moslims vormen ongeveer 17% van de bevolking. De meeste Mauritianen van Chinese afkomst zijn rooms-katholiek geworden. Er zijn nog maar ongeveer 3000 boeddhisten en enkele tientallen confucianisten.

Mauritius is een zeer geschikt eiland om te gaan trouwen. De omgeving is beeldschoon en de hotels die men er aantreft zijn van goede kwaliteit. Tevens zijn de hotels ingespeeld op huwelijken, alhoewel er altijd maar één huwelijk per hotel per dag is. Sommige hotels hebben bijna dagelijks een huwelijk, anderen maar af en toe. Een huwelijksvoltrekking is altijd rond 4 uur. Dit heeft te maken met het feit dat de ambtenaar overdag op een kantoortje zit, waar hij niet vandaan mag. Na zijn werk komt hij dan naar het hotel voor de huwelijksvoltrekking. Voorafgaand aan het huwelijk dienen bruid en bruidegom zich te vervoegen in Port Louis voor het tekenen van een affidafit. U dient dus al minstens drie werkdagen op Mauritius te zijn, voordat u kunt trouwen.

Flora en Fauna

Flora
Op de Maskarenen komen ongeveer 700 soorten planten en bloemen voor die nergens anders op de wereld voorkomen. Meer dan 300 daarvan komen alléén nog op Mauritius voor. Vernietiging van de ecosystemen en leefomgevingen hebben er echter voor gezorgd dat verschillende soorten zéér zeldzaam zijn geworden.

Van sommige soorten bestaan in het wild nog maar enkele exemplaren! Slechts 1% van alle bomen op Mauritius bestaan nog uit de hardhouten soorten die vroeger op Mauritius veel voorkwamen. Ze zijn alleen nog te vinden in het Black River Gorges National Park. Beroemd is het Mauritiaanse ebbenhout, het donkerste hout ter wereld. Andere indrukwekkende bomen zijn de Indiase banyan en de prachtige rode bloemen dragende flamboyant. Mauritius is grotendeels met oerbos bedekt geweest, dat echter goeddeels door kaalslag verdwenen is.

Er zijn 89 soorten orchideeën op Mauritius te vinden. Negen daarvan komen alleen nog op Mauritius voor. De anthurium is een veel voorkomende bloem die zelfs al wordt geëxporteerd. Zeven soorten palmen komen alleen nog op Mauritius voor, waarvan er van twee nog maar één exemplaar in het wild voorkomt.

De nationale bloem van Mauritius is de "Boucle d'Oreille", die in het wild alleen nog voorkomt op een particulier terrein. De stranden van Mauritius worden niet zozeer omgeven door palmen als wel door casuarina's. Eucalyptusbomen zijn aangeplant in plaats van het verdwenen inheemse bos.In het Black River Gorges National Park probeert men een deel van de natuurlijke vegetatie van het Mauritius te behouden.

Fauna
De beroemdste vogel van Mauritius is de dodo, een groteske tot de duiven behorende loopvogel die al snel nadat de Hollanders op Mauritius arriveerden, werd uitgeroeid. Eenzelfde lot deelden de reuzenschildpadden. Voor de kust van Mauritius leven walvissen, dolfijnen en karetschildpadden. Tussen het koraal leeft de vervaarlijk uitziende, maar ongevaarlijke reuzenmoeraal. Vissers uit de hele wereld maken elk jaar weer jacht op de blauwe koolvis.

De dierenwereld in de wateren en lagunes rond Mauritius wordt ernstig bedreigd door toeristische motorboten, vissers, duikers en milieuverontreiniging. Bijzonder zijn de acht reptielensoorten van Round Island waarvan er drie met uitsterven bedreigd worden: de Telfair's hagedis, de Round Island-gekko en de geschubde boa.

Geografie

Mauritius, een paradijs voor duikers en zonaanbidders ligt midden in de Indische Oceaan. Door de constante temperaturen en het minimale tijdsverschil is het droomeiland het gehele jaar door een betoverend reisdoel. Toch biedt dit kleine land de vakantieganger nog veel meer, zoals: culturele en gastronomische diversiteit, kwalitatief hoogwaardige accommodaties en de uitzonderlijk vriendelijke Mauritianen.

Mauritius ligt op zo’n 2.000 km. voor de Afrikaanse kust. Naar Madagaskar is het een kleine 800 km. Het eiland heeft een oppervlakte van ca. 1.900 km2, en meet 64 x 47 km. Dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van de provincie Utrecht. De eilanden Rodrigues (104 km2) en Agalega (71 km2) behoren ook tot de Republiek Mauritius.

Geschiedenis

De bewogen geschiedenis van het kleine tropeneiland in de Indische Oceaan heeft in de loop der eeuwen zijn stempel gedrukt. Mensen uit alle windstreken hebben Mauritius gevormd. Zij arriveerden als veroveraars, slaven of arbeiders. Tegenwoordig wonen de nazaten van Indiërs, Afrikanen en Europeanen vredig dicht opeen. De diversiteit aan culturen, religies en talen in een dichtbevolkt gebied is een van de bijzondere kenmerken van Mauritius en is uniek in de wereld.

De Portugezen (1512-1598)
Alhoewel het onbewoonde eiland al in de vroegste geschiedenis bij Arabische zeevaarders bekend was, komt Mauritius pas in het begin van de 16e eeuw voor op de Portugese zeekaarten onder de naam Mascarenhas. De Portugezen wilden zich niet op het afgelegen en dicht beboste eiland vestigen, maar lieten er geiten en varkens los, opdat zij op hun weg naar Indië op deze proviandvoorraad konden terugvallen.

De Hollanders (1598-1710)
De Hollandse zeelieden ontdekten de strategische betekenis van het eiland en haar rijkdom aan edele houtsoorten. Zij koloniseerden het eiland aan het eind van de 16e eeuw en begonnen het uit te nutten. Zij noemden het eiland Mauritius naar hun stadhouder Maurits van Nassau en stuurden op 20 september 1598 hun eerste expeditie aan land. De edele houtsoorten trokken echter ook andere zeevarende naties aan en zekerheidshalve besloten de Hollanders in 1638 om het eiland officieel te annexeren. Het inwonertal van de kolonie kwam nooit uit boven de 200 Hollanders plus ca. 1000 slaven uit Afrika, Madagaskar of Java. Aan het begin van de 18e eeuw werd de kolonie opgegeven en verlieten de meeste bewoners het eiland.

De Fransen (1715-1810)
De jaren daarna gebruikten piraten Mauritius als steunpunt tijdens hun rooftochten op de Indische oceaan. Dit hinderde de Fransen op hun handelsrouten. In 1975 namen zij Mauritius officieel in bezit en noemden het Ile de France (eiland van Frankrijk). Twintig jaar later begon de bloeitijd van het eiland als handelssteunpunt en als strategisch belangrijke vestiging. De nieuwe gouverneur Mahé de Labourdonnais versterkte dit voor de Franse Oost-Indische Compagnie, liet de haven vergroten en de eerste suikerraffinaderijen oprichten. Mauritius werd een belangrijk tussenstation op de specerijenroute van de zeilschepen van Indonesië en India naar Europa. De suikerrietstekken werden op Mauritius geplant, om ze daarna naar de plantages op Madagaskar of Zanzibar te brengen. Langzamerhand kon de gestaag groeiende bevolking in haar eigen onderhoud voorzien. Tegen het einde van de 18e eeuw telde Mauritius 48.000 inwoners. Ondanks dat de slavernij in 1794 officieel in Frankrijk was afgeschaft, werd dit beleid niet op dit verre eiland uitgevoerd.

Rodrigues
Het kleinere eiland Rodrigues, ca. 560 km. van Mauritius verwijderd, werd toen strategisch belangrijk. Lange tijd lag Rodrigues onopgemerkt en ver af van de handelsroutes in de Indische Oceaan. Door deze geïsoleerde ligging werden de afzonderlijke kolonisatie-pogingen van de Hollanders en de Franse Hugenoten snel gestaakt. In 1725 namen de Fransen officieel bezit van Rodrigues maar slechts een aantal kolonisten met hun slaven, die voornamelijk van visserij en veeteelt leefden, bevolkten dit eiland. Begin 19e eeuw gebruikten de Engelsen Rodrigues als steunpunt bij de verovering van Mauritius. In 1814 werd Rodrigues officieel een Britse kolonie.

De Engelsen (1810-1968)
Al in 1748 hadden de Engelsen voor de eerste keer tevergeefs geprobeerd Mauritius te veroveren. Tijdens de zeeslag tegen Napoleon aan het begin van de 19e eeuw werden de Fransen steeds meer teruggedrongen. Op 29 november 1810 landden de Engelsen aan de noordkust van Mauritius en bleef de Franse gouverneur niets anders over dan het eiland over te dragen. Langzamerhand werd de grondwet naar het Britse systeem omgebogen en kreeg Mauritius haar oude naam terug. Tijdens de Vrede van 1815 werd het eiland officieel aan de Engelsen overgedragen.

Klimaat

Het tropische zeeklimaat op Mauritius is op zich vrij gelijkmatig maar kan plaatselijk zeer verschillen. Zo is het aan de kust het warmst en kan het op het centraal plateau op hetzelfde moment vijf graden koeler zijn. Opmerkelijk is ook dat het aan de kust droog is terwijl het in het binnenland regent, en vice versa. En dat voor een eiland dat maar 58 bij 47 kilometer meet. Ook het weer aan de oost- en westkust kan op hetzelfde moment verschillen.

De hoogste temperaturen worden gemeten van januari tot april, tussen de 25 en 35° graden Celsius. Dit is ook de tijd van de cyclonen waardoor Mauritius gemiddeld één keer in de vijftien jaar direct getroffen wordt. Mauritius heeft wel vaker te maken met enkele dagen van hevige regenval, als restverschijnsel van cyclonen die in buurt gewoed hebben.

Er is geen regentijd, het kan elke dag overal gaan regenen. De Mauritiaanse "winter" duurt van juli tot september als het niet warmer wordt dan 24°C overdag en 16°C 's nachts. Voor Europeanen is dit een perfecte temperatuur. Bovendien valt er dan minder regen en is het minder drukkend warm. In de hoofdstad Port Louis valt gemiddeld ongeveer 200 mm regen in de maanden januari tot april. In september tot november valt gemiddeld ongeveer 40 mm. Het aantal dagen met regen varieert in Port Louis van 15 in oktober tot 24 in juli. De temperatuur van het zeewater schommelt tussen de 22 en 27°C.

Politiek/Economie

Mauritius is een parlementaire democratie en heeft een grondwet die met het Britse systeem overeenkomt. Mauritius was de eerste democratie in Afrika en blinkt uit door haar vredige en democratische regeringsgeschiedenis. De minister-president is staatshoofd. Sinds september 2000 bestaat de regering uit een coalitie van de Mouvement Socialist Mauricien (MSM) en de Mouvement Militant Mauricien (MMM) met aan het hoofd minister-president Sir Anerood Jugnauth.

De economie van Mauritius is grotendeels gebaseerd op de suikerindustrie, het toerisme en de textielindustrie. Meer dan 50% van de totale oppervlakte van het eiland is bestemd voor de suikerplantages. 95% van de rietsuikerproductie wordt geëxporteerd en is van grote betekenis voor de economie. De tweede bron van inkomsten is de textielindustrie.

De op Mauritius geproduceerde textiel wordt voornamelijk geëxporteerd naar Italië, Frankrijk, USA, Duitsland en Groot-Brittannië. Sinds 1970 zijn de fabrieken die voornamelijk voor de export produceren van belasting vrijgesteld. Verder is het toerisme van groot economisch belang door de werkgelegenheid en de buitenlandse deviezen die het met zich mee brengt.