Mongolië informatie

Landeninformatie Mongolië

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

In Mongolië wonen ruim 2,7 miljoen mensen (2008). De bevolkingsdichtheid is extreem laag en bedraagt ongeveer 1,7 inwoners per vierkante kilometer. Bijna alle Mongolen zijn van authentiek Mongoolse afkomst, en velen van hen zijn nomaden. 85% van de bevolking behoort tot de Khalkha. Van de bevolking hangt 96% het Tibetaans Boeddhistisch Lamaïsme aan, maar het aantal belijdende is slecht zeer klein. Verder zijn er aanhangers van de Islam (4%), het Sjamanisme en het Christendom.
De meeste Mongolen zijn in feite atheïsten, met een vleugje Tibetaans Boeddhisme vermengd met Shamanisme. Dit moge de volledige godsdienstvrijheid verklaren en het feit dat vele sekten in Mongolië actief zijn.

Taal
Meer dan 90% van de bevolking spreekt het Khalkha, dat vooral voorkomt in het centrum en het zuiden van het land. Het geldt tevens als de standaardtaal die op de scholen onderwezen wordt.
In het noorden wordt het Buryat gesproken. In het westen en noordwesten spreekt men een reeks dialecten, die alleen in Mongolië voorkomen.

Talen die minder gesproken worden, zijn het Kazach (4%), Chinees, en Russisch, maar er nog andere talen. Doordat Mongolië tussen 1918 en 1989 nauw verbonden was met de Sovjet Unie, kunnen Mongolen (+35 jaar), die een opleiding genoten hebben meestal redelijk goed Russisch spreken en het cyrillische schrift lezen. Jongere Mongolen spreken vaak goed Engels, maar minder goed Russisch. Zij kunnen allen het cyrillisch lezen, omdat dit nog steeds het officiële schrift is.

De Mongolen leiden veelal een nomadisch bestaan, zijn erg gastvrij en gunnen u graag een kijkje in hun leven. Ondanks dat de laatste jaren steeds meer mensen in de stad zijn gaan wonen, leven de tradities op de steppes voort. De bevolking leeft traditioneel in een Gert/Yurt, een grote witte vilten tent. Ook in de hoofdstad Ulaanbaatar zult u deze tenten aantreffen.

Cultuur

Sinds 1991 is het beoefenen van religie, zoals Tibetaans Boeddhisme en traditioneel sjamanisme weer toegestaan en zijn er weer enkele kloosters ingericht. De verering voor de Dalai Lama is bijzonder groot onder de bevolking, hetgeen blijkt uit het vaak voorkomen van zijn portret in de inrichting van de Yurts. De Mongolen hebben een sterk religieus bewustzijn (maar zijn niet echt religieus actief) en hebben veel respect voor dieren en planten.

In Mongolië zijn met name volksdansen en oude ambachten zeer geliefd. In Ulaanbaatar worden in de theaters geregeld culturele voorstellingen uitgevoerd en de Mongolen zingen graag en een veelvoorkomend onderwerp is de natuur. Typisch Mongools is het Khoomi-gezang; de diverse keelklanken van de mannen komen nergens anders ter wereld voor. Mongoolse muziek wordt vaak, samen met een kleine en een grote trommel, gemaakt met behulp van een kleine viool en luit,

De belangrijkste vaststaande feestdagen van Mongolië zijn:
* 1 januari Nieuwjaar
* 8 maart Vrouwendag
* 1 mei Dag van de Arbeid
* 1 juni Dag van de Moeder en het Kind
* 11 juli Verjaardag Revolutie
* 26 november Onafhankelijkheidsdag
* 8  december Oudejaarsavond

Houd er rekening mee dat, op deze data, banken, winkels en overheidsgebouwen veelal gesloten kunnen zijn.

Flora en Fauna

Mongolië bestaat voornamelijk uit grasland, bossen en woestijn en slechts iets meer dan de helft van het land is bedekt met gras, dat gebruikt wordt om kuddes geiten, schapen en Yaks te laten grazen. Een achtste van het land bestaat uit bos, vooral naaldbomen en berken. Een derde van Mongolië bestaat uit woestijn, maar dat zijn geen grote zandvlaktes, maar grote vlaktes met woestijnplantjes. De Gobi woestijn beslaat een groot deel van het zuiden van Mongolië.

Er zijn veel wilde dieren, die soms, door nomaden getemd, in kuddes worden gehouden. In het zuiden van Mongolië werden enkele jaren geleden nakomelingen van Przewalskipaarden uitgezet. Daarnaast komen er vooral grote kuddes schapen, geiten, kamelen, paarden en runderen voor, die door de Mongolen gehouden worden voor hun melk en vlees.

Geografie

Mongolië is gelegen in Noord Azië tussen China en de Russische Federatie en dit zijn tevens de landen waaraan Mongolië grenst. De oppervlakte van Mongolië is 1.565.000 vierkante kilometer en daarmee is Mongolië 45 keer zo groot als Nederland. Mongolië is één van de meest hooggelegen landen ter wereld (het ligt gemiddeld 1580 meter boven de zeespiegel). In het midden en noorden van Mongolië liggen veel bergen; de Khangai bergen en de Mongoolse Altai bergen. Ten noordoosten van hoofdstad Ulaanbataar ligt de bergketen Khentti Nuruu, de hoogste bergen in het oosten van het land.

Mongolië heeft veel meren met zout of zoet water. In het zuidelijke en centrale gedeelte ligt een gedeelte van de Gobi woestijn. De rivieren in de noordelijke helft monden uit in de Noordelijke IJszee en de Grote Oceaan. De rivieren in de zuidelijke helft vallen droog in de Gobi of monden uit in zoutmeren. In de Gobi Woestijn zijn fossiele eieren van dinosauriërs gevonden.

Geschiedenis

De Mongoolse staat werd in 1203 gevormd onder leiding van Genghis Khan en zijn nazaten veroverden een groot territorium, waarvan de veroveringen door Genghis Khans kleinzoon, Kublai Khan, en de vestiging van de Yuan Dynastie in China (1279-1368) het meest berucht zijn. Het immense Mongoolse rijk strekte zich uit van Korea tot Hongarije en figureert in de verhalen van Marco Polo en andere reizigers uit die tijd als het China van de Mongolen. Dit imperium stortte echter al na enkele decennia ineen. Vanaf de zeventiende eeuw werd Mongolië als een buitengewest door China bestuurd.

Van 1912 tot 1919 was het een autonome staat onder Russisch protectoraat en van 1919 tot 1921 wederom een Chinese provincie. In 1921 veroverden Sovjet en Mongoolse soldaten de hoofdstad Ulaanbaatar (toen nog Ulan Bator geheten) en in augustus van dat jaar werd de onafhankelijkheid van Mongolië uitgeroepen.

Toen in 1924 de theocratische heerser, de achtste Levende Boeddha, stierf, werd het zoeken naar zijn gereïncarneerde opvolger verboden. Datzelfde jaar werd de Mongoolse Volksrepubliek uitgeroepen: na de Sovjet-Unie de tweede marxistisch-leninistische staat ter wereld. De leidende partij was de communistische Mongolian People’s Party (MPP), die in 1925 omgedoopt werd in Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP). Met de komst van Stalin (1924) nam de sovjetinvloed verder toe en ging Mongolië gebukt onder een waar terreurbewind van de communisten, dat vooral gericht was tegen de boeddhistische monniken en tegen de boeddhistische kloosters. Duizenden monniken werden gearresteerd en ter dood gebracht.

Hoewel formeel onafhankelijk, is Mongolië vanaf 1924 politiek en economisch nauw verbonden geweest met de Sovjet-Unie. De economie werd ingericht volgens de beginselen van de centrale planning en het land werd omgevormd tot grondstoffenleverancier van de Sovjet-Unie. In ruil daarvoor nam Moskou het chronisch tekort op de handelsbalans en de begroting voor zijn rekening. Aan deze situatie, die de basis vormde van de Mongoolse staatshuishouding, kwam in 1991 een abrupt einde toen de subsidiekraan vanuit Moskou werd dichtgedraaid. De Sovjet-Unie beëindigde zowel haar financiële als haar technische steun, alsook alle exporten en vroeg vanaf dat moment betaling in harde valuta voor haar uitvoer naar Mongolië.

Daaraan was in december 1989 de vorming van de Mongoolse Democratische Unie (MDU) voorafgegaan. Deze politieke beweging kwam voort uit de studentendemonstraties, die in die maand waren begonnen en waarbij een meerpartijendemocratie werd geëist. Een hongerstaking van elf MDU-aanhangers leidde in maart 1990 tot de val van de communistische regering.

Klimaat

Het klimaat in Mongolië kent vele pieken en dalen. Zomer kan het in het zuiden wel +40 gr. Worden, maar gemiddeld is het in de zomer in Mongolië ongeveer vijftien graden. Van oktober tot april kan het wel -30 gr. worden. De winter, in het koude noorden, (temp.tot -50 gr,) is in Ulaanbaatar erg lang en erg koud.

Het voorjaar valt van mei tot juni, het kan dan regelmatig hevig stormen. Het milde regenseizoen valt in juli, augustus en september. Van juli tot september is het ook zomer. Het is dan aangenaam, maar niet erg warm, maar dan valt wel de meeste regen.Politiek/Economie

Tot 1990 was Mongolië een communistische éénpartijstaat en heette het land Volksrepubliek Mongolië. De regering was gemodelleerd volgens het Sovjetsysteem en alleen de communistische partij (MPRP) had officiële toestemming om te functioneren.

Na een periode van instabiliteit (onder de communistische leiding) werden in 1990 democratische hervormingen doorgevoerd en sinds 1991 is Mongolië dan ook omgevormd tot een democratie naar westers model en kent een vrije markteconomie. In 1992 kwam er ook een nieuwe grondwet.

Mongolië behoort met een gemiddeld jaarinkomen van US$ 641,- per hoofd van de bevolking (2004) tot de landen met een laag inkomen en kent een werkloosheid van circa 14 % (2006). De economie van Mongolië is vooral gebaseerd op de traditionele activiteiten, zoals landbouw, veeteelt (runderen, paarden, geiten, schapen, kamelen) en mijnbouw, maar het grootste deel van de bevolking leeft van veeteelt.

De vaak extreme weersomstandigheden maken het extra moeilijk om een economische groei te creëren. Daarnaast is de binnenlandse afzetmarkt zeer beperkt en vormen de gebrekkige infrastructuur en beperkte transportmogelijkheden een grote belemmering voor de productie voor buitenlandse markten.