Vakantie Chitwan

Dit park, dat ligt op slechts 155 kilometer afstand van Kathmandu, wordt ook wel het mooiste wildpark van Azië genoemd. Vanaf de 19e eeuw was dit gebied het centrum voor jachttrips, die werden georganiseerd door Britse en Nepalese aristocraten. Koning George V en zijn zoon Edward VIII bezochten nooit Kathmandu, maar vonden wel de tijd om vele dieren om het leven te brengen. Zo slachtten zij op een 11-dagen durende safari in 1911 ongeveer 39 tijgers en 18 neushoorns af.

In die tijd was dit echter niet een heel groot probleem, maar na een succesvolle campagne tegen malaria in 1954 werd het bestaan van tijgers en neushoorns al snel bedreigd. Door het verdwijnen van malaria, steeg de interesse voor dit vruchtbare gebied namelijk snel bij de boeren bevolking. In grote getale spoedden zij zich naar Chitwan en kapten vele bossen om het zo verkregen land te gebruiken voor de landbouw.

Het leefgebied van de tijgers en neushoorns kromp bijna per minuut en in 1973 waren er nog ongeveer 100 neushoorns en 20 tijgers over. In 1964 drong echter reeds het besef door dat deze prachtige dieren op het punt stonden om uit te sterven. Vrijwel gelijk werden ongeveer 22.000 mensen gedwongen het gebied van Chitwan te verlaten en werd het Nationale Park Chitwan in 1973 uitgeroepen.

Op dit moment leven er weer ongeveer 400 neushoorns in het park en 80 tijgers. Daarnaast bestaan er ook andere wildsoorten als olifanten, buffels, panters, hyena’s, beren, bizons, slangen, zwijnen, herten en krokodillen en bijna 400 verschillende typen vogels. Toch zal je over een groot portie geluk moeten beschikken als je enkele van deze bedreigde diersoorten werkelijk wilt aanschouwen. Doordat er relatief gezien toch nog weinig dieren leven en het gras bijzonder hoog is, is de kans klein dat je iets spectaculairs te zien krijgt.

We bezoeken deze plaats tijdens de volgende reizen