Noorwegen informatie

Landeninformatie Noorwegen

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Het aantal inwoners in Noorwegen bedraagt ongeveer 4,4 miljoen, daarmee is Noorwegen het meest dunbevolkte land van Europa. Er wonen gemiddeld 13 mensen op één vierkante kilometer. Noorwegen is zo dunbevolkt door de massale migratie, die al jaren aan de gang is. In de loop der eeuwen hebben talloze Noren hun geluk elders gezocht. De bevolking van Noorwegen stammen voor het grootste gedeelte van het Noordse ras, die afstammen van de Vikingen. Daarnaast wonen er twee etnische minderheden in het noorden van het land, namelijk: de Lappen en Finnen. Het merendeel van de bevolking woont op het platteland, in plaatsen met minder dan 10.000 inwoners.

Cultuur

De Noorse cultuur is een cultuur met veel folklore. Uit de Vikingtijd zijn veel overblijfselen te vinden en de verhalen van de Vikingen leven voort in de vele mythes en sprookjes. In Noorwegen worden officieel twee talen gesproken: bokmål en het nynorsk. De eerste is een overblijfsel van de Deense overheersing van meer dan 400 jaar. Dit is Oud-Deens met een Noorse invloed. Nynorsk is een taal die nog het meest lijkt op de taal die de Vikingen ooit hebben gesproken. Noorwegen staat bekend als beste land om in te wonen: het land heeft de hoogste levensstandaard. De Noorse cultuur komt op verschillende manieren tot uiting. Behalve in muziek en literatuur komt de cultuur ook tot uiting door de traditionele kledingdracht, bunads, die met veel trots worden gedragen bij speciale gelegenheden zoals bruiloften en nationale feestdagen. Typisch uit de Noorse keuken zijn natuurlijk visspecialiteiten: gerookt, gestoofd, gekookt of gemarineerd. Ook vlees heeft zijn draai in de Noorse keuken gevonden, typische Noordse gerechten zijn onder meer met rendieren-, eland- of lamsvlees. Het nationale gerecht uit Noorwegen zijn vleesballetjes: kjøttkaker.

Economie

Aan het eind van de jaren ’60 van de vorige eeuw werd er voor de kust van Noorwegen olie gevonden. Op dit moment behoort Noorwegen tot de op zes na grootste olieproducent ter wereld en levert het land een belangrijk aandeel van aardgas aan West-Europa. De olievoorraad heeft er tevens voor gezorgd dat Noorwegen erg voorloopt op technologie. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe technologieën en nieuwe methoden om olie gemakkelijk en goedkoper uit de zeebodem te halen. Daarnaast wordt er veel vis geëxporteerd. Noorwegen is een verzorgingsstaat. Al decennia lang zijn de Noren sterk betrokken bij het algemeen belang en sinds de jaren ’70 is Noorwegen een verzorgingsstaat en is de regering voornamelijk socialistisch.
Ook het toerisme begint de laatste jaren een steeds belangrijkere rol te spelen. Noorwegen is een prachtig paradijs voor liefhebbers van een actieve vakantie in de natuur. Noorwegen heeft bergen, fjorden, bossen en uitgestrekte gebieden. Kortom, voor een actieve vakantie is voor ieder wat wils. Het is nog geen groot en bekend vakantieland, maar wordt de laatste jaren steeds populairder.

Flora en Fauna

Qua flora heeft Noorwegen veel te bieden. Noorwegen heeft talrijke naaldbossen, ongeveer 70 % van de totale bebossing. Daarnaast komen er ook veel loofbossen voor. In het zuiden zijn de gebieden vrij vruchtbaar en hoe hoger en noordelijker men komt, des te minder vegetatie is er. Hier blijft de vegetatie beperkt tot struikgewas, zoals berken en jeneverbessen. In de hoogvlaktes komen veel moerasplanten, heide en verschillende mossoorten voor.

In Midden-Noorwegen zijn veel wilde vruchten te vinden, waaronder bosbessen, frambozen en aardbeien. In de dennen- en loofbossen zijn verder ook veel paddenstoelen te vinden. Het bekendste grote dier in Noorwegen is de eland. Deze komt veel voor in delen van het noorden van Noorwegen. Verder leven er vele rendieren in Noorwegen, een aantal leven er nog in het wild, maar rendieren worden soms ook gebruikt als vee. Dankzij de strenge bescherming komt de bruine beer, veelvraat en de lynx nog voor in het land. Ook onder de beschermde dieren behoren de poolvos en poolhaas, waar voornamelijk op werd gejacht vanwege hun pels. Daarnaast leven er veel vogels in Noorwegen, waaronder watervogels.

De meest voorkomende vogels zijn eenden, meeuwen, zeekoeten en de papegaaiduiker. Op sommige eilanden voor de kust komen zelfs meer dan 200 verschillende soorten vogels voor. Qua vissoorten komen er koolvis, makreel en kabeljauw voor. In de Noordelijke IJszee komen tevens enkele walvissoorten voor. Reptielen komen bijna niet voor in Noorwegen.

Geografie

Noorwegen is een smal en uitgerekt land en ligt aan de westkant van het Scandinavisch schiereiland. De afstand van het uiterste noorden naar het zuidelijkste puntje is 1752 kilometer. Ten oosten grenst Noorwegen aan Zweden en ten noorden aan Finland en Rusland. Wateren die aan Noorwegen grenzen zijn de Noordelijke IJszee, de Noordzee, de Atlantische Oceaan en het Skagerrak. Voor de kust van dit langgerekte land liggen duizenden eilandjes, zo’n 15.000. Hiervan worden er ongeveer 2.000 eilanden van bewoond. De kustlijn bestaat verder uit grillige, diepe inhammen: de fjorden. Noorwegen is ongeveer tien keer zo groot als Nederland.

Geschiedenis

Uit opgravingen is gebleken dat na de laatste IJstijd, meer dan 10.000 jaar geleden, er al mensen leefden in Noorwegen. Germaanse stammen trokken zo’n 4.000 jaar geleden naar Scandinavië, die geleidelijk aan een geheel eigen cultuur hadden ontwikkeld. Doordat het land rijk is aan diverse soorten ertsen, begon het al vroeg met metaalbewerking. Ook in de scheepsvaart was men erg bedreven. Vanaf de 2e eeuw kwam er een tijd dat de Noren, ofwel Noormannen en Vikingen, hun huisraad, sieraden en wapens versierde. De Vikingen werden buiten Scandinavië gevreesd als een agressief volk dat de kusten van Europa plunderden. Deze tochten waren echter voor de Vikingen noodzaak omdat eigen land niet genoeg opleverde.

De Vikingen vaarden tot Rusland, Turkije en zelfs Noord-Amerika. Ook de Britse eilanden, Frankrijk, IJsland, Groenland en aan de kusten van Canada werden kleine nederzettingen gesticht. De Noormannen hebben Amerika zo’n 500 jaar eerder ontdekt dan Columbus. De Noormannen leefden zelf ook in kleine gemeenschappen en voerden onderling vaak ook strijd met elkaar. In de 10e eeuw werden de Vikingen bekeerd tot het Christendom. Toch waren de Noren sterk verdeeld en waren er regelmatig burgeroorlogen over de Koninklijke opvolging.

In deze tijd ontwikkelde de handel met de rest van Europa zich. Men was niet langer aan het plunderen, maar men dreef handel in ersten, hout, stokvis en levertraan. In 1397 trouwde de Deense koningin met de koning van Noorwegen en Zweden. Hierdoor werden deze drie Scandinavische landen verenigd, met Denemarken als macht. In de 16e eeuw trad Zweden uit deze unie, maar tot 1814 bleven Noorwegen en Denemarken met elkaar verbonden. Door Napoleon kwam er een breuk tussen deze twee landen. Het Napoleontische stelsel verbood juist handel met de Britten, waar de Denen wel brood in zagen, maar de Noren juist helemaal niet. De Noren hadden juist goede handelsbetrekkingen met Engeland.

Na de nederlaag van Napoleon bedachten de grootheden dat Noorwegen bij Zweden toegevoegd kon worden, alleen waren de Noren het hier niet mee eens. Noorwegen en Zweden werden twee aparte koninkrijken met dezelfde koning, maar ieder met een eigen regering en parlement. Op deze manier kon Noorwegen in 1821 de adel afschaffen, iets wat in Zweden en de rest van Europa ongehoord was in die tijd. In het begin van de 20e eeuw kwam het tot een breuk tussen beide landen toen Noorwegen geen eigen politiek meer mocht voeren. Nadat er geen nieuw Noors kabinet gevormd kon worden werd er een volksstemming uitgeschreven met de vraag of Noorwegen een Republiek moest worden. De meerderheid van de Noren was tegen een Republiek en wilde een monarchie blijven maar niet onder de Zweedse Koning. Een Deense prins was bereid de troon over te nemen en werd Koning Haakon VII.

Klimaat

Het klimaat varieert lokaal enorm in Noorwegen. Dit komt voornamelijk door de uitgestrektheid van het land. Langs de kust van Noorwegen stroomt de warme golfstroom, die het klimaat voor een groot deel beïnvloedt. Aan de westkust, bij de fjorden heerst een gematigd zeeklimaat met zachte en regenachtige winters. In het noorden van het land kan het ’s winters tot -40 graden Celsius vriezen. In de zomer kan de temperatuur boven de 20 graden Celsius uitkomen. Ten oosten van de bergketens heerst een landklimaat, hier kan het zelfs heel erg droog worden.

Twee bekende fenomenen in Noorwegen zijn de middernachtzon en het noorderlicht. Hoe verder men richting het noorden gaat, richting de Noordpool, des te hoger en langer blijft de zon achter elkaar schijnen. In de zomer blijft het dan tot heel laat licht. In de winter gebeurt hier dan het omgekeerde en schijnt de zon slechts enkele uren per dag. Op de Noordpool heerst dan de poolnacht.
Het andere fenomeen: het Noorderlicht, is op heldere, koude winternachten te zien. Dit is een bijzonder natuurverschijnsel. Uit zonnevlekken worden richting de aarde elektrische deeltjes weggeschoten die door een magnetisch veld om de aarde naar de hogere luchtlagen gestuwd worden. In dit magnetisch veld beginnen deze elektrische deeltjes te gloeien. Hierdoor ontstaan prachtige kleurschakeringen, in bogen en in stralen.

Politiek

Voor de Tweede Wereldoorlog was Noorwegen vooral een neutraal land. Na de Tweede Wereldoorlog is Noorwegen één van de landen geweest die voor de oprichting van de Verenigde Naties zijn geweest. In 1949 trad Noorwegen toe tot de NAVO, met voorbehoud dat er geen buitenlandse bases op Noors grondgebied zouden komen. Na de oorlog vormde de socialisten een kabinet, die tot 1965 regeerden. In 1965 verloren de socialisten zoveel stemmen dat de niet-socialisten een coalitie begonnen te vormen. Vanaf de jaren ’70 heeft het wel of niet toetreden tot de Europese Unie (EU) een belangrijk onderdeel van de hedendaagse politiek geweest. De Noren voelden hier weinig voor en in tijdens een referendum in 1972 was dit duidelijk naar voren gekomen.

Noorwegen is een constitutionele monarchie. Dit betekent dat naast de monarchie, diverse andere ambten bevoegdheden bezitten en dragen voor verantwoordelijkheid. Deze constitutie is geschreven in een grondwet. De uitvoerende macht wordt dus door een Raad van Ministers uitgevoerd. In Noorwegen telt de wetgevende macht 169 leden in het parlement.