Vakantie Nazca

In de stoffige Nazca-woestijn ligt een plaatsje van 50.000 inwoners. Nazca wordt bijna altijd in een adem genoemd met 'lijnen', verwijzend naar de geometrische vormen en bizarre afbeeldingen die ruim 2000 jaar geleden werden gecreëerd op de woestijnvlakte. Ontdek een van de grootste onopgeloste raadsels van de wereld: de Nazcalijnen.

De Nazcalijnen
Machu Picchu is niet het enige mysterie van Peru. De Nazca-woestijn ligt op een hoogvlakte in een van de droogste gebieden op aarde. De temperatuur blijft altijd rond de 25 graden hangen en het is er vrijwel altijd windstil zonder neerslag. Deze weersomstandigheden hebben bijgedragen aan het behoud van de Nazcalijnen die duizenden jaren geleden door de bewoners van het gebied werden gemaakt.

De Nazcalijnen vormen een raadsel voor archeologen. De lijnen zijn gemaakt door systematisch de rode stenen op de grond te verplaatsen, waardoor een witte ondergrond tevoorschijn komt. De patronen die het Nazca-volk op deze manier heeft gemaakt verschillen van simpele lijnen en geometrische vormen tot enorme afbeeldingen van planten en dieren.

Onopgelost raadsel
Vanaf de grond valt er weinig te zien van de lijnen, maar de vormen zijn goed te bestuderen vanuit een vliegtuig of vanaf hogere heuvels in het gebied. Ook is er de Mirador, een metalen toren van dertien meter hoog vanwaar een aantal van de figuren te bewonderen zijn. Drie kilometer van de Mirador ligt bovendien het Maria Reiche museum, dat het verhaal vertelt van een van de eerste onderzoekers die zich met de lijnen bezighield.

Een aantal van de bekendste figuren zijn een aap, een spin en een vogel - de doorsnede van deze figuren kan oplopen tot enkele honderden meters! Sommige symbolen hebben veel verwarring veroorzaakt onder wetenschappers, zoals een figuurtje dat lijkt op een astronaut. Het doel van de Nazcalijnen is nog altijd niet met zekerheid vastgesteld en er worden ook nog steeds nieuwe lijnen ontdekt.

We bezoeken deze plaats tijdens de volgende reizen