Laat u inspireren door de verhalen van uw medereisgenoten

Reisverslagen

Schrijf ook een leuk verslag over uw verre reis van FOX

Bent u net terug van een heerlijke vakantie en zit u boordevol enthousiaste verhalen? Schrijf dan een mooi reisverslag en stuur deze naar ons. Wij plaatsen graag uw verslag op onze website. 

Waar moet uw verslag aan voldoen?

 • Alleen verslagen van gemaakte FOX reizen worden geaccepteerd.
 • Stuur uw verslag per e-mail (Word-formaat).
 • Een reisverslag mag maximaal 50.000 karakters bevatten, inclusief spaties.
 • Wij behouden het recht voor uw verslag in te korten of niet te plaatsen.
 • U geeft bij inzending toestemming aan FOX om uw teksten en foto's voor commerciële doeleinden van FOX te gebruiken.

Stuurt u foto's mee, dan moeten deze voldoen aan de volgende eisen: 

 • De foto's los aanleveren (in .JPG-formaat) per mail -> Niet in het verslag plakken!
 • Maximaal 10 foto's per verslag.
 • Formaat minimaal 1280 x 887 pixels. Groter mag ook, dan graag per wetransfer.com versturen in verband met de grootte van de bestanden.
 • Voorzie uw foto's van een logische naam, zodat duidelijk is bij welke reisdag ze in het verslag geplaatst moeten worden, b.v. dag1.jpg, dag2.jpg

Adresgegevens

U kunt uw reisverslag sturen naar marketing@fox.nl 

U geeft toestemming

 • Bij inzenden van een reisverslag geeft u toestemming aan FOX om uw naam, uw reisperiode, uw reisverslag en foto's te plaatsen op onze website bij de reisverslagen.
 • Vereffening van auteursrecht en toestemming van afgebeelde personen op foto’s  zijn de verantwoordelijkheid van u, als inzender. Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betreffende de geplaatste foto is FOX niet aansprakelijk. Door het insturen van een reisverslag en foto’s  vrijwaart u FOX volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden reisverslag of  foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.
 • (Delen van) Teksten en foto’s kunnen geselecteerd worden voor gebruik in FOX brochures, advertenties en andere promotionele uitingen van FOX. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.


10 fascinerende wereldsteden

Bruisend, groot, indrukwekkend en vol met bezienswaardigheden. Dit zijn de tien meest fascinerende steden ter wereld.

Lees meer