Rusland informatie

Landeninformatie Rusland

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Rusland heeft een bevolking van ongeveer 147 miljoen mensen en hiervan leeft 75% in de steden. 112 miljoen mensen wonen in het Europese deel en zo’n 35 miljoen mensen leven in Siberië en het Russische Verre Oosten, daarnaast is het grootste deel van het noorden erg dunbevolkt.

Rusland kent ongeveer 160 verschillende etnische groepen en inheemse volken. De belangrijkste etnische groepen bij de laatste volkstelling waren (79,8%) Russen, Tataren (3,8%), Oekraïeners (1,2%), Basjkieren (1,1%), Tsjoevasjen (0,9%), Tsjetsjenen (0,9%) en Armenen (0,8%). De overige 10,3% is zeer gevarieerd. Het volk in het westen stamt voornamelijk af van de Slavische volken en in het oosten van de Mongoolse nomaden.

De mensen zijn nog steeds getekend door het communisme, want dat heeft de bevolking sociaal gemaakt. Ze kunnen goed met elkaar samenwerken en zorgen goed voor de armen. Door het koude klimaat van Rusland zijn de mensen genoodzaakt om samen te wonen en te werken en hierdoor bestaat er veelal een behulpzame sfeer. Ze werken liever samen dan dat ze elkaars concurrent zijn en ze staan er dan ook om bekend dat ze zich met andermans zaken bemoeien, zelfs die van onbekenden.

De Russen houden van hun vaderland, maar houden er van te klagen over hun eigen zware leven. Daarnaast zijn de Russen veelal openhartig, toch ook achterdochtig en hebben zeker geheimen voor elkaar. Respect voor rijke mensen hebben ze niet.

Cultuur

Godsdienst kreeg niet lang geleden pas weer een plaats in de Russische samenleving en er vonden weer kerkdiensten plaats toen Gorbatsjov aan de macht kwam. Tijdens het communisme werden godsdienst en staat gescheiden(door Stalin en Lenin) en vervolgens sterk onderdrukt, met als gevolg dat veel kerken moesten sluiten. Het Russisch Orthodoxe geloof heeft de meeste aanhangers, maar er zijn ook aanhangers van de Islam, het Boeddhisme en Christendom. Het Russisch Orthodoxe geloof is uit het Grieks orthodoxe geloof ontstaan en tot 1905 werd het als enige door de staat erkend. De Russisch Orthodoxe kerk is nu de grootste van alle oosterse kerken en heeft +/- 100 miljoen aanhangers.

Van oudsher wordt in Rusland veel waarde gehecht aan kunst en het land heeft veel belangrijke musea. Het 19e eeuwse Sint Petersburg heeft veel invloed uitgeoefend op de Europese kunst, literatuur en muziek en alleen daar zijn al meer dan 50 musea te vinden. Het meest bekende museum is wel de ‘’Hermitage’’, dat al sinds 1764 bestaat. Hier werd eerst de particuliere verzameling van keizerin Catharina II tentoongesteld, maar het is nu uitgegroeid tot een museum met meer dan 3 miljoen kunstobjecten, die een tijdvlak beslaan van de prehistorie tot heden. Slechts 5 procent van alle kunst kan tegelijkertijd worden tentoongesteld in een van de vier gebouwen.

Wat zeker niet te missen is in de Russische cultuur is het ballet en het theater en vooral in de grotere steden kunnen liefhebbers hun hart ophalen voor deze kunstvormen. Het bekendste theater is ongetwijfeld het Bolsjoi Theater in Moskou, dat bekend staat om haar interieur en er is plaats voor meer dan tweeduizend bezoekers.

Ook qua muziek heeft Rusland een aantal grootheden grootgebracht, zoals Tchaikovsky, Rachmaninov, Stravinsky en Sjostakovich. Het bekendste muziekinstrument is de balalaika, een driehoekig snaarinstrument.

Flora en Fauna

De flora in Rusland staat sterk onder invloed van het continentale klimaat en de vegetatie kan, van noord naar het zuid, worden  onderverdeeld in toendra, taiga, loofbos, steppen en woestijngebieden. De noordelijke toendra kenmerkt zich doordat deze bijna geheel boomloos en struikloos zijn, terwijl in de meer zuidelijke toendra’s wat meer begroeiing is te vinden. De taiga wordt gekenmerkt door een landschap van naaldbossen met veel meren en moerassen. Een brede gordel van boomsteppen vormt een overgang naar de grassteppen.

In het voorjaar, tijdens de regenperiode, vormen de steppe een kleurrijk bloementapijt met bol- en knolgewassen, maar in de woestijnen is de vegetatie schaars. Langs de Zwarte Zee en de Kaspische Zee heerst er zelfs op sommige plaatsen een mediterraan karakter.

Rusland heeft een rijke fauna. Er zijn in Rusland ongeveer 140 natuurreservaten en sommige dieren, zoals de Europese bizon,  leven dankzij deze reservaten nog in het wild. Maar ondanks deze reservaten worden, door vervuiling en bontjagers, vele diersoorten in hun bestaan bedreigd.

In de Arctische zone komen walrussen, zeehonden en ijsberen voor. Dieren die voorkomen in de noordelijke bossen zijn herten, lynxen en bruine beren. Oostwaarts leven de luipaarden, cheeta’s, gazellen, wilde geiten, gernzen en de (Siberische) tijgers. Ook is Rusland rijk aan de vogels en leven er meer dan 170 vissoorten.

Geografie

De Russische Federatie heeft een totale oppervlakte van 17 miljoen km2 en is daarmee (wat oppervlakte betreft) het grootste land ter wereld. Het is bijna twee maal groter dan de Verenigde Staten en ruim 400 x Nederland.

Rusland’s vele grenzen:
In het noorden en westen grenst Rusland aan Noorwegen, Finland, Estland en Letland en via de enclave Kaliningrad aan Litouwen en Polen.
In het zuidwesten aan Wit-Rusland en Oekraïne en in het zuiden aan Georgië, Azerbaidzjan en Kazachstan.
In het verre oosten grenst de Russische Federatie aan China, Mongolië en Noord-Korea, met als natuurlijke begrenzing de Grote Oceaan en de Beringzee met het schiereiland Kamtsjatka en het eiland Sachalin.
In het noorden vormt de Noordelijke IJszee, met daarin het eiland Nova Zembla, de natuurlijke grens.

Deze zee vormt verreweg het grootste gedeelte van de ruim 37.000 kilometer kustlijn die Rusland heeft.
Het land wordt door het Oeral Gebergte grofweg verdeeld in een Europees en een Aziatisch deel.
De hoogste berg van Europa, de Elbroes (5.624 meter) is gelegen in de Kaukasus. De Wolga is de langste rivier van Europa (3.531 km.) en andere belangrijke rivieren zijn de Oeral en in het Aziatische deel de Lena, de Irtysh en de Ob.

Geschiedenis

De oorsprong van het Russische Rijk ligt bij de verovering van Novgorod (zuidelijk van St. Petersburg) door de Varjaren, die uit Scandinavië kwamen. In de 9e eeuw verenigde hun hoofdman, Rurik, de stammen rond Novgorod en zijn opvolger trok verder naar het zuiden om Kiev in te nemen. Hierdoor hebben de Scandinaviërs zich vermengd met de oorspronkelijke Slavische bevolking.

In deze tijd werd ook de basis van de Russisch Orthodoxe tijd gelegd en in 988 na Chr. werd het orthodoxe Christendom een staatsgodsdienst doordat Vladimir de Heilige trouwde met Anna, de dochter van een Byzantijnse keizer. Rond 1640 kwam de Romanov dynastie aan de macht, die tot de revolutie van 1917, aan de macht zou blijven in Rusland, maar voor de boeren waren dit slechte tijden. Onder heerschappij van de Romanovs werd een nieuwe wetgeving ingevoerd, die ze nog afhankelijker maakten, met als gevolg dat er een extreem grote tegenstelling tussen rijk en arm ontstond.

In de tijd van Tsaar Peter de Grote werd de blik meer op Europa gericht en werd de Oostzeekust bij Zweden veroverd en werd de hoofdstad verplaatst naar een moerassig stuk land aan die kust, namelijk Sint Petersburg. De opvolgster van Peter de Grote, Catharina, breidde het Russische Rijk verder naar het zuiden uit en ze gaf de grondbezitters nog veel meer macht, waardoor de sociale tegenstellingen nog veel groter werden. In 1861 werd het lijfeigenschap afgeschaft maar in de praktijk veranderde er niet veel en zo nam het verzet onder de bevolking behoorlijk toe.

Toen de laatste Tsaar, Nicolaas II, de oorlog tegen zowel Japan als de Eerste Wereldoorlog verloor was het gedaan met het Tsarendom. De gehele Keizerlijke familie werd door de communisten omgebracht.

In 1917 kwam er een voorlopige regering van socialisten en liberalen aan het bewind, maar dat duurde niet lang, want acht maanden later namen de communisten de macht over. O.l.v. Lenin brak de Oktoberrevolutie uit en kreeg Rusland een nieuwe naam: de Sovjet-Unie. In 1924  overleed Lenin en na een korte machtsstrijd kwam Stalin aan de macht. Stalin was een meedogenloze alleenheerser die geen tegenstand duldde. Ondertussen werd er hard gewerkt aan de industrialisatie van de Sovjet-Unie.

Tijdens de tweede wereldoorlog sloot Stalin een verdrag met Duitsland om de Sovjet-Unie niet aan te vallen en als beloning kreeg hij een deel van Polen en werden de Baltische Staten ingelijfd. Maar in 1941 viel Hitler de Sovjet-Unie toch binnen en behaalde, tot 1943, behoorlijke successen met het veroveren van de Sovjet Unie. Na de Slag om Stalingrad (nu Wolgograd) keerde het tij en het Rode Leger drong de Duitsers tot halverwege Europa terug.

De Westerse geallieerden waren zeer wantrouwig en dat was dan ook niet zonder reden, want alle landen, die door de communisten waren bevrijd, uitgezonderd Joegoslavië, kwamen onder Russisch toezicht. Het tijdperk van de Koude Oorlog was begonnen en in deze periode ging het land er alleen maar meer op achteruit.

De nieuwe partijleider Gorbatsjov wilde openheid en hervormingen, want het land zat in het slop, er was veel corruptie bij de Communistische Partij en ook het alcoholisme nam alarmerend toe. De wapenwedloop zorgden voor een gigantische economische crisis en twee jaar na zijn aantreden sloot Gorbatsjov dan ook, met president Reagan, een historisch verdrag tegen wapenvermindering. Uiteindelijk werd Gorbatsjov uit zijn functie gezet en kwam Boris Jeltsin aan de macht en onder zijn leiding kreeg Rusland nog grotere problemen en de tegenstellingen tussen rijk en arm namen weer toe.

In 1999 kondigde Boris Jeltsin zijn aftreden aan en tot op heden is Poetin aan de macht in Rusland.
Hij is populair bij de meerderheid van de Russische bevolking, mede doordat de economie jaarlijks een enorme groei laat zien, maar ook nu weer vallen veel Russen buiten de (economische) boot.

Klimaat

Winter in Rusland: van november tot en met april en zijn erg lang en koud en de zomers zijn kort en kunnen behoorlijk warm zijn. De koudste wintertemperaturen komen voor in Oost Siberië, waar een gemiddelde temperatuur van –49 gr. C. ligt. Hoewel de temperatuur in het Noordpool- en Stille Zuidzeegebied ’s winters hoger is, staar er een sterke wind waardoor de gevoelstemperatuur onder de –50 gr. C. ligt.

In de zomer zorgen de omstandigheden juist voor tegenovergestelde temperaturen en kunnen de temperaturen voor deze noordelijke breedtegraad extreem hoog worden. Juli en augustus zijn de warmste maanden in Rusland met bijv. een gemiddelde zomertemperatuur van 19 gr. C. in Moskou. Over het algemeen is er een matige neerslag in het grootste gedeelte van het land, maar juli en augustus zijn de vochtigste maanden. In het westen varieert de neerslag tussen de 40 en 80 cm. per jaar en in Siberië en in de meest oostelijke regio’s ligt de gemiddelde neerslag tussen de 51 en de 81 cm. 

Rusland heeft, zeker in de centraal gelegen regio’s, een uitgesproken landklimaat. Maar eigenlijk kent Rusland elk klimaat, behalve een tropisch klimaat, hoewel het in Centraal Rusland wel warmer kan worden dan bij de evenaar. In de centrale gebieden zijn grote temperatuursverschillen te meten tussen de zomer en de winter en verder is de snelle overgang van zomer naar winter erg opvallend. Er is wel sprake van herfst en lente, maar deze zijn van korte duur.


Politiek/Economie

De Russische Federatie bestaat uit 48 provincies (oblasten), 21 autonome republieken ( respoebliki), 7 territoria ( krajs), 1 autonoom oblast, 9 autonome districten (okroegs) en 2 federale steden (Moskou en Sint Petersburg). Het moderne Rusland is net als een aantal andere onafhankelijk geworden ex-Sovjetstaten, bezig met het vinden naar een geschikte vorm van democratie en momenteel is het land een democratie, met meerdere partijen en een gekozen president. Op dit moment is Vladimir Poetin de president.

Tot 1917 is Rusland altijd een monarchie geweest met een Tsaar aan het hoofd. Voor 1989 werd het land 70 jaar lang door de communisten geregeerd en in 1993 werd eindelijk de lang verwachte (echte) grondwet ingevoerd. Elke 4 jaar zijn er verkiezingen. De Duma (de wetgevende macht) bestaat uit twee kamers en deze kiest de ministers. De eerste kamer van het parlement heeft 178 zetels en heet de Federale Raad. De tweede kamer heet de staat Duma, oftewel de Staatskamer, en heeft 450 zetels. Er zijn in totaal 89 administratieve regio’s met lokale besturing door gouverneurs.

Op dit moment gaat het weer goed met de Russische economie en worden er veel buitenlandse investeringen gedaan. Rusland staat op dit moment zelfs op het punt om één van de rijkste landen van de wereld te worden. Er is een enorme voorraad aan olie, gas en edelmetalen en ook de houtvoorraad is enorm.

In de jaren ’60 is er in Siberië nieuwe olie ontdekt en mede daardoor is de economie in Rusland zeer gegroeid en is het land zeer snel van een door de staat gecontroleerde markt naar een vrije markt economie gegaan, met als gevolg dat de inflatie, tussen 1991 en 1993, enorm was. Hierdoor ging de levensstandaard van de Russische bevolking erg achteruit en is veel armoede en instabiliteit ontstaan. Vanaf 1997 is er een consumenteneconomie ontstaan in de grote steden, maar de rest van het land is achtergebleven. In 1998 heeft dit tot een tweede val van de roebel geresulteerd. Moskou is ook één van de duurste steden ter wereld om in te wonen.