Tanzania informatie

Landeninformatie Tanzania

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Er wonen ongeveer 36 miljoen mensen in Tanzania, verdeeld over bijna 130 stammen. Gemiddeld is dat ongeveer vijfendertig mensen per vierkante kilometer. In de kustgebieden bedraagt het aantal mensen per vierkante kilometer echter ruim driehonderd. Zo'n 23 procent van de Tanzanianen woont op het platteland.

Het grootste deel van de bevolking heeft een Bantoe-achtergrond, al heeft er veel vermenging plaatsgevonden met Arabieren en Perzen. Een kleine bevolkingsgroep heeft duidelijk Aziatische voorouders, terwijl Europeanen absoluut in de minderheid zijn. De stammen variëren in grootte tussen enkele miljoenen tot enkele honderden. De Nyamwezi vormen de grootste groep, zij maken vijftien procent van de bevolking uit.

De twaalf grootste stammen zijn verantwoordelijk voor ruim vijftig procent van de bevolking. De nog zeer primitief levende Hi is waarschijnlijk de kleinste stam, hoewel officiële cijfers daarover ontbreken. Sommige stammen houden nog erg sterk vast aan hun traditionele gewoonten en kleding. Het duidelijkste voorbeeld daarvan zijn de Masai.

Cultuur

Muziek Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van de Oost-Afrikaanse volkeren. Het klinkt allemaal wat minder gecultiveerd dan de muziek waaraan men in West-Europa gewend is, maar dat is logisch: het temperament van de Afrikanen ligt even iets anders. Drums in vele toonaarden, allerlei klanken slaghout en uit hout vervaardigde xylofoons spelen een belangrijke rol. Ook dierlijke producten zoals hoorns dienen vaak als basis voor een muziekinstrument. Snaarinstrumenten zijn er in vele variëteiten, vaak met een plantaardige voorgeschiedenis, zoals kalebas en kokosnoot.

Dans De dans heeft altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen in de Afrikaanse cultuur. De bevolking gebruikt het als uiting van vreugde of verdriet, maar het is ook een middel ter bestrijding van ziekten en ter verjaging van boze geesten. Met zang en dans, gebruikmakend van traditionele muziekinstrumenten, wordt geprobeerd de goden gunstig te stemmen om zodoende een rijke jacht- of oorlogsbuit binnen te halen. In het verleden was verlies of winst tijdens een treffen tussen twee stammen dan ook vaak een teken van de kracht der goden.

Feestdagen 1 januari - Nieuwjaarsdag 12 januari - Zanzibar Revolution Day 5 februari - Oprichting van de CCM (Chama Cha Mapinduzi = politieke partij) 26 april - Union Day 1 mei - Dag van de Arbeid 7 juli - Farmer's day 8 augustus - Peasant's day 9 december - Onafhankelijkheidsdag 25 december - Eerste kerstdag 26 december - Tweede kerstdag. Variabele feestdagen: Id-ul-fitr (einde ramadan) Goede Vrijdag / Pasen Id-ul-haji (dag van de offerande) Islamitisch nieuwjaar Mouloud (geboortedag Mohammed) Ramadan (vastenmaand)

Flora en Fauna

De meeste toeristen bezoeken Tanzania om te kunnen genieten van de vele verschillende soorten wilde dieren. Recente tellingen wezen uit dat in de twaalf nationale parken meer dan vier miljoen wilde dieren voorkwamen. De totale oppervlakte van de nationale parken bedraagt bijna 42.500 vierkante kilometer. Over de wildreservaten zijn geen exacte gegevens voorhanden. In aantallen overtreffen deze waarschijnlijk die van de nationale parken. Uitgaande van de totale oppervlakte moet je die conclusie bijna trekken: ongeveer 95.000 vierkante kilometer wildreservaat staat de dieren ter beschikking. En als toerist kun je tegen betaling meegenieten.

Veel mensen reizen naar Tanzania om kennis te maken met de dieren in hun oorspronkelijke omgeving. Hoewel ze beschermd zijn, is het makkelijk ze te ontmoeten. Overal in het land komen wilde dieren voor. De nationale parken en wildreservaten zijn echter de plaatsen bij uitstek om ze gemakkelijk te observeren en om veel verschillende dieren bij elkaar te vinden.

Geografie

Tanzania ligt in oostelijk Afrika, nét onder de evenaar. Geografisch gezien ligt het land tussen 1 en 11 graden zuiderbreedte, tussen 30 en 39 graden oosterlengte. In het noorden wordt Tanzania begrensd door Kenia, Lake Victoria en Oeganda. In het oosten ligt de Indische Oceaan met de eilanden Zanzibar en Pemba en in het zuiden vinden we Mozambique en Zambia. Als je de westelijke grens over gaat kom je in Zaïre, Rwanda en Burundi.

Met z'n 945.087 vierkante kilometer (waarvan 886.040 vierkante kilometer land) is Tanzania ongeveer veertien keer zo groot als België en Nederland samen. De afstand tussen Moshi in het noorden en Songea in het zuiden bedraagt ruim 1300 kilometer. Tussen Dar es Salaam in het oosten en Kigoma in het westen ligt ruim 1600 kilometer.

Het landschap van Tanzania is erg variërend. Hoogvlaktes en dalen wisselen elkaar onverwacht af. Je vindt er savannen, maar Mount Kilimanjaro met als piek de 5895 meter hoge Uhuru wordt met recht 'het dak van Afrika' genoemd. Die hoogteverschillen veroorzaken verschillende klimaten, wat weer invloed heeft op de flora en fauna van het land.

Klimaat

Vanuit de ligging ten opzichte van de evenaar gezien, heeft Tanzania natuurlijk een tropisch klimaat. Maar vanwege de afwisseling in het landschap kent het eigenlijk verschillende klimaten. De extremen even niet meegerekend (op de Kilimanjaro vriest het en op sommige plaatsen in het binnenland kan de temperatuur gemakkelijk tot boven de veertig stijgen), kent het land best aangename gemiddelden.

Het hele jaar valt er wel enige regen in Tanzania, met uitzondering van een aantal plaatsen in het binnenland. Men spreekt van lange regens in de maanden maart tot en met mei en korte regens gedurende oktober tot en met december. De meeste regen valt gedurende de lange regens. De regenval is dan ook intensiever.

Over het algemeen is het kustgebied bijna het hele jaar warm en vochtig. De temperaturen variëren tussen de 22 en 30 graden en de gemiddelde luchtvochtigheid ligt tussen 75 en 80 procent. De avonden en nachten kunnen fris zijn en als je deze gebieden bezoekt, is het hebben van een sweater of trui beslist geen overbodige luxe.

Politiek/Economie

Politiek
Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania De officiële naam van Tanzania is Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania. Het land is ontstaan in 1964 door het samengaan van het toenmalige Tanganyika en Zanzibar. Het rechtssysteem in deze democratische republiek is naar Brits voorbeeld, aangevuld met Tanzaniaanse en Zanzibari inbreng.

Parlement Het parlement, de National Assembly, bestaat uit 269 leden, waarvan er 232 rechtstreeks gekozen zijn. Gezien de godsdienstige en sociale achtergronden hadden vrouwen nauwelijks kans om gekozen te worden. Om die reden zijn er 37, overigens uit politieke kring afkomstige dan wel in politiek geïnteresseerde, vrouwen aan toegevoegd. De verkiezingen vinden in het gehele land plaats. De gekozenen kunnen dus rekenen op landelijke steun. Elke meerderjarige Tanzaniaan is stemgerechtigd. In Tanzania is iemand meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd.

Parlement van Zanzibar Behalve dat de inwoners van Zanzibar goed vertegenwoordigd zijn in de nationale volksvertegenwoordiging op het vasteland, heeft men op Zanzibar een eigen parlement. Dit parlement beslist over aangelegenheden die uitsluitend het eiland aangaan. Het huis van afgevaardigden telt 59 leden waarvan er 50 rechtstreeks gekozen zijn en waaraan 9 vrouwen zijn toegevoegd.

Verkiezingen
Het land is onderverdeeld in 25 administratieve districten. De laatste verkiezingen vonden plaats in 2005. Een regeringsperiode duurt vijf jaar, zodat er in 2010 opnieuw verkiezingen plaats zullen vinden, zowel voor de volksvertegenwoordiging als voor een nieuwe president. De president wordt terzijde gestaan door twee vice-presidenten: de minister-president van Tanzania en de president van Zanzibar.

Economie
Tanzania behoort tot de ontwikkelingslanden en is daarom sterk afhankelijk van ontwikkelingshulp. Het is één van de armste landen ter wereld. Ondanks het feit dat het lange tijd overheerst werd door Europese landen als Portugal, Duitsland en Engeland, is er aan de economische ontwikkeling weinig gedaan. Door de Duitsers werd de infrastructuur ter hand genomen en de centrale spoorlijn is door hen tot stand gebracht (maar bij hun vertrek helaas weer gedeeltelijk verwoest). Groot-Brittannië liet het land in grote armoede achter en toen Julius Nyerere aantrad als eerste president, begreep hij als geen ander dat er veel moest veranderen.

Buitengewoon vruchtbaar Grote delen van Tanzania zijn buitengewoon vruchtbaar en het is dan ook verbazingwekkend dat daar niet meer economische winst uit voortvloeit. Talrijke missers op politiek gebied deden de economie helaas geen goed. De oorlog met Oeganda deed Tanzania financieel de das om: de kosten bedroegen ruim 500 miljoen Amerikaanse dollar. Eerder was al een economisch samenwerkingsverband tussen Kenia, Tanzania en Oeganda (de East African Economic Community ) mislukt.

Landbouw De wankele economische toestand van Tanzania steunt nog steeds op het verbouwen van sisal, de grondstof voor de vervaardiging van touw. Er wordt nu echter nog slechts een fractie verbouwd van de vroegere hoeveelheid. Verder is het verbouwen van specerijen zoals kruidnagels (80 procent van de wereldhandel), nootmuskaat en peper belangrijk. Het verbouwen van koffie heeft een geweldige vlucht genomen en de katoencultuur is sterk in opkomst. Verder zijn thee, cashewnoten en kokos van belang voor de economie. Tanzania heeft ook bodemschatten: diamant, goud, tin en mica brengen wat geld in het laatje.