Het land van de glimlach

Thailand

Landeninformatie Thailand

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

Thailand staat bekend als het land van de glimlach en tijdens uw vakantie zult u heel veel glimlachende gezichten ontmoeten. De glimlach is hier een natuurlijk aspect van het leven en wordt vaak gebruikt om beschamende situaties het hoofd te bieden. Als u bijv. een Thai de weg vraagt, zal hij of zij u glimlachend antwoorden en u ergens heen wijzen, ook al heeft men geen idee waar u heen wilt.

De wijze van groeten, de Wai, zal u bekend voorkomen. Dit traditionele gebaar wordt gemaakt door de handpalmen tegen elkaar te plaatsen en ze naar het gezicht te brengen, terwijl men het hoofd licht voorover buigt. Als buitenlander zal niemand het u echter kwalijk nemen als u gewoon een hand geeft. Het maken van een Wai zal, zeker omdat men het meestal niet verwacht van een buitenlander, zeer gewaardeerd worden!

De manier van aanspreken is ook anders dan wat wij gewend zijn, want het is hier de gewoonte om mensen bij de voornaam aan te spreken. Een prettige bijkomstigheid is dat de Thai vaak korte bijnamen voor elkaar bedenken, zodat men op deze manier zijn tong niet breekt over de ingewikkelde meerlettergrepige Thaise namen.

Cultuur

Boeddhistische monniken worden zeer gerespecteerd en dienen met uiterste beleefdheid behandeld te worden! Zij mogen, vanwege hun celibaatbeloften, geen vrouwen aanraken en zelfs niets uit hun handen aannemen. Als u een tempel bezoekt dient u “bedekt” gekleed te gaan, geen aanstoot te geven en uw schoenen uit te trekken als u de tempel ingaat. Dit geldt overigens niet alleen voor tempels, want men doet hier ook zijn schoenen uit als men een particuliere woning binnen gaat. 94% van de Thai is Boeddhist en tezamen met de monarchie is het Boeddhisme de belangrijkste bindende kracht binnen de Thaise samenleving.

Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van de Thai en dat komt in het dagelijks leven op diverse manieren naar voren. Zo ziet u 's ochtends de monniken in saffraankleurige gewaden over straat lopen om voedsel in te zamelen bij de gelovigen. Dit is geen bedelarij, maar een mogelijkheid voor de gever om zich verdienstelijk te maken.

In het Boeddhisme zijn tolerantie en respect voor anderen belangrijke waarden. De kern van het Boeddhisme ligt in de Vier Edele Waarheden: * dhukka: het (onvermijdelijke) lijden, * samudaya: de oorzaak van het lijden, namelijk de begeerte, * nirodha: de beëindiging van het lijden door het temperen van begeerte, * magga: de weg naar beëindiging van het lijden via het Achtvoudige Pad.

Dit pad bestaat uit een manier van leven met het juiste begrip, de juiste intentie, de juiste woorden, de juiste daden, de juiste manier om in levensonderhoud te voorzien, de juiste inspanning, de juiste zorgzaamheid en de juiste concentratie. Door op deze manier te leven kan men de begeerte doven en omdat begeerte de oorzaak van het lijden is, elimineert men op deze manier ook het lijden.

Het uiteindelijke doel is het Nirvana, dat wordt verworven na een lange cyclus van geboorte en wedergeboorte. Deze cyclus wordt bepaald door het handelen tijdens het aardse leven: Het Karma. Het Nirvana is voor de meeste mensen niet te begrijpen en wordt eigenlijk meer gezien als een ideaal om naar te streven.

Flora en Fauna

Thailand is een tropisch land en kent een redelijk uitgebreide variatie in flora en fauna. Ga op zoek naar olifanten, apen, wilde zwijnen en dwergherten. Ook de vogelaars zullen in Thailand niet teleurgesteld worden!

In de tropen zijn kakkerlakken, ongeacht de hygiëne, bijna onvermijdelijk. Onverpakte levensmiddelen, rottend fruit of vuil servies lokken deze en andere, meestal ongevaarlijke insecten. Van airconditioning houden deze indringers niet en mottenballen zorgen voor een indringende geur, waardoor ze meestal buiten blijven!

Ook zult u kennis maken met Tjitjaks, een klein, hagedisachtig, reptiel, dat zich op het plafond of op de muren ophoudt. Tjitjaks zijn volkomen ongevaarlijke insecteneters en houden uw kamer muggenvrij, al moeten wij wel even wennen aan deze huisdieren! Maar in het Verre Oosten geldt: hoe meer Tjitjaks in uw kamer, des te meer geluk zult u hebben!

Geografie

Geheel Thailand wordt gekenmerkt door een weelderige begroeiing en is in landschappelijk opzicht te onderscheiden in vier gebieden. Het noorden en noordoosten zijn bergachtig met als hoogste punt de Doi Inthanon (2596m), ten zuiden van Chiang Mai. Deze streek is begroeid met teakwouden, rijstvelden en regenwoud(resten).

Het centrale laagland is het centrum van de Thaise rijstteelt. De belangrijkste rivier van Thailand, de Chaophraya, stroomt door dit gebied om vervolgens, iets ten zuiden van Bangkok, uit te monden in de Golf van Thailand. Dankzij dit gebied is Thailand, ondanks de lage rijstproductie per oppervlakteeenheid, de op één na grootste rijstexporteur ter wereld,

Het noordoosten van Thailand, gedomineerd door het droge Korat-plateau, wordt begrensd door de Mekong rivier in het noorden en de grens met Cambodja in het zuiden. De grond is relatief arm en de landbouw is afhankelijk van de onregelmatige regenval, is slechts voor een beperkt deel geïrrigeerd en wordt vooral gebruikt voor de productie van rijst, cassave, jute en maïs.

Het zuiden van Thailand is begroeid met een weelderige tropische vegetatie en voor de kust liggen eilandjes met paradijselijke stranden, met als bekendste Koh Samui en het schiereiland Phuket. De landbouw bestaat uit ananas, rubber of palmolieplantages. Daarnaast vindt men langs de kust veel mangrovebossen met garnalenkwekerijen.

Geschiedenis

Opgravingen in het noorden van Thailand, aan de Mekong rivier op het Korat plateau wijzen op een ontwikkelde cultuur uit ongeveer 3600 v. Chr. Dit volk hield zich al bezig met landbouw en was waarschijnlijk de eerste cultuur ter wereld, die in het Bronzen Tijdperk leefde. Deze mensen zijn waarschijnlijk verdreven door stammen uit het noorden. Over de volgende eeuwen is weinig bekend. Vanaf 800 v. Chr. tot de 13e eeuw na Christus vestigden zich vele volkeren in het huidige Thailand, zoals de Mons uit Birma en de Khmers uit Cambodja.

In de 2e en 3e eeuw zorgde de vele contacten met Indische handelslieden voor een sterke invloed van de Indische cultuur. In de 13e eeuw trokken de Thai, afkomstig uit Zuid-China (provincie Yunnan), naar het zuiden vanwege een inval van de Mongoliërs en kwamen terecht in het gebied van de Korat vlakte in Noord-Thailand. Dit was een onderdeel van het Khmerrijk, dat zich uitstrekte van Cambodja tot Oost-Thailand. De Thai namen, op gebied van bestuur, religie, cultuur en krijgskunde veel van hen over. Van de Mons kwam het Theravada Boeddhisme. 

De koninkrijken Sukothai en Ayutthaya
Na de opstand tegen de Khmers in 1238 stichtten de Thai de stad Sukothai in de Menamvlakte. In deze periode ontstonden ook de vorstendommen van Phayao en Chiang Rai. De koning van Sukothai, Ramkhamhaeng, voerde het Thaise alfabet in, dat tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt en een samenvoegsel van diverse Khmer alfabetten is. Deze koning wordt beschouwd als stichter van het huidige Thailand en breidde zijn rijk uit tot in het huidige Maleisië en Myanmar.

Het koninkrijk kende grote rijkdom, maar raakte in verval en in 1350 greep koning Ramathibodi I de macht en verplaatste de hoofdstad naar Ayutthaya, dat het belangrijkste koninkrijk in de regio en het hart van Siam werd. Op het hoogtepunt van zijn macht in de 17e eeuw had Ayutthaya een miljoen inwoners, meer dan Londen in die tijd. De stad werd bewonderd om zijn gouden daken en Boeddhabeelden. In deze periode waren er ook bloeiende contacten met Europese mogendheden. Na mislukte pogingen van Frankrijk om Siam te veroveren en het Christendom in te voeren, kreeg de VOC een belangrijke handelspositie, die tot in de 18e eeuw tot een levendige handel leidden.

De Rama dynastie
In 1767 viel Ayutthaya in handen van Birma en werd de stad geplunderd en verwoest. Generaal Taksin wist te ontvluchten en vestigde de hoofdstad Thonburi aan de Chaophraya rivier, tegenover het huidige Bangkok. Taksin werd in 1782 afgezet door generaal Chakri, die zich daarna kroonde tot Rama I en hiermee grondlegger was van de huidige Chakri-dynastie. Hij verplaatste de hoofdstad naar de oostelijke oever van de Chaophraya-rivier, op de plaats van het markt-plaatsje Ban Kok ("dorp van de wilde pruimen") en noemde de stad Krung Thep, "de stad der engelen". Voor buitenlanders is de stad echter bekend geworden onder de naam Bangkok.

De koningen, die volgden, wisten Siam te vrijwaren van een koloniaal bewind. Zij waren intellectueel zeer ontwikkeld en werden erg gewaardeerd door het volk. Rama IV zorgde er in het midden van de 19e eeuw al voor dat vrouwen alleen uit vrije wil mochten trouwen, wat erg modern was voor die tijd. Rama V schafte als een van de eerste in de regio de slavernij af en bouwde met Europese hulp aan de infrastructuur van het land. Na de staatsgreep in 1932 werd Thailand een constitutionele monarchie, die een einde maakte aan de absolute macht van de koning.

In 1938 nam de nationalistische maarschalk Phibul de macht over en werd de naam van het land, SIAM, veranderd in Thailand. Phibul belemmerde de uitoefening van niet Boeddhistische godsdiensten en wilde het land naar Westers model moderniseren. Zonder hoed en schoenen mocht men bijvoorbeeld openbare gebouwen niet betreden. De huidige koning Bhumibol (Rama IX) is nu al 66 jaar Koning van Thailand en daarmee de langs heersende vorst ter wereld. Hij wordt gezien als de stabiliserende factor in het land.

Klimaat

Thailand kent drie seizoenen: het hete en droge seizoen van maart tot midden juni met een gemiddelde temperatuur van 27-35 graden, het regenseizoen van juni tot oktober met een gemiddelde temperatuur van 24-32 graden en het koele seizoen van november tot en met maart met een gemiddelde temperatuur van 18-32 graden.

Chiang Mai staat bekend om het aangename klimaat met een temperatuur, die een paar graden lager ligt dan in Bangkok. Voor mensen uit ons klimaat is Thailand echter het gehele jaar een warm land.
Volgens metingen van de Wereld Meteorologie Organisatie is, gekeken naar jaarlijkse, gemiddelde, dag en nacht maxima, Bangkok zelfs de warmste stad ter wereld.

Het regenseizoen wordt gekenmerkt door hevige, korte, stortbuien in de namiddag, die aangevoerd worden door de zuidwest moesson. Hoewel regen tijdens een reis nooit plezierig is, heeft dit zo toch zijn voordelen, omdat het landschap dan prachtig groen is en het heerlijk ruikt, maar ook omdat het dan minder stoffig is. Met name in de periode november tot en met maart kan het in het noorden 's morgens vroeg en 's avonds flink afkoelen. Reist u in deze periode, neem dan een warme trui mee voor deze tijdstippen. In het noorden regent het minder dan in de rest van het land.

Politiek/Economie

Sinds 1932 is Thailand een constitutionele monarchie. De koning en regering bevinden zich in de hoofdstad Bangkok en het land is verdeeld in 73 provincies, Changwats, met aan het hoofd (een door de koning) benoemde gouverneur. Hoewel de Thaise democratie de laatste jaren steviger in zijn schoenen is komen te staan, blijft het leger een belangrijke factor van betekenis. Staatsgrepen zijn in het verleden dan ook regelmatig voorgekomen.

Het koningshuis wordt diep gerespecteerd door de Thaise bevolking en in vele winkels, huizen, tempels en openbare gebouwen hangt een portret van de koning Bhumibol Adulyadej (Rama IX) en koningin Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara. Een afbeelding van de koning en koningin mag nooit bespot worden en wordt het liefst zo hoog mogelijk boven ooghoogte gehangen. De koning heeft nog steeds een belangrijke, positieve, invloed op het politieke en religieuze leven.
Terug naar boven