Verenigde Staten

Landeninformatie Verenigde Staten

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking

De Verenigde Staten hebben nu ongeveer 316 miljoen inwoners (2013). Meer dan 79% van de bevolking woont in de stad (en meer dan de helft daarvan in voorsteden). Ongeveer 70% van de inwoners is van Europese oorsprong, maar dit percentage vermindert de laatste jaren. De grootste groep minderheden bestaat uit latino's. Deze groep omvat mensen van Mexicaanse, Puerto Ricaanse en Cubaanse oorsprong. Verder wonen er in de Verenigde Staten mensen van Afrikaans-Amerikaanse, Aziatische (hoofdzakelijk Chinese, Filipijnse en Japanse oorsprong) en inheemse Amerikaanse oorsprong (zoals de Eskimo’s, Indiaanse en Aleoeten)

Cultuur

Hoewel de Amerikaanse cultuur een cultuur op zich is en duidelijk verschilt van de Europese cultuur, moet deze wel beschouwd worden als behorende tot het West-Europese culturencomplex. De verschillende groepen kolonisten hebben duidelijk hun sporen achtergelaten in de nu ‘typisch Amerikaanse’ cultuur en dit is zichtbaar in de vele vormen van het christendom binnen de Verenigde Staten.

Ook de Afro-Amerikaanse cultuur heeft zwaar haar stempel gedrukt op het Amerikaanse erfgoed. De culturele indrukken die de oorspronkelijke bewoners, zoals de Indianen, hebben achtergelaten zijn helaas te verwaarlozen. Ditzelfde geldt voor de taal. Een grote meerderheid (82,1% bij de volkstelling van 2000) van de Amerikanen spreekt Engels, in een vorm die men algemeen herkent als Amerikaans Engels, de zwarte bevolking spreekt het Afro-Amerikaanse Engels, daarnaast is de grootste taalminderheid: de Spaanstalige.

De grootste van de Inheemse Amerikaanse talen, het Navajo, vindt men ver onderaan de lijst van Amerikaanse talen geordend naar aantal sprekers: gesproken door 0,068% van de bevolking. De meeste Indianentalen zijn inmiddels bijna uitgestorven, sterk bedreigd of inderdaad uitgestorven.

De Amerikaanse cultuur heeft een grote invloed op de rest , vooral de Westerse wereld. Deze invloed wordt soms bekritiseerd als cultureel imperialisme. De muziek van de VS wordt gehoord over de hele wereld. New York en San Francisco zijn wereldwijd leiders in grafisch ontwerp en New York en Los Angeles concurreren met belangrijke Europese steden in de mode-industrie. De films en televisieprogramma’s uit de VS en kunnen bijna overal worden gezien en ook het Amerikaanse fastfood principe is overal ter wereld neergestreken. Andere typische Amerikaanse cultuursymbolen zijn: hotdog, hamburger, honkbalknuppel, Amerikaanse vlag.

Flora en Fauna

Er zijn veel nationale parken, zoals bijv. Yellowstone National park, die gelukkig nog beschermd zijn, maar daarnaast is door ontbossing veel van de oorspronkelijke vegetatie verdwenen. In het noordwesten komen vooral veel grasvlakten voor, maar de Verenigde Staten heeft ook woestijngebieden en mooie bossen. Er komen 320 verschillende zoogdieren en 750 verschillende vogelsoorten voor. In het noordwesten leven de meeste dieren.

Geografie

Het landschap van de Verenigde Staten varieert sterk. Het kan eigenlijk in zeven brede geografische gebieden worden verdeeld. Van oost naar west: de kustvlakte langs de Atlantische kust, Appalachiaanse hooglanden, binnenlandse vlaktes, binnenlandse hooglanden, rotsachtig bergsysteem, intermontane gebieden en het Pacifisch bergsysteem.

Het noorden van de Verenigde Staten werd gevormd door een grote continentale ijskap, tijdens de recente Cenozoïsche periode. De zuidelijke rand van de ijskap loopt ruwweg in het oosten door Long Island en in het westen langs de rivieren Ohio en Missouri tot de Rocky Mountains. Het land ten noorden van deze lijn was bedekt met ijs. Alaska en de bergen in het noordwesten van Noord-Amerika hadden vroeger uitgebreide berggletsjers. Great Salt Lake en andere meren in dit gebied zijn restanten van de ijstijd.

Het zuidwesten van de Verenigde Staten bestaat uit woestijngebied. Dit zijn de heetste en droogste plekken van het land. Langs de Pacifische kust heeft het klimaat een mediterraan type (bijvoorbeeld in Zuid-Californië). Dit klimaat gaat geleidelijk over in het maritieme klimaat van de westkust.

Het noordwesten is een van de natste delen van de Verenigde Staten en daardoor het dichtst bebost. Rotsachtige bergen, bijvoorbeeld de Cascades en Sierra Nevada hebben typische hooglandklimaten en zijn ook dicht bebost.

Naast de Grand Canyon in Arizona en Great Salt Lake in Utah, zijn er andere natuurwonderen in het land, zoals de Niagara Watervallen op de grens van Canada en de VS; de klippen van het Nationale Park van Bryce Canyon in Utah; en de geisers van Nationaal Park Yellowstone, hoofdzakelijk in Wyoming.

Geschiedenis

Het gebied, dat nu ingenomen wordt door het continentale deel van de Verenigde Staten, werd oorspronkelijk bewoond door talrijke inheemse Amerikaanse volken en werd vanaf de 16e eeuw door Spanje, Frankrijk, Nederland en Engeland gekoloniseerd. Als resultaat van de Franse en Indiaanse oorlog (1754-1763) nam Groot-Brittannië de Franse koloniën in Noord-Amerika over (het oostelijk deel van Canada en delen van het huidige Illinois en Ohio.) Daarmee kwam het grootste deel van de oostkust onder Britse controle. De kolonisten hadden de bescherming van het moederland tegen de Fransen niet langer nodig en begonnen zich te verzetten tegen de Britse belastingheffing.

De originele dertien koloniën verklaarden, in 1776, hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en vormden een eigen overheid, die een nieuwe grondwet opstelde. Deze werd na 1789 effectief en de natie begon zich spoedig westelijk uit te breiden. De groeiende spanningen over de kwestie van de zwarte slavernij verdeelden het land volgens geografische lijnen en er volgde een burgeroorlog (1861-1865). De rest van de 19e eeuw werd gekenmerkt door verhoogde westelijke uitbreiding, industrialisatie, en de toevloed van miljoenen immigranten.

In de 20e eeuw namen de Verenigde Staten aan beide Wereldoorlogen deel, waarin veel Amerikaanse slachtoffers vielen. Na de Tweede Wereldoorlog, waar de Verenigde Staten in 1941 terecht kwamen door de Japanse aanval op Pearl Harbor, werden zij een wereldmacht.

Klimaat

De Verenigde Staten hebben een gevarieerd klimaat, variërend van het tropisch regenwoud van Hawaï, de tropische savanne van Zuid Florida tot het toendraklimaat in Alaska. Ten oosten van de honderdste meridiaan (de algemene scheidingslijn tussen de droge en vochtige klimaten) is het klimaat vochtig en subtropisch. Het noordoosten van de Verenigde Staten heeft een vochtig, continentaal klimaat.
Uitgestrekte bossen worden gevonden in beide gebieden. Ten westen van de honderdste meridiaan is er sprake van een steppeklimaat.

Politiek/Economie

De Verenigde Staten zijn opgebouwd uit de volgende staten:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californië, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming en District van Columbia (hoofdstedelijk district).

Bij de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 waren er slechts 13 staten. Alaska vormt de grootste staat (1.700.578 km²), en Rhode Island de kleinste (4003 km²). Californië heeft de grootste aantal inwoners (33.871.648 in 2000), terwijl Wyoming het minste aantal inwoners heeft (493.782 in 2000).

De Verenigde Staten van Amerika zijn een op de constitutie gebaseerde federale republiek met een sterke democratische traditie. Elke vier jaar worden er presidentsverkiezingen gehouden. De president wordt niet direct gekozen, maar door de zogenaamde getrapte verkiezingen. Allereerst worden voorverkiezingen gehouden, waarbij de kandidaten van elke partij gekozen moeten worden (er zijn slechts twee partijen van betekenis: de Republikeinen en de Democraten). Bij de eigenlijke verkiezingen worden de stemmen geteld per staat.

Elke staat heeft een op het inwonertal gebaseerd aantal kiesmannen in het Huis van Afgevaardigden.
Wie in een staat de meeste stemmen krijgt, 'krijgt' in principe ook alle kiesmannen van die staat. Dit wordt het principe van het districtenstelsel genoemd. Wie de meeste kiesmannen heeft, wint en wordt president. Kiesmannen kunnen echter het stemadvies van de burgers naast zich neerleggen.
Terug naar boven