Zeker en comfortabel reizen met FOX

Zekerheid op reis

Gerust op reis met FOX

Gaat u met ons mee op reis dan kunt u er zeker van zijn dat alles goed geregeld is. Ook wanneer er voorafgaand of tijdens uw reis iets onverwachts gebeurt. We zijn aangesloten bij alle belangrijke organisaties in de reiswereld, zoals ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.
Ook staan we dagelijks in contact met onze partners ter plaatse waardoor wij snel van veranderende situaties op te hoogte zijn.

Door samenwerkingsverbanden met diverse organisaties in Nederland kunt u tevens gebruik maken van diverse voordelen nog voordat u op reis gaat en bij terugkomst.

ANWB

ANWB-75pxSinds 2002 zijn wij onderdeel van de ANWB. Hierdoor profiteren ANWB leden van ANWB Ledenvoordeel. Daarnaast maken wij ook gebruik van de ANWB alarmcentrale voor noodgevallen en probleemsituaties buiten kantoortijd. Een geruststellend idee wanneer u een verre reis gaat maken! 

Op de pagina FOX en de ANWB leest u meer over onze samenwerking.

ANVR-Consumentenvoorwaarden

ANVRWe zijn aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Lees hier verder:


ico-tipOm rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis kom je dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het jou als reiziger? Zes redenen waarom het verstandig is om bij het boeken van je vakantie- of zakenreis op het ANVR-logo te letten.

Algemene Reisvoorwaarden FOX

De navolgende bepalingen zijn door FOX zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Lees daarom de Algemene reisvoorwaarden FOX zorgvuldig door, deze voorwaarden zijn aanvullend op de ANVR Consumentenreisvoorwaarden, deel A. 

SGR

SGRWe zijn aangesloten bij SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website (www.FOX.nl) gepubliceerde reizen.

Lees de SGR Garantieregeling

Calamiteitenfonds

CalamiteitenfondsWe zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Lees de Calamiteitenfonds Garantieregeling

Inschrijving Kamer van Koophandel

We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34098021.

Terug naar boven