Zimbabwe informatie

Landeninformatie Zimbabwe

Wat zijn de gewoontes en gebruiken, hoe is het klimaat in de maand dat u vertrekt en wat zijn de hoogtepunten op het gebied van flora en fauna? Kom niet voor verrassingen te staan en lees de landinformatie.

Bevolking, taal en cultuur

Er leven in Zimbabwe zo’n 13,8 miljoen mensen. De meeste Zimbabwanen zijn Shona, gevolgd door Ndebele en Tonga. De Shona maken ongeveer 75% van de bevolking uit. Traditionele gebruiken, rituelen en spiritualiteit zijn nog steeds verweven in de dagelijkse levensstijl van de Zimbabwanen.

Zimbabwe betekent 'huis van steen'. Het was in de oude documenten de naam voor de koninklijke residentie. De Great Zimbabwe is een van de belangrijkste overblijfselen van deze koninklijke residentie. Tot op de dag van vandaag is de oorsprong van de ruïnes van Groot Zimbabwe een mysterie, maar zeker is dat het rond 1200 gebouwd moet zijn. Door vondsten binnen de ommuring heeft men een beeld gekregen van de manier van leven uit die tijd. 

Het Great Zimbabwe Museum is een goede plek om de nieuwsgierigheid naar kostbare voorwerpen te bevredigen. U vindt er onder andere gereedschappen, kroonjuwelen en een kleine collectie oosterse handelsgoederen. Een van de oudste overblijfselen in Zimbabwe zijn de schilderingen van de Bosjesmannen, ofwel de San. De San versierden hun tijdelijke grotten en hutten met afbeeldingen van jacht, hun spiritualiteit en hun levenswijze. Door het hele land zijn deze schilderingen terug te vinden. 

De officiële talen zijn Shona, Ndebele en Engels. Engels wordt traditioneel gezien voornamelijk voor officiële zaken gebruikt. Het overgrote deel van de bevolking is protestants (ongeveer 75%), 7% Rooms-Katholiek en 5% andere christelijke stromingen.  


Geschiedenis, economie en politiek

De eerste bewoners van Zimbabwe waren de Shona. Ze waren voornamelijk jagers en landbouwers. De Shona leefden in alle delen van het land. Hun levenswijze is terug te vinden in de vele rotsschilderingen en inscripties. In het begin van de 19e eeuw vestigden de Ndebele, met hun koning Mzilikazi, in de zuidwestelijke delen van het land, in de omgeving van het huidige Bulawayo. De Shona beleefden de moeilijkste periode in hun bestaan aangezien ze voortdurend overvallen en geplunderd werden door de oorlogszuchtige Ndebele groepen uit het zuidoosten. Nog steeds is de relatie tussen deze twee bevolkingsgroepen erg slecht. 

Onder leiding van de Brit Cecil John Rhodes vestigde zich in de 19e eeuw een groep Europeanen in Zimbabwe, op zoek naar goedkopere grondstoffen. Het zoeken was geen succes, maar de Europeanen bleven toch. De meeste vestigden zich als boer.

Zimbabwe was tot 1923 een Britse kolonie. Door de tegenvallende grondstofexploitatie had de regering in Groot-Brittannië weinig interesse in het land zelf. In 1923 lieten ze Zimbabwe de keuze om onderdeel te worden van Zuid-Afrika, als een vijfde provincie van dat land of het worden van een kolonie met zelfbestuur. Ze kozen voor een kolonie met zelfbestuur. 

In 1963 kwam het Rhodesia Front (RF), onder leiding van Ian Smith, aan de macht. Ze hielden zich vast aan de Afrikaanse nationalistische verlangens van de blanke bevolkingen. In 1965 verklaarde de RF Zimbabwe in 1965 onafhankelijk met de uitgave van de Unilateral Declaration of Independence (UDI). Deze declaratie werd door Groot-Brittannië nietig verklaard en werd gevolgd door economische sancties, hoewel de meeste genegeerd werden. 

Vanaf 1973 leidde dit tot een kleine guerrillaoorlog, waarin het leger van Rhodesia tegenover de guerrillalegers ZANLA van Robert Mugabe en ZIPRA van Joshua Nkomo stond. De onafhankelijkheidsverklaringen in buurlanden, de guerrillaoorlog en de trage houding van de Zuid-Afrikaanse regering dwong Ian Smith uiteindelijk de weg vrij te maken voor een meerderheidsregiem. De verkiezingen die volgden werd gewonnen door Robert Mugabe en zijn ZANU Partij. De ZANU heerste van 1980-2000 met een meerderheid. Het toenemende autocratische bewind van Robert Mugabe en de inzinking van de economie van Zimbabwe in de jaren 90 leidden tot de ontwikkeling van een sterke politieke oppositiepartij, de MDC (Movement for Democratic Change).

Zimbabwe is een republiek met aan het hoofd een president. Voor bestuurlijke doeleinde is Zimbabwe onderverdeeld in 8 provincies. De hoofdstad is Harare, gelegen in Mashonaland. De onopgeloste problemen rond het bezit en herverdeling van het land heeft tot chaos in de landbouwindustrie geleid. Sommige commerciële boeren hebben als gevolg hun boerderijen verlaten en hierdoor is de georganiseerde landbouwindustrie achteruitgegaan. Dit heeft geleid tot economische achteruitgang. Hierdoor zijn er een aantal industrieën ingekrompen, aangezien er niet meer in de verschillende industrieën geïnvesteerd werd.


Klimaat

Het klimaat van het plateau in het binnenland op hoogten boven 1000 meter en in de Eastern Highlands is overwegend gematigd. De laaggelegen gebieden in de valleien van de Zambezi en Limpopo en de zuidoostelijke Lowveld zijn over het algemeen zeer warm overdag, met zachte nachten. Het warme en droge seizoen is van september tot oktober. Het regenseizoen is van november tot maart. ’s Nachts kan de temperatuur dalen tot beneden het vriespunt.


Natuur

Zimbabwe is omringd door landen en ligt tussen de Zambezi Rivier in het noorden en de Limpopo Rivier in het zuiden. Het grenst in het noorden en oosten aan Mozambique, in het zuiden aan Zuid-Afrika, in het zuidwesten aan Botswana en in het noordwesten en noorden aan Zambia.

In Zimbabwe komt u nog maar zelden dichte wouden tegen, alleen langs de grens van Mozambique zult u nog een paar regenwouden treffen. Zimbabwe wordt voor ongeveer 25% bedekt door Highfields en de Eastern Highlands met hoogtes van 1200 tot 1500 meter. Eastern Highlands heeft groene bossen. Het Lowfield heeft een grassteppevegetatie met soms semi-woestijnachtige landstreken. De wildparken maken ongeveer 15 % van de landoppervlakte uit. De wildparken liggen door heel Zimbabwe verspreid.

Waarschijnlijk de bekendste trekpleister van Zimbabwe zijn de Victorial Falls. De 1700 meter brede waterval is een van de grootste watervallen ter wereld. Het water klettert hier zo’n 100 meter naar beneden.

Zimbabwe herbergt daarnaast nog een ongekend aantal diersoorten. Zo is de voltallig "Big Five" in Zimbabwe te vinden. Maar ook zebra’s en giraffen leven in Zimbabwe.