Swaziland informatie

Landeninformatie Swaziland

Eeuwenoude culturele tradities, een bijzondere geschiedenis en natuurgebieden waar de big five te zien zijn – voor een kleine bestemming heeft Swaziland bijzonder veel te bieden. Maak tijdens een rondreis in Swaziland kennis met de bergen, natuur en bewoners van dit betoverende land.

Bevolking, taal en cultuur

De bevolking van Swaziland ligt rond de 1 miljoen mensen. De meeste van hen behoren tot de Swazi, een etnische groep die wordt gerekend tot de Nguni, een van de Bantoevolkeren van Afrika. De officiële talen van het land zijn het Swazi, een Bantoetaal, en het Engels. Daarnaast kent het land minderheden die bijvoorbeeld Afrikaans, Tsonga en Zulu spreken. Zo’n 83 procent van de bevolking van Swaziland is christelijk. Er zijn in het land verschillende christelijke stromingen, zoals het anglicanisme, protestantisme en inheemse Afrikaanse kerken.  

De cultuur van Swaziland rust voor een groot deel op tradities. De meeste inwoners van het land leven in clans en wonen in traditionele bijenkorfhutten. Veel Swazi werken in de landbouw. In gezinnen is polygamie een veel voorkomend systeem. Belangrijke culturele evenementen in het land zijn de Incwala-ceremonie, waarbij mannen zich kleden als traditionele krijgers, en de Umhlanga-ceremonie, waarbij in klederdracht wordt gedanst.

Swaziland staat bekend om de lange traditie van handnijverheid en kunst. Bekende kunstvormen in het land zijn onder meer aardewerk, sieraden, kralenwerk, grasmatten, houtwerk en manden. Veel van deze producten bevatten kenmerken die verwijzen naar de Swazi-cultuur.


Geschiedenis, economie en politiek

In het gebied dat we nu Swaziland noemen, zijn artefacten gevonden uit de vroege steentijd, die wijzen op menselijke activiteit. Op verschillende plekken in het land zijn prehistorische rotsschilderingen gevonden – de oudste zijn zo’n 27.000 jaar oud. De vroegst bekende bewoners van de regio waren de Khoisanvolken, jager-verzamelaars die zich over het zuiden van het Afrikaanse continent verspreidden. 

Tijdens de massale migratie van de Bantoevolkeren over Afrika, werden de Khoisan grotendeels vervangen door deze nieuwe bewoners. Vanaf de vierde eeuw zien we de eerste bewijzen van landbouw en het gebruik van ijzer. Een van de Bantoevolken die naar het gebied van hedendaags Swaziland kwamen, waren de Ngunivolken, waaronder de Swazi. Zij leefden in deze tijd veelal in clans. Eind vijftiende eeuw wist Dlamini I, een voorouder van het latere koningshuis, een groot aantal van deze clans te veroveren terwijl hij met zijn volk richting het zuiden van hedendaags Mozambique trok. 

Rond het jaar 1600 kwamen de Swazi aan in het gebied dat later Swaziland zou heten. Onder leiding van Ngwane III werd in de achttiende eeuw een rijk gesticht – de afstammeling van de Dlamini-dynastie werd de eerste Koning van Swaziland. Hoewel er regelmatig conflicten waren met andere volken in de omgeving, hield Swaziland stand.

In de negentiende eeuw begonnen Nederlandse trekboeren zich in het gebied te vestigen en steeds meer land in te nemen. De Zuid-Afrikaanse Republiek probeerde Swaziland in 1868 te annexeren, maar het gebied bleef onafhankelijk tot 1906, toen de Britten de regio koloniseerden. De koloniale periode duurde tot 1968, waarna Swaziland opnieuw een onafhankelijke staat werd. 

Sindsdien wordt het land geleid door Koning Mswati III, die volgens traditie samen met zijn moeder regeert. De koning benoemt de minister-president. De economie van Swaziland is de afgelopen jaren gegroeid, maar in vergelijking met andere landen in de omgeving is dit een langzaam proces. Belangrijke exportproducten zijn landbouwproducten (met name suikerbiet en rietsuiker) en reukstoffen.


Klimaat

Het klimaat in Swaziland is te verdelen in twee klimaattypes. In het westen van het land heerst voornamelijk een tropisch savanneklimaat. Dit betekent dat de gemiddelde temperatuur in de verschillende seizoen redelijk stabiel blijft. Er is een duidelijk regenseizoen, dat loopt van oktober tot april. Vanwege de hoogte in deze bergachtige regio blijft het in de zomer relatief aangenaam.

In het oosten is sprake van een warm steppeklimaat. Hier zijn duidelijkere temperatuurverschillen te merken tussen de verschillende seizoenen. Omdat Swaziland op het zuidelijke halfrond ligt, betekent dit dat de seizoenen precies omgekeerd zijn ten opzichte van die in Europa.


Natuur

Hoewel Swaziland een kleine oppervlakte heeft, liggen er verschillende nationale parken en bijzondere natuurgebieden in het land. Swaziland bestaat grotendeels uit bergen en heuvels. Verder stroomt er een groot aantal rivieren door het land.

In het westen liggen de uitlopers van de Drakensbergen, een massieve bergketen in Zuid-Afrika. Het hoogste punt in Swaziland in Emlembe, op 1.862 meter hoogte. Het oosten van Swaziland, waar het land grenst aan Mozambique, wordt gekenmerkt door de Lebombobergen. Tussen deze twee bergketens ligt een lagergelegen gebied, dat voor een groot deel bestaat uit (struik)savanne.

De nationale parken en natuurreservaten van Swaziland leven onder meer wildebeesten, impala’s, zebra’s, krokodillen, neushoorns, giraffes en nijlpaarden. Het land heeft daarnaast een grote variatie aan vogelsoorten. Dit maakt Swaziland een populaire bestemming voor natuurliefhebbers. In de natuurparken zijn verschillende mogelijkheden om op safari te gaan.