marokko_algemeen_woestijn_kameel_mens_kamelentocht_b
Zekerheid op reis

Wanneer je met ons mee op reis gaat, dan kun je er zeker van zijn dat alles goed geregeld is. Ook wanneer er voorafgaand of tijdens je reis iets onverwachts gebeurd.

We zijn aangesloten bij alle belangrijke organisaties in de reiswereld, zoals ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Ook staan we dagelijks in contact met onze partners en reisleiders ter plaatse waardoor wij snel van veranderende situaties op te hoogte zijn.

Aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

ANVR Reizigersvoorwaarden

Fox Reizen B.V. (KvK 27153706) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement - voorwaarden):

ANVR Reizigersvoorwaarden
ANVR Vervoer- en bagagevoorwaarden

Bij boeking moet je aanvinken dat je kennis genomen hebt van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Aanvullende Reisvoorwaarden Fox

De navolgende bepalingen zijn door Fox zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaats gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Lees daarom deze aanvullende reis- en annuleringsvoorwaarden van ons zorgvuldig door:

Aanvullende Reisvoorwaarden Fox Reizen BV

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Fox Reizen B.V. (KvK 27153706), is aangesloten bij de SGR. Je kunt dit hier controleren. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Bij iedere boeking wordt een SGR-bijdrage van € 5,- per persoon berekend, uitgezonderd pakketreizen met een reissom lager dan € 150,- per persoon en/of voor kinderen jonger dan twee jaar. De bijdrage wordt ook berekend in geval er losse reisdiensten geboekt zijn.

Calamiteitenfonds

Fox Reizen B.V. (KvK 27153706) is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 personen en is niet van toepassing op reizen in Nederland) en is inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.

Inspiratie en mooie reizen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de beste aanbiedingen en reisinspiratie